LOMBARD-ügyfelek sérült jogaiért

Online felületek, fórumok, közösségi oldalak, érdekvédő,- és médiafelületek roskadoznak a Lombard Lízing Zrt értelmezhetetlen eljárásainak részleteitől.

Levegőbe kiálltott segélykérések ezreire próbálnak egymás közt ötletelni a sorsközösségben vergődők, hatályos tövények tucatját keresik elő jogsérelmük igazolására - eredménytelenül....

...mert érvényesíteni ezeket csak megfelelő anyagi fedezettel, megfelelő szakértelemmel, megfelelő hivatkozásokkal, megfelelő információk birtokában a megfelelő eljárásban lenne lehetséges egyénileg.

Valóban?

 

KÖVETELJÜK, hogy a Magyar Nemzeti Bank, mint Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Felügyelet haladéktalanul indítson vizsgálatot a Lombard Lízing Zrt. eljárásainak feltárására, és hatáskörénél fogva intézkedjen a jogsértő magatartás és gyakorlat haladéktalan megszüntetéséről.

 

 

"A Társaság az elszámolási kötelezettségének nem a törvény által meghatározott módon tett eleget, tájékoztatása félrevezető, számításainak alapadatai hibásak, valótlanok, követhetetlenek, - ügyfélszolgálataik elérhetetlenek."

"A Társaság a korábban jogerős ítéletben jogszerűtlennek, így semmisnek kimondott feltételeit továbbra is érvényesíti egyes ügyfeleivel szemben."

"A Társaság szándékosan ellehetetleníti egyes ügyfeleik teljesítését, fizetési határidőn túl megküldött több havi, még nem esedékes költséggel összevont fizetési kötelezettséget állít, amit megfelelően indokolni nem volt képes."

"A Társaság szabályos indoklás megküldése nélkül egyoldalúan és tömegesen bontja fel egyes ügyfeleivel kötött szerződéseit, majd az ügyfél tájékoztatása és beleegyezése nélkül adja át személyes, és banki adataikat az általuk megbízott harmadik személynek, mellyel súlyosan megsérti ügyfelei törvényben biztosított jogait."

"A Társaság kifejezetten elzárkózik az ügyfelei deviza-nyilvántartására irányuló részletes tájékoztatástól, így az ügyfelei kénytelenek a tényleges tartozáson túl keletkeztetett jelentős költségeket úgy viselni, hogy annak számításait, részleteit és hivatkozásait a Társaság szándékosan elfedi."

"A Társaság jogerős ítélettel kötelezett tisztességtelen integrált Casco elszámolása ellenőrizhetetlen."

"A Társaság törvényes jogalap nélkül tartja birtokában a tulajdonosok nevére kiállított gépjármű-törzskönyveket. Ezekkel jogellenesen visszélve tömegesen kérvényezi a járművek forgalomból való ideiglenes kivonását, amivel jelentős jogsérelmet szenvednek el a birtokon belül lévő tulajdonosok."

"A Társaság üzleti partnerei részére olyan tartalmú megbízást ad, mellyel a követeléskezelőket akár bűncselekmény elkövetésére is felbujtja a jogellenes követelései behajtására."

 

Ha egyetért azzal, hogy a hatályos jogszabályok betartása kötelezően elvárható a Lombard Lízing Zrt.-től is,

Ha egyetért azzal, hogy a hatályos törvények betartását ki kell kényszeríteni a Lombard Lízing Zrt-től is,

Ha egyetért azzal, hogy a Lombard-ügyfeleket is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog,

Ha úgy gondolja, hogy ma Magyarországon anyagi haszonszerzés céljából jogsértő magatartás indoklására senki nem hivatkozhat olyan törvényhelyre, amellyel emberek, családok ezreinek csorbul az alaptörvényben biztosított alapvető joga,

Ha egyetért azzal, hogy egy pénzügyi és jogi szakterület magasan képzett apparátusával szemben NEM az ezen a területen általánosan tájékozott ügyfélnek kell a saját jogait bizonygatni, hanem az arra illetékes hatóság KÖTELESSÉGE a törvényességet kikényszeríteni,

 

akkor aláírásával csatlakozzon.