Összefogás a Szülőföldért

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Ez a(z) Összefogás a Szülőföldért petíció automatikusan generált fórumtémája


Vendég

#1

2012-09-24 02:45

A magyar földnek a magyar nép tulajdonában kell maradnia. Kellő törvényi biztosítékokkal kell azt
megvédeni, mert a magyar nép léte, vagy megmaradása a legfőbb szempont. Ebben a kérdésben nem lehet semmilyen kompromisszumot hozni, ez nem lehet alku kérdése. Megfelelő jogszabályi
feltételekkel lehessen csak magyar földhöz jutni. A Szent Korona alkotmányt kell -segítségül hívni-,
alapul venni, ami egyértelműen meghatározza, hogy "minden tulajdon a Szent Koronáé", az elidegeníthetetlen. A magyar törvényi jogszabállyal kell ezt megfelelően leszabályozni, hogy a föld soha ne kerülhessen idegen tulajdonba. A magyar föld a magyar nép boldogulásának és a megmaradásának a biztosítéka.
nap

#2

2012-09-24 16:43

zselenszky pont blogspot pont com
Edit

#3

2012-09-24 20:24

Meg kell tennünk a megfelelő lépéseket gyerekeink magyar jövőjéért
Éva

#4

2012-09-25 00:50

Nem engedhetjük, hogy drága hazánk földje idegenek martalékává váljon! Igazságtalanság, hogy egyesek, akik a Fidesz vezérének köreibe tartoznak, földműveléshez nem értenek,ilyen aljas módon kaparinthassák meg minden magyar ember jogos tulajdonát!
Gabriel

#5

2012-09-25 02:31

És ha az EU-val nem megy a földvédelem, akkor EU NÉLKÜL kell megvédeni!

Vendég

#6 Re:

2012-09-25 14:09

#1: -

Mind ezzel egyet ertek csak egy bovitest, hogy SOHA SE LEHESSEN A  HAZAT ELTULAJDOTTANI.

ZJ

#7 javaslat

2012-09-25 23:15

Mindég kettőn áll a vásár. javaslom, hogy a zsebszerződéseket kötő tulajdonosok számára, akik közreműködnek e törvénytelen jogügyletek gyors megszüntetéséhez, adjanak amnesztiát,és névtelenséget..

Vendég

#8 "Szánd meg, isten, a magyart

2012-09-26 09:25

"Szánd meg, isten, a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!"
Vagy még mindig nem??? (Lásd nemzetközileg is elhíresült, beteges széthúzásunkat!)
Teréz

#9

2012-09-26 20:47

Már az alaptörvényben is szerepelnie kellene életadó vizünk és anyaföldünk védelmének.Kiknek állt érdekében a haza számára legszükségesebb életelemeinket nem a legfontosabb paragrafusokban szerepeltetni az alaptörvényben????????????? Nem félnek a Földanya haragjától? Netán ateisták? Ha így van, akkor minden érthető.Teréz
Gabipapa

#10

2012-09-29 20:01

Hazánk, anyánk csak egy van. Aki ezt áruba bocsájtja nem érdemli, hogy magyarnak tartsa magát!
V.Márk Gábor Viktor
Kata

#11

2012-10-03 02:02

Tényleg, kell valamit tenni, hogy Magyarország a magyaroké maradjon! Összefogás és tettek azok amik ezt előre tudjak mozdítani! Csináljunk valamint, ne holnap, hanem már tegnap!!!! :)

Vendég

#12

2012-10-04 19:52

No comment! :(
a Szent Korona tagja

#13

2012-10-05 23:46

Teréznek. #9
Attól, hogy valaki ateista, attól még lehet rendes ember. Az, hogy valaki vallásos, hívő, az se minden. Sőt..., sok esetben bebizonyosodott, hogy az ateistánál is problémásabb... Azt is ateistának mondják, aki csak azért nem vallásos (nem Isten tudatos), mert azt látja, hogy hamis, csaló a pap stb., ... és egyéb agymosás áldozata, mint mindannyiunk.
Legyen tudatos. Legyen tudatos magyar, akkor majd nem lesz ateista. Akkor Isten tudatos lesz.

Felejtsétek el a pártokat! Mind ugyan azt a hatalmat (pénz urait) szolgálja, vagy kénytelen szolgálni.

Az Apostoli Magyar Királyság jogállásába vissza lett helyezve.
http://www.apostolimagyarkiralysag.hu/news.php

A Szentkorona Értékrend szerint-,
3.§
Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotórésze, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóeleme, a Szent Korona tagjai birtokolhatnak. (Szent Korona népei, emberei).
Szamos

#14 Hazánkért

2012-10-06 12:47

A haza nem eladó....

Vendég

#15 Anna

2012-10-06 18:21

Istenbe vetett hit nélkül a Peticio nem segit.

Vendég

#16

2012-10-10 07:12

Justice for Hungary and never give up this fight. Millions of our Hungarian brothers and sisters have died for our Land..!!

Vendég

#17

2012-11-04 10:12

Áldás Magyarországra!

Vendég

#18

2013-02-01 02:52

Vesztet Trianon !! Soha de Soha nem Feladni Az elopott Orszagot ! Visza minden reszt ! Csak az eroboll ert az ellenseg nem a jo szoboll,!! Sajnos csak egy vezzer hijanzik,!!! Es aszt a sok senki hazit aki nem a magyar embernek a nevebe kuzdik az nem magyar csak magyarulbeszel!! Most mart elegvolt a sok beszedbol es dumabol Mart eloptak mindenuket mart csak a viz es gaz marat. A pohar megtelt elleg volt a sok hujebol es kulfoldiekbol akik csak lopni tudnak. Le fegyveresztetni mindenkit 15-70 ig ugy mint izraelba mert nem csaknekiklehet. A magyar mindig harcosvolt es sajnos most is azzokkelhogylegyunk. Talpra Magyar Most Vagy Soha !!! A Hazzaert es A Magyar Embber Menteseert, Sajnos eljot hogy a Veres Kard menjen at minden varos, Falu es elloppot Teruletten att.!!!!!!!! Trianon was not the beginning but the end Hungary had many fights with the west Thank the papacy and French and German involvment. We Hungarians can thank King Arpad for sacrificing himself and his sons  so we can have a Land with its own boarders by 895 before their was a so called Europe, when so called Europeaons were still running around naked while Hungarians wore underwear and pants.! We gave Europe language, writing , and some sort of civilization. Hungarians been in the center of Europe for over 50thousnd yrs..Plus! And if the Truth Hurts then so be it, fannally we must speak out enough is enough! We gave the world The Car, eng , deisel, sope, yeast, genorators, tv, helicopter, VW, Atom bomb, Hydrogen Bomb, Ball point pen, metches, Air ships, soda water, and i can go for an our more..The hungarian Language and writings ( Hibru,greek,and most languages in the world). We Hungarains were always tough but we were fair and most of all we were Just! So for nothingelse we must regain our Home Land Once and for All.! Then and only then all Hungarians can be in Peace with in their hearts and with their Naighbers, ,.


Vendég

#20 Ez mindent elmond!

2013-03-27 00:58

Nyílt köszönő levél

az Élőlánc Magyarországért elnökségének és tagságának,
a Váralja Szövetség vezetőinek és tagjainak és
a „47-eknek”, a Gazdálkodó Családok Szövetségének

Kedves Barátaim!

Mindenekelőtt engedjétek meg, hogy – kissé megkésve bár, de - hálás szívvel ezúton mondjak köszönetet azért a nyílt, kezdeményező, bátor állásfoglalásért, amellyel az Alaptörvény földügyekkel kapcsolatos harmadik módosítását követően nyilvánosan kiálltatok a Nemzeti Vidékstratégia irányvonala mellett, egyúttal megerősítettétek a törvényhozási folyamatban képviselt álláspontom és a módosítást elutasító végső döntésem helyességét. Ez a kiállás és egyenes beszéd segíthet csupán a viszonyaink megváltoztatásában. Ez ad nekem is erőt a folytatásra, és értékéből mit sem von le a ma látszó eredménye.
De mi is történt valójában, amire a teljes hírzárlat közepette a Ti kiállásotok és állásfoglalásotok irányította rá a közfigyelmet? Nos amikor a Kormány 2012. december 7-én az Alaptörvény harmadik – földügyekkel kapcsolatos – módosító indítványát beterjesztette, és az a földforgalom és az üzemszabályozás mellett nem a családi gazdasági és a szövetkezeti modellt, hanem az un. „integrált mezőgazdasági termelésszervezést” nevesítette, mint kétharmados, sarkalatos törvényi szabályozást igénylő területeket, akkor ez még a kormánypárti frakciók soraiban is igen nagy meglepetést okozott. Ez korábban soha sem merült fel, és annak tartalmáról még a kormánypárti képviselők, de maga a mezőgazdasági kabinet vezetése sem tudott semmit. Ráadásul a kormány annak rendkívüli, sürgős tárgyalását kérte.
Az "integrált mezőgazdasági termelésszervezés" fogalma alaptörvénybe illesztésének hátterében – amint azt a belső körökből származó információk alapján némiképp sikerült összerakni - a potenciális nagytőkés integrátorok "kívánsága" és a velük való előzetes megállapodás állhatott. Eszerint az állam az integrációs feladatokat a hét euro-régiónak megfelelően szétosztaná, és egy-egy nagytőkés integrátornak koncesszióba adná több évtizedre. Így a gazdálkodás teljes haszna ezekhez az integrátorokhoz vándorolna, ezek lennének az abszolút "profitcentrumok". Ez szöges ellentétben áll az általunk képviselt szövetkezeti modellel. A szövetkezet ugyanis az azt létrehozó egységeknek, családoknak a teljes vertikum hasznát visszaosztja, így azok válnak "profitcentrummá", a munka haszna helyben marad, és a helyi gazdaságot, a helyi közösséget erősíti.
Ebben a helyzetben magam nem csupán két egymást követő frakcióülésen, hanem a mezőgazdasági bizottságban majd a törvénytervezet általános és részletes vitájában is
többször kifejtettem a tervezettel szemben fennálló súlyos aggályaimat. Ezen túl módosító indítványt terjesztettem elő, melyben a programunktól idegen "integrált mezőgazdasági termelésszervezés" meghatározatlan tartalmú fogalma helyett a - márciusban kormányhatározattal megerősített Nemzeti Vidékstratégiában rögzített - "családi gazdálkodás" és "szövetkezés" beemelését javasoltam az Alaptörvénybe a földforgalom és üzemszabályozás mellé.
A végszavazást megelőző, december 17-ei, hétfő délelőtti frakcióülésen érveimet összefoglaltam, megismételtem, és határozott formában kifejeztem, hogy az Alaptörvény harmadik módosítását változatlan formában elfogadhatatlannak tartom. Az a nagytőke által uralt dél-amerikanizálódó vidékhez és agráriumhoz vezet, ahol néhány nagytőkés érdekcsoport maga alá gyűri, "integrálja" az adott régió egész mezőgazdaságát, így annak teljes haszna az integrátorokhoz, és nem a gazdálkodó családokhoz kerül. Ráadásul ez ellentétes mindazzal, amit hirdettünk, és amire megítélésem szerint a soha korábban nem tapasztalt felhatalmazást kaptuk a magyar társadalomtól.
Miután mindezek ellenére a parlamenti szavazás során a kormánypárti frakciók - számomra megdöbbentő módon az MSZP-vel teljes egyetértésben! - módosító indítványomat két Fideszes képviselőtársam kivételével elvetették, ezzel a családi gazdasági és szövetkezeti modell helyett a nagytőkés integrációs modellt választották, ezért az emberektől kapott felhatalmazás birtokában jó lelkiismerettel mást nem tehettem, mint hogy - az Alaptörvényben rögzített önálló mandátumra vonatkozó jogosultságommal élve - nemmel szavaztam az Alaptörvény harmadik módosítására vonatkozó törvényjavaslatra.
A Fidesz frakció vezetése mindezért – miután „kötelező támogató szavazást” rendelt el - 250 ezer Ft pénzbüntetést szabott ki rám, aki nyíltan érvelve megkíséreltem visszatéríteni az Alaptörvény módosítását az eredeti, meghirdetett néppárti programunkhoz, és annak ellenére, hogy a hatályos alaptörvény egyebek mellett egyértelműen kimondja, hogy a képviselő a döntését illetően nem utasítható.
Kedves Barátaim!
Köszönöm, hogy Ti is úgy ítélitek meg: ez a többségi döntés, de maga az a helyzet is, ami ehhez vezetett, teljességgel elfogadhatatlan, ami mellett - ha meg akarjuk őrizni a vidéket és a helyi közösségeket - jó lelkiismerettel egyszerűen nem mehetünk el szó nélkül. Az pedig, hogy az Alaptörvényünk betűjével és szellemével ellentétesen „kötelező támogató szavazást” lehet elrendelni, az egyenesen súlyos alkotmányossági aggályokat vet fel, és a törvényalkotás egész rendszerét megkérdőjelezi. Köszönöm, hogy megerősítitek azt a határozott véleményemet, hogy amennyiben a frakció megtiltja képviselője számára a legjobb szakmai meggyőződése és lelkiismerete szerinti álláspont kialakítását és képviseletét, úgy éppen a szó szoros értelmében vett népképviseletet, illetve végső soron saját működésének jogalapját, azaz az Alaptörvényt, ezzel a rendszer egészét kérdőjelezi meg.
Mindezek alapján köszönöm Nektek - a jövőbe vetett hitemet erősítő, nagyszerű, fiatal barátaimnak, a Váralja Szövetség vezetésének és tagjainak - azt a nyílt levelet, melyben azon túl, hogy támogatásotokról biztosítotok, arra kértek, hogy a rám kiszabott frakcióbüntetést ne fizessem meg.
Köszönöm továbbá, hogy Ti - az Élőlánc Magyarországért elnöksége és tagjai, rendíthetetlenül kitartva a Nemzeti Vidékstratégia általam képviselt irányvonala és az alkotmányosság mellett - az Alapvető Jogok Biztosához fordultatok, és hangot adtatok annak a véleményeteknek, hogy a kötelező szavazás intézménye alkotmányellenes, az ekként született törvény kényszer hatása alatt jött létre, ezért semmis, továbbá kifejeztétek abbéli
reményeteket, hogy egy kényszer hatása alatt született jogszabályt az Alkotmánybíróság is alkotmányellenesnek minősít.
Végül, de egyáltalán nem utolsósorban hálás szívvel mondok köszönetet Nektek, annak a 47 gazdálkodó családnak, akik nehéz helyzetetek ellenére, nem kis áldozatot és a hatalom bosszújának kockázatát is vállalva névvel és arccal álltatok ki mellettem, támogattátok a közösen megalkotott Nemzeti Vidékstratégiánk megvalósításáért folytatott küzdelmemet, és egyúttal felajánlottátok, hogy átvállaljátok büntetésem kifizetését. Azt a néhány nappal ezelőtti, személyes találkozást, amikor az intézeti szobámban személyesen átadtátok nekem - az ezeket megfogalmazó leveleteket, azt a találkozást és beszélgetést – a 2005-ös gazdademonstráció során, a „Gazdák terén”, a nagysátorba folytatott felejthetetlen és megrendítő, megható beszélgetéseimhez hasonlóan – legszebb, erőt adó emlékeim között fogom számon tartani, soha nem fogom elfelejteni. Köszönöm Nektek az emberséget, az emberi szót, az egymás szemébe néző, egyenes beszédet és a szeretetteljes támogatást.
Azzal pedig külön örömöt szereztetek és erősítitek jövőbe vetett bizakodásomat, hogy azóta megalapítottátok a „Gazdálkodó Családok Szövetségét”, és soraitokba várjátok azokat a gazdatársakat, akik úgy érzik, hogy gazdaságuk fejlődése nincs biztosítva, így családjuk megélhetése és jövője veszélybe kerülhet. Igazi öröm számomra, hogy mozdulni látszik a falu, a vidék, hogy szerveződni látszik a gazdatársadalom. Tudnotok kell, hogy a gazdatársadalom ilyen önszerveződési törekvéseiben változatlanul számíthat a támogatásomra, és azt remélem, hogy a ténylegesen önálló gazdakezdeményezések összeérnek, egymásra találnak. Őszintén szeretném, azt óhajtom, hogy ezek az erőfeszítések sikeresek legyenek, ezért - saját keserű tapasztalataim, alapján is - azt javaslom, hogy képviseleteteket soha többé ne engedjétek át másoknak! Garanciák nélküli, kitöltetlen biankót soha többet senkinek ne írjatok alá! Döntési szabadságotokat és jogosítványaitokat - felajánlott külső segítség fejében se, és - soha ne adják fel vagy át másoknak! Bízzatok magatokban és az összefogás erejében! Kössetek szövetséget egymással, és magatok közül válasszatok tisztességes, a közösség boldogulása iránt elkötelezett képviselőket!
Erőt adó támogatásotokat, bátor kiállásotokat még egyszer hálásan megköszönve, „a világ fölött őrködő Rendben”, az igazság, a nyilvánosság erejében és a tisztességes emberek összefogásában, szövetségében változatlanul bízva, őszinte tisztelettel és baráti szeretettel üdvözöllek Benneteket:

Ángyán József

Vendég

#21

2013-04-21 15:59

Támogatom a mozgalom céljait
ezermester

#22 pocze ferenc

2013-04-21 16:01

támogatom a mozgalom céljait

Vendég

#24

2013-05-11 04:50

Egy Sziv Egy Orszag Egy ver..

Vendég

#25

2013-05-20 14:40

Támogatom a peticiot és elfogadom annak tartalmát
Facebook