Ne vegyétek el az iskolánkat!

Mi magyarországi szülők, óvónők, tanítók, tanárok, tiltakozunk az alapítványi óvodák, általános és középiskolák támogatásának megszűntetése ellen.

Az alapítványi iskolák olyan sajátos pedagógiai programmal személyre szóló fejlesztéssel oktatják, nevelik gyermekeinket, amelyet az önkormányzati iskolák soha nem tudtak biztosítani.

Az SNI-s és egyéb beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekeink iskoláját nem veszíthetjük el.


Gondolj saját gyermekedre!

Írd alá az alapítványi iskolák fennmaradásáért a petíciót!

 

A petíció szervezői:

A Gyermekeink Jogaiért Szülői Egyesület

 

Levél a Főpolgármester Úrnak.

 

Tisztelt Főpolgármester Úr!

 

A sajátos nevelési igényű (SNI) óvodás és iskolás gyermekek kiegészítő támogatásának ügyében fordulunk Önhöz. Ebbe a kategóriába testi fogyatékos, valamint különféle tanulási és pszichiátriai nehézségekkel küzdő – például autista és hiperaktív – gyermekek tartoznak, akik átlagos intelligenciával bírnak, de problémájuk miatt speciális segítségre van szükségük, és nagyobb közösségben nem nevelhetők. Ezeknek a gyermekeknek az oktatását a Főváros megfelelő saját intézmények híján 2003-tól alapítványi iskolák normatív támogatásával oldotta meg, törvényi kötelezettségének eleget téve. A kiegészítő támogatás összege a 2010/11-es tanévben havi 40.000 Ft volt. A Főváros Közgyűlése június 22-én 2022/2011. sz. határozatában döntött arról, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek kiegészítő támogatását átlagosan 25.000 Ft-ra csökkenti, egyszersmind elfogadott egy módosító javaslatot, melyben felkéri Főpolgármester Urat, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, miként biztosítható forrás a támogatás eredeti, 40.000 Ft-os átlagösszegének visszaállítására (2026/2011.). Az iskolaigazgatók még most, pár nappal az iskolakezdés előtt sem tudnak megnyugtató válasszal szolgálni a szülőknek arra a kérdésre, hogy milyen feltételek között kezdhetik meg a gyermekek a tanévet. A Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztus 31-re összehívott ülésének napirendjén a téma nem szerepel.

 

A Főváros tavaszi ellenőrzései a sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadó alapítványi iskolák gazdálkodását és szakmai munkáját rendben találták. Minden elvonás az ellátás színvonalának rovására menne, a normatíva júniusban elfogadott radikális csökkentése pedig ellehetetlenítené az intézményeket. A kieső támogatási összeget a szülőkre terhelni nem volna méltányos, sok esetben a családok nem is tudnák előteremteni a pénzt. A Fővárossal köthető közszolgálati szerződés egyébként is tiltja az iskoláknak a tandíjszedést. Amennyiben a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó iskolák csődbe jutnak, a gyermekek – minthogy a gyógypedagógiai intézményhálózat jelen szabályok szerint nem fogadhatja őket – többségi iskolákba kerülnének. Ezekben az iskolákban a sérült gyermekek integrációjának személyi és tárgyi feltételei (pl. 10-12 fős osztálylétszám és gyógypedagógus szakember) jelenleg nem teremthetők meg, különös tekintettel arra, hogy az érintett tanulók 15%-a autista. A sérült gyermekek „hideg” integrációjának emberileg katasztrofális következményei lennének. Azok a szülők, akiknek ezt anyagi helyzetük megengedi, kénytelenek lennének kivenni a gyermeket a többségi iskolából, és magántanulói státusban, saját költségen megoldani oktatásukat. A többi sérült gyerek pedig a nem megfelelő környezetben maga sem fejlődne, és a többségi osztályokban folyó oktatást is akadályozná.

 

Tisztában vagyunk azzal, hogy a fővárosi költségvetés rendkívül feszített. Azt is el tudnánk fogadni, ha a kormányzat és a Főváros a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását az eddigitől eltérő keretben szervezné meg. Ugyanakkor erkölcsileg nehezen tartanánk védhetőnek, ha a legkiszolgáltatottabb gyermekeken kezdődne a takarékoskodás, akiknek fejlődésére nézve a megfelelő fejlesztések elmaradása végzetes következményekkel jár. Az érintett fővárosi gyermekek száma mintegy 1100, az eredeti és a csökkentett normatíva közötti különbözet a fővárosi költségvetés szempontjából nem jelentős tétel. Tisztelettel kérjük, hogy mindaddig, míg a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatására nem születik új, megnyugtató megoldás, a Főváros biztosítsa az eddigi, átlagosan 40.000 Ft-os havi kiegészítő támogatást.

 

Gyors és hatékony intézkedésében bízva, tisztelettel:

 

Gyermekeink Jogaiért Egyesület

Autisták Országos Szövetsége

 

Budapest, 2011. 08. 28.

 

 


Gyermekeink Jogaiért Szülői Egyesület    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével