Kiállás Bagdy Emőke egészséges pszichológiai nézetei mellett!

   Ezt a petíciót azért indítottuk, mert négy gyermekes szülőkként, valamint gyakorló asztrológusként meg vagyunk győződve arról, hogy igenis az egészséges nőknek a legnagyobb és a legtöbb pozitív elégtételt adni képes önmegvalósítási lehetőség az édesanyai spirituális funkció gyakorlás és tapasztalat jelenti. 

    Első sorban és főként azon régi és új barátainkhoz fordulunk a kérésünkkel, akiknek volt alkalma megtapasztalnia a munkánk és a tevékenységünk pozitív hatásait és következményeit. Őket arra kérjük nagy szeretettel és tisztelettel, hogy írják alá ezt a Viola által készített petíciót.

Kozma Szilárd író-asztrológus:

    "A tudományosnak nevezett gender-elmélet propagálói, vagy is megint csak az élet-ellenes nézeteket valló rétegek aktívan és hatékonyan szerveződnek. Legalább is az interneten. Ennek kapcsán, mi legalábbis nem tudunk belenyugodni abba a gyávaságnak is nevezhető „toleranciába” amelyben a magyar társadalom eltűri, hogy egy egészséges nézeteket képviselő, jó hírnevű szakembert (Bagdy Emőke pszichológust), a szakmai lobbi hiéna falkaként megtámadhat és maholnap még a szerencsétlen Geréb Ágnes sorsára képes juttatni. - Akárcsak a neves szülész-orvosnőt a hálapénzből megtollasodott kollégái. Akárcsak a Geréb Ágnes esetében, az a politika, amelynek a normális megnyilatkozását (Kövér László dec. 13-ai beszéde) a szakmai tudásával Bagdy Emőke önkéntelenül is, erősíti, magára hagyja az irigy szaktársainak a prédájaként. És ezt a cserben hagyást mind az állam által finanszírozott közmédiában (Amely tehát a nyíltan vallott nemzeti eszméket valló politikai csoportosulások kezében van), mind az úgynevezett megvilágosodottak” által ellepett online sajtóban észlelhetjük. Sem itt, sem ott, egyetlen politikust, vagy tekintélyes közírót (esetleg írót) sem láthatunk Bagdy Emőke nézetei mellett és szavai cáfolhatatlan igazságtartalma mellett kiállni. "


A Bagdy Emőkét támadók, kifejezetten az alábbiakat sérelmezik a pszichológusnőtől:  

     „A nembeli lényeg (anyaság, családépítés) funkciói nem képviselnek társadalmi értéket. Férfisorba szomorodik a versengő lény, feminista lehet belőle. Az esélyegyenlőségi küzdelem is rossz vágányra fut, ha ez nem az általános, humán méltóságért, egyenértékűségért harcol, hanem a nő férfimércékért és -értékekért verseng. […] Mi is a nő fő feladata az életben, amire szervei fölkészülnek? Amint azt Carl Gustav Jung svájci lélekgyógyász elénk tárta, a befogadás és a gyermek kihordása. […] A nő nembeli beteljesülése az anyaság” 

    Amennyiben egyetértetek azzal, hogy mind az anyaság, mind az apaság pótolhatatlan lelki és szellemi élmény és tapasztalat, hogy olyan, egyszerre testi, lelki, szellemi és spirituális alkotás, amely nem egyenlíthető ki, és főként nem pótolható más – pl. művészi, vagy tudományos – alkotásokkal, nem hogy azok létrehozása érdekében elnyomható, vagy kihagyható – elárulható lenne, akkor kérlek írjátok alá ezt a petíciót. És, amennyiben egyetértetek a pszichológia alapító atyjaival és a ma még a pszichológia eredeti céljait – A lélek-gyógyítást! -  meg nem tagadó, egészséges gondolkozású pszichológusokkal, szakemberekkel abban, hogy pl. mind spirituális teremtéstanilag (kozmológiailag), mind biológiailag a női lét elsődleges funkciója nem más, mind az anyaság egészséges megélése, annak az egész testi, lelki és szellemi komplexitásával együtt, akkor kérlek szépen, hogy írjátok alá ezt a petíciót.

      Természetesen ettől mi még, nem tagadjuk és elfogadjuk, hogy vannak nők, akik nem vágynak az anyaságra, hiszen nem csak a pszichológiában, de az asztrológiában is ismert ez a jelenség, ami pl. a Rák-karmának az egyik „természetes” hatása és következménye. De azt is jól tudjuk, hogy a szülőiséghez nem foghatóak más önmegvalósítások, enélkül nem lehet teljesen és maradéktalanul boldognak lenni, és nem is lehet más „önmegvalósítási” formákkal ugyanolyan mértékű pozitív lelki és szellemi tapasztalatokhoz, spirituális fejlődési lehetőségekhez jutni. A szülőiség ugyanis, (anyaság, apaság) nem cserélhető fel, nem pótolható más hivatással, karrierrel, hobbyval, művészeti alkotással - ahogyan egy emberi lény – személy! - sem pótolható semmivel. Bagdy Emőke a pszichológia alapító atyáihoz (Freud, Jung) hűen ezt vallja. És ezt vallották, pl. Ranschburg Jenő és Popper Péter neves magyar pszichológusok is. De a nemek létezését, illetve különálló ősi funkcióját valamilyen irracionális okból kifolyólag letagadni, sőt, lehetőleg eltörölni igyekvő gender nevű újhullámot erőltető magyar pszichológusok egy csoportja most megtámadta Bagdy Emőket ezért a szakmai elvhűségéért, a humánus alapállásáért. A nyilvánosság erejével próbálnak rá nyomást gyakorolni, hogy az ő kedvükért tagadja meg az általa (és Freud, és Jung és több neves pszichológus által) is jól megfigyelt alapvető, pszichológiai (és spirituális) igazságokat. Ezen alapelvek megtagadásával viszont, tulajdonképpen megszűnne a pszichológia eredeti, és valódi-, tehát a szellemi-lelki egészséget szolgáló funkciója is.

Kozma Szilárd író - asztrológus meglátásai:

     "A modern és posztmodern pszichológia - Az tehát amely meredeken szembe fordult és megtagadta az alapító atyák tudományos - erkölcsi elveit és alapállását - tulajdonképpen egy a tudományosság köntösében tetszelgő, relativista ideológiai rendszer, amely áltudományos alapokat szolgáltat a liberalizmusnak. "
"Utóbb a kiemelkedően normális és szakmailag nemzeti szinteken is elismert Bagdy Emőkére támadt rá a magyar genderológus pszichológusok szövetsége, amiatt, hogy a nemi alapfunkciók kérdésében, ő a normális - természetes tényállás szerint "merészelt" nyilatkozni."

.-.-.

Dear Administrators,

This petition is projection beside the acknowledged psychologist, Bagdy Emőke and her healthy views. The opposing camp wants to have it deleted with their lies and defamation. This petition is not contain advertising.

This petition was created to make a stand for a renowned Hungarian clinical psychologist, dr. Emőke Bagdy. She has been attacked by her colleagues because she does not accept a new wave of psychology called “gender identity” and she claims that “this is a bizarre, totally absurd theory that is in direct contradiction to the laws of development”.

This new wave of psychology called ‘gender’ is, for some irrational reasons, trying to deny or even to erase the existence of sexes and their separate fundamental functions. That’s why Dr. Emőke Bagdy’s colleagues also resent these opinions of hers thinking being a “only” a mother is humiliating for a modern, emancipated woman:

“What is a woman’s main task in life that her body and organs prepare her to undertake? As C. G. Jung, the famous Swiss psychologist revealed it to us, it is to take in and bear a child. Motherhood is the completion of a woman’s life.”

They try to put pressure on her so that she should deny those fundamental psychological (and spiritual) truths that were observed not just by her but by Freud and C. G. Jung and other well known psychologists as well. We are sure that by denying these fundamental principles psychology would lose its original and true function, i.e. to serve a person’s spiritual and mental health.

We think that both motherhood and fatherhood is an irreplaceable intellectual and spiritual adventure and experience that is at once a physical, mental, intellectual and spiritual work that cannot be compensated or substituted by other (artistic or scientific) works, and should not be suppressed or eliminated for the sake of these other activities.

We ask those people who share our opinions to sign this petition and to make a stand for dr. Emőke Bagdy, to prevent her being banned or marginalized by her colleagues for her healthy views.

(Thanks for this english text an our friend.)

Violetta Kozma-Joó