Nyílt levél a Budapesti Corvinus Egyetem szenátusának

 

Tisztelt szenátus! 
 
 2014. január 18-án Rétvári Bence államtitkár nyílt levélben arra szólította fel a Budapesti Corvinus Egyetem közösségét, hogy távolítsák el az egyetemről Karl Marx szobrát.  Az államtitkári levél tartalmáról hadd ne szóljunk, megtették ezt már helyettünk mások.  Azt azonban nem értjük: mi köze az államtitkárnak egyetemünkhöz?  Elvárjuk az államtitkártól és elvbarátaitól, hogy tartózkodjanak az egyetemi autonómia megsértésétől, és tartsák magukat a jogállamban elfogadott, demokratikus értékrendhez. 
 
 Nem ellenezzük azt, hogy az egyetemi nyilvánosság előtt vita induljon meg arról, meg akarjuk-e tartani a Marx-szobrot, és az aulában elhelyezett egyéb emlékműveket, és ha igen, hol.  E vitában ugyanakkor csakis az egyetem polgárainak van tanácskozási és szavazati joguk.  E jogukkal is csak önmaguk, és nem egy párt képviseletében élhetnek.  Azt kívánjuk, hogy a végrehajtó hatalom, és a szolgálatukban álló pártok, ifjúsági szervezetek tartózkodjanak a nyomásgyakorlástól.  El a kezekkel egyetemünktől! 
Tisztelt szenátus! 
Kérjük, a szenátus kezdeményezzen tisztázó megbeszélést az egyetem nyilvánossága előtt, mi történjék a Marx-szoborral.  Teremtsen atisztelt szenátus alkalmat ahhoz, hogy ennek kapcsán egyetemi polgárhoz, demokratához méltó módon számot vethessünk saját múltunkkal és jövőnkkel. 
 
 Törvényesen megválasztott vezetőinktől elvárjuk, hogy mutassanak példát.  Ugyan miben bízhatnánk, ha nem a saját igazunkban?  A kormányzó hatalom képviselőinek nem lehetnek illúzióik: a még oly nagy politikai többség sem pótolhatja az egyetemi tudást. 
 
 Sajnálatos módon máig időszerűek követeléseink, amelyeket tavaly ilyenkor fogalmaztunk meg az egyetemi vezetés és a szélesebb nyilvánosság felé.  A 2013. január 31-én az FDSz egyetemi szervezete és az Oktatói Hálózat által a Budapesti Corvinus Egyetem rektorához intézett nyílt levelünket a következőképpen zártuk: 
Mit kíván az egyetemi polgár? 
- Szubszidiaritást és autonómiát! 
- Független értékelést! 
- Kiszámítható és átlátható irányítást! 
- Stabil, kiszámítható és minőség-orientált finanszírozást! 
- Méltányosságot a szociálisan rászorulóknak és az esélykülönbségek intézményes csökkentését! 
Deák Dániel egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Oktatói Hálózat 
 
Kelt Budapesten, 2014. január 20-án