Összefogás a Szülőföldért

Szülő Földünk Végveszélyben!

2014-ben lejár a földvásárlási moratórium az Uniós Törvények miatt. Rengeteg zsebszerződés fog érvényre jutni. Újabb "Területi Trianon" előtt állunk. Szülőföldünk a megélhetésünk alapja, még a városlakóknak is. Ez az-, az Egy ügyünk, amiben most nagyon össze kell fognunk.

2012. szeptember 14.-én, megérezve az utolsó pillanatot,  sokan "összehajoltunk" s az alábbi Felhívást, Nyilatkozatot tesszük:

 


Összefogást a szülőföldért!

 

Sorskérdés! Hazánk 93 ezer négyzetkilométernyi területéből mintegy 10 ezer négyzetkilométer kicsúszik kezünkből, ha a külföldiek „zsebszerződéseiket” érvényesíteni tudják, és valódi tulajdonosaivá válnak a kiszemelt területeknek! Még semmi nem veszett el! A 24. óra utolsó negyedórájában vagyunk ahhoz, hogy ezt megakadályozzuk, és hogy termőföldünk, egyúttal szülőföldünk egy tizede, melyet törvénysértő eszközökkel, idő előtt és áron alul megkaparintottak visszakerüljön nemzeti önrendelkezésünk alá!


Az „Összefogás a szülőföldért” mozgalom széles körű társadalmi hátteret kíván biztosítani ahhoz, hogy hazánk felelős vezetői, történelmi felelősségük tudatában, végre tudják hajtani nemzeti értékünket és szuverenitásunkat megőrző kötelességüket, minden olyankülső és belső erő ellenében, mely a kormányt rendrakási szándékától eltéríteni igyekszik.


A létezés két őselemét, a Földet és a Vizet is a szülőföld nyújtja, így a létéről mond le az, aki ezen stratégiai elemek fölött a rendelkezést átengedi!


Ezért azt várjuk, hogy akiket a nemzet az irányítására felhatalmazott, azok a közhatalom teljes eszköztárát mozgósítsák annak érdekében, hogyszülőföldünk minden négyzetmétere visszakerüljön rendelkezésünk alá, mégpedig oly módon, hogy az a közérdeket szolgálja. Ez csak a kormány programjának megfelelően, a helybenlakó gazdák birtokba juttatásán keresztül valósulhat meg, akik amúgyis a „földrablások” közvetlen kárvallottjai.


Kérjük mindazokat, akik egyetértenek felvetéseinkkel, az ezeket részletező „Fogjunk össze a zsebszerződések felszámolásáért!” előterjesztésünkkel és a „Felhívás”-sal (mindkettő olvasható a www.magyarorszagertegyesulet.hu honlapon), azok aláírásukkal csatlakozzanak a magyarorszagertegyesulet@gmail.com címre küldötte-levélben, vagy a

http://www.peticiok.com/osszefogas_a_szulfoldert honlapon írjanak alá.

Kérjük a velünk egyetértőket, hogy terjesszék anyagainkat! A papír alapon a Magyarországért Egyesületnek (1126 Budapest,Márvány u. 50. II/2.) küldött listán lehet csatlakozni.

A szülőföld megóvása nem csak a vidék érdeke, hanem a hozzá az ősökön keresztül ezer gyökérrel kötődő városi honfitársainké is.  A városlakók sem nézhetik tétlenül, hogy a vidék lepusztul, a piacokról fokozatosan eltűnnek a jó minőségű helyi termékek, s az eddig mezőgazdaságból élő családok a városi nincstelenek számát növelik.Nincs élhető városi élet stabil vidék nélkül!


Ne felejtsük: „Minden magyar felelős minden magyarért”


Budapest, 2012. szeptember 14.


Roszík Péter

Kelemen András (Magyarországért Egyesület)

Fenyőházi Tibor (Gy-M-S Megyei MAGOSZ elnöke)

Ángyán József

Bencsík János

Molnár Attila

Varga István

Kondor Katalin

Kocsis István

Poncrácz Imre

Pongrácz Imréné

Faludi Sándor

Mudry Péter

Czeller Gábor

Németh Zoltán

Bánfi Brigitta

Sopow Tamás

Szakál Pál

Kajner Péter

Tamási Béláné

Hahn László,