Ne add a gyermeked

EL A KEZEKKEL A GYEREKEINKTŐL!!

Tisztelt  Jogalkotók! Döntéshozók, akik a gyermekeinkről dönteni készültök! Nemzeti Konzultációra buzdító Szervezetek és Nemzeti konzultációra készülő Állampolgárok!

A Szülői Jogi Fórum csoport, mint felelős szülők csoportja,  tiltakozásunkat és felháborodásunkat fejezzük ki a jelenlegi és emelkedő gyűlöletkampány ellen Magyarországon, kategórikus elhatárolódásunkat nyilvánítjuk ki minden fajta diszkriminációra, és kirekesztésre uszító propaganda ellen! 


Üzenjük a pártoknak, hatóságoknak, mindenkinek, hogy gyermekeinket nem használhatják fel eszközként politikai vagy más egyéb céljaikra. Gyermekeinket nem adjuk oda! Gyermekeink jogai felett elsősorban mi rendelkezünk! Üzenjük mindenkinek aki szemet vet rájuk: EL A KEZEKKEL A GYERMEKEINKTŐL!


Nem vagyunk hajlandóak elfogadni, hogy saját hazánkban számkivetettként és rettegésben kelljen élnünk! Nem tűrjük el, hogy gyermekeinket bárki bármely indokkal elvehesse tőlünk, sem hatóságok, sem párt, sem más. Nincs erre indok és nincs erre oka, sem joga senkinek, hogy gyermekinket bentlakásos intézményekbe rakják, csak mert nem bír vele  az adott intézmény és zavarják a tanórát.  Hisszük és valljuk: A GYERMEKEINKNEK MEGFELELŐ FEJLESZTÉS ÉS BÁNÁSMÓD KELL, NEM PEDIG AZ ELKÜLÖNÍTÉS!


Elítéljük a kirekesztés minden formáját, legyen az bőrszín szerinti, nemzeti, faji, vallási hovatartozás, betegség, állapot vagy fogyatékosság, mely miatt diszkrimináció valósulhat meg, vagy bárkit hátrány érhet.
Álláspontunk szerint nincsen joga erre semmilyen szervezetnek, sem pártnak, hogy ilyen jellegű felhívást tegyen közzé, nem csak azért mert súlyos emberi jogi sérelmekbe ütközik, diszkriminatív és embertelen, de teljesen deformált gondolkodásra vall!


Az az ország, párt, szervezet vagy nemzet, amely ilyen megkülönböztető jelenlétet megengedhet magának a közéletben, súlyos erkölcsi, morális válságban van!

AZONNAL KÖVETELJÜK, HOGY A VALÓDI  NEMZETI KONZULTÁCIÓ ELNEVEZÉSŰ PROMAGANDAANYAGBÓL TÖRÖLJE KI AZ ILLETÉKES SZERVEZET AZ ERRE VONATKÓZÓ KÉRDÉSÉT!  Fejezze be a gyűlöletkeltést és az emberek egymásnak uszítását! 

http://index.hu/belfold/2016/10/10/elkezdodott_a_jobbik_nemzeti_konzultacioja/


Elege van a magyar társadalomnak ebből! Követeljük a magyar kormánytól, hogy hozzon olyan törvényt, amely betiltja a gyűlöletkeltő, nyilvános, uszító, romboló beszédet!


KÖVETELJÜK TOVÁBBÁ, hogy a jelenlegi GYÁMÜGYI TÖRVÉNY TERVEZETÉNEK MÓDÓSÍTÁSÁT AZONNAL VONJA VISSZA A TÖRVÉNYJAVASLATOT BENYÚJTÓ,  és azt nemcsak a szakemberek, de a szülők közvetlen érdekképviseletével együtt megvitatva tárgyalja újra! Nem hozhatnak érvényes döntést nélkülünk a fejünk felett, mert nem engedjük!

 http://hvg.hu/itthon/20161012_Gyerekvedelem_szigoritana_az_allam_szamos_teruleten

http://www.parlament.hu/irom40/12477/12477.pdf


A Szülői Jogi Fórum csoport tiltakozását fejezi ki a már 2017 januárjában hatályba lépő, jelen kormány által módosítani kívánt gyámügyi törvény ellen, amely többletjogosítványokat ad a hatóságok kezébe!

Mi, szülők, nem szeretnénk, ha a hatóságok kapnának több jogosultságot! Hisszük, hogy ésszerűbb, átgondoltabb szociálpolitikával, megfelelő finanszírozással, kellő tudású, és létszámú szakemberekkel, valamint nem utolsó sorban a társadalmi befogadás előmozdításának mindennemű támogatásával megoldható lenne a probléma, amelyet már hosszú ideje hangsúlyozunk! A gyámügyi törvény nemcsak az SNI gyermekekre és szüleikre vonatkozik, mindenkit érint!

Nem a szülőket és gyerekeket szakembereket kell vegzálni, és rettegésben tartani, felelősséget áthárítani! Erre egyetlen hatalomnak sincsen joga! 
Milyen gyermekvédelmi és gyámügyi törvény az, ahol nem lehet  nem egyetérteni, mert akkor ráfogják a szülőre, hogy nem együttműködő?
Minket, szülőket ki kérdezett meg erről? Szabadna tudni mi a valódi cél? Most komolyan van olyan, aki ezt el tudja magyarázni, hogy a szülőnek nincs joga nem egyetérteni valamely hatósággal, mert azonnali szankciókat vonhat maga után?


Ha intézményi túlkapásoktól hangos a napi sajtó, hogy kinek a gyermekét vették  ki a családból, mert a hatóságok keze is kötve volt, és félelemből hoznak fejetlen döntéseket, az kinek lesz jó? Milyen közigazgatási, gyermekvédelmi eljárás ez? Hol szolgálja a gyermek érdekét a folyamatos rettegés? Nem kérünk ebből! Az elmúlt hónapokban egyre több a családból való kiemelés (már jelenleg  is)!

Kijelentjük, hogy a szülő a legfőbb jogosa a saját gyermekének, joga és kötelessége is gondoskodni a gyermekéről a nemzetközi emberi jogi és gyermekjogi egyezmények szerint is, és ez azt jelenti, hogy senki nem veheti ki a kezéből ezt a jogot megalapozatlan átgondolatlan jogszabályok miatt! A gyermeknek alapvető joga a családjában nevelkedni és onnan csak nagyon súlyos indok(okkal) emelhető ki!


Embertársaim! Mindenki, aki még a mindennapi akadályaitok közepette józanul gondolkodni tudtok, vegyétek észre, hogy nem egymás hibáztatása fogja megoldani a gondjaitokat. Ne legyetek balgák, és ne aludjatok, hogy elkábítanak Benneteket, hogy állandóan valaki bűnbakot kell keresnetek, felelősséget áthárítanotok!! Lehet, hogy ma a viselkedészavar kerül terítékre, de holnap a Te szófogadatlan gyermeked, mert kicsit más, mint a többi, vagy mert  fogyatékkal élő!


De holnapután ki lesz a soron, mi alapján fogjuk embertásainkat szelektálni és száműzni valahová, mert útban vannak valakinek? Milyen kategória lesz még? Te, embertársam mikor leszel soron, te melyikbe fogsz majd beleférni? Ezúton kérek minden jóérzésű állampolgárt, embertársunkat, hogy ne hagyjuk ezt! Ne hagyjuk az emberi mivoltunkat kifordítani, ne hagyjuk a szomorú történelmet megismételni! Ne játszunk  a tűzzel!


Észre kell vennünk, hogy ez egy gonosz játszma, és hogy bábuk vagyunk a gonosz kezében, VESZÍTÜNK MIND, ha ezt hagyjuk!
Mindenkit kérek, aki jóérzésű ember,   gyermekorvosok, védőnök, gyámügyi dolgózók,  egyénileg, vagy szervezetileg  egyetért velünk szülőkkel, csatlakozzon hozzánk egyetértésének kinyilvánításával, mely kapcsán közreadunk egy petíciót.

Ha csak ennyit tudunk megtenni, hogy kinyilvánítjuk, hogy egy normális értékreddel rendelkező országban akarunk élni, sokat tehetünk. Mi ebben hiszünk! Összefogást hirdetünk meg, mindenek felettit, csak ember- és jövőbaráti alapon, mert mi nem hagyjuk, nem adjuk a gyerekeinket! Hisszük, hogy a józan ész és a gyűlöletmentesség győz!


Budapest, 2016. 10. 13. Szülői Jogi Fórum Csoport


Szülöi Jogi Fórum Szülői Jogi Fórum    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével