NYÍLT LEVÉL Dr. Áder János Köztársasági Elnök Úrhoz

A BOKOR Közösség képviseletének nyílt levele Dr. Áder János Köztársasági Elnök Úrnak

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

A hajléktalanokkal kapcsolatos új törvényi szabályozás mély megdöbbenést váltott ki közösségeink tagjaiból. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a hajléktalanokkal kapcsolatos új törvényi szabályozás ugyanúgy tartalmaz embertelen elemeket, amint az előző, e kérdést szabályozó törvény is: összességében nem szolgálja a társadalom, és főleg nem hajléktalan embertársaink ügyét. A Jézustól megismert morál szerint a bármilyen okból elesett vagy lecsúszott, társadalom peremére sodródott ember éppúgy Isten képmása, mint minden ember. Jézus példamutatóan, élete kockáztatásával, a vallási és világi hatalmasságokkal szembeni konfliktusok vállalásával is, egyértelmű elköteleződéssel foglalt állást: személyes és tevékeny szeretettel szolgálta az elesetteket. Számunkra e kérdés megközelítésében a jézusi mérce az etalon.

Kérjük Elnök Urat, ne írja alá, hanem küldje vissza a törvényhozók asztalára átdolgozásra a „Szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosítását”!

Közösségünk katalizátora kíván lenni e folyamatnak és a kérdésben társadalmi összefogás szükségességét hirdeti. Az emberi humánum ‑ világnézeti és pártpolitikai nézeteinktől függetlenül ‑ azt követeli mindnyájunktól, hogy keressük e társadalmi probléma megoldásának közös nevezőjét.

A probléma lényegét abban látjuk, hogy a hajléktalanság társadalmi okainak megszüntetése helyett a legújabb szabályozás lehetővé teszi a hajléktalan személyek erőszakos módszerekkel való kiszorítását az utcákról és terekről. Diszkrimináló törvények helyett legyünk emberek az embertelenségben, találjunk humánus és integráló megoldásokat! Személyes szeretettel forduljunk feléjük és karoljuk fel az elesett embert! Emeljük fel újra a fejét! Adjuk vissza önbecsülésüket!

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr! Arra kérjük Önt, hogy személyes tekintélyével szólítsa fel a magyar Parlament választott képviselőit, hogy döntésüket bírálják felül, és az illetékes szakmai szervezetek tényleges bevonásával olyan új törvényi szabályozást alkossanak, amely az egész társadalom érdekeit szolgálja! Legyen ez egy pártpolitikán felülemelkedő megoldáskeresés!

Így, erőfeszítéseinket összeadva és megsokszorozva lehet csak esélyünk egy olyan társadalmi konszenzus megteremtésére a kérdésben, amelyhez a lehető legtöbb magyar állampolgár tevőleges összefogását elérhetjük. Közösségeink szociális szférában dolgozó szakemberei felajánlják együttműködésüket minden olyan szakmai tanácskozáson, amelyek a hajléktalan embertársaink helyzetének megoldására komplexen keresik a választ.

Budapest, 2013. október 13.

a BOKOR Közösség Képviseletének (KV) nevében:

Csizovszki Sándor    
társadalmi ügyek koordinátora

Elérhetőség: Csizovszki Sándor

Levelezési cím: 9423 Ágfalva, Fenyő utca 24.

Telefon: 06/30-351-7664

E-mail: scsizovszki@gmail.com

A HAJLÉKTALAN-ÜGY SZAKMAI KONCEPCIÓJA

A bokor közösség az alábbi szakmai elvek mentén látná elfogadhatónak
a hajléktan személyek ügyének kezelését.

  1. Komplex, a hajléktalan személyek társadalmi reintegrálásának minden szegmensét figyelembe vevő, rendszerszintű megoldás keresése.
  2. Büntető, kriminalizáló eszközök helyett, az elesett embertársaink problémáját empatikusan kezelő szakmai szemlélet kialakítása és terjesztése; én-erejük visszaadását célzó szakmai programok kidolgozása és működtetése az érintett célcsoport körében.
  3. A jelenlegi hajléktalanellátó rendszer zavarainak azonnali megoldása, melynek során a férőhelyek számának jelentős mértékű növelése, az ellátás körülményeinek minőségi javítása, valamint a túlzsúfolt és arra alkalmatlan, embertelen körülményeket nyújtó szálláshelyek felszámolása a cél.
  4. A hajléktalan-ellátás normatív támogatásának olyan mértékű emelése, amely az év minden napján (hétvégi napokon is!) megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot biztosít az ellátásra szorulók számára.
  5. Az ellátás bármely szintjén részt vevő szakemberek bérezésének újragondolása; a területen dolgozó szakemberek (orvosok, pszichológusok, szociális munkások, utcai szociális munkások stb.) kiemelt bérezése.
  6. Szociális lakásprogram-koncepciók (egymás mellett élő többféle megoldás felkínálása) kidolgozása és finanszírozása (nekik való kiutalás prioritása, lakhatási támogatási rendszer kialakítása).
  7. Az üresen álló önkormányzati bérlakások beforgatása a megfelelő számú és minőségű hajléknyújtás folyamatába.
  8. A munka világába való reintegrálásuk alapjának megteremtése (megfelelő számú és számukra alkalmas, méltányosan fizető munkahely kialakítása).
  9. A testileg és lelkileg megtört, beteg hajléktalan személyek kiemelt kórházi, ha szükséges, szanatóriumi ellátásának biztosítása.
  10. A hajléktalanok ügyének felkarolását eddig lelkesen és professzionálisan végző, közhasznú civil szervezetek eddigi szakmai véleményének kikérése, érdemi tapasztalataik beépítése az új koncepcióba; ezen szervezetek további munkájának kiemelt anyagi támogatása, forrásaik növelése. Az egyházak erre irányuló, jelentős számú önkéntes munkáját becsatornázó eddigi tevékenység elismerése és támogatása. A társadalmi, közösségi összefogás gondolatának terjesztése.

a BOKOR KÖZÖSSÉG
szociális ügyek munkacsoportja

ELÉRHETŐSÉG:
Csizovszki Sándor
telefon: 06/30-3517-664
e-mail: scsizovszki@gmail.com