Kérjük, ne vegyen részt a budapesti Városliget tönkretételében!

<< Please scroll down for English version >>

A Világörökség részét képező Hősök tere körül elhelyezkedő budapesti Városliget a világ első közparkja volt. A Liget Budapest nemzetközi tervpályázat öt új múzeumépületet és számos további turisztikai létesítményt kíván felépíteni itt. Ezt a barbár beépítési tervet élesen ellenzi sok civil aktivista, építész és urbanisztikával foglalkozó szakember. Ezúton kérjük, hogy amennyiben Ön is egyetért érveinkkel, írja alá és terjessze kérésünket saját ismerősei között, hogy együtt meggyőzzük a döntéshozókat és a potenciális pályázókat, hogy ne vegyenek részt a Városliget tönkretételében!

  1. Ellenezzük a Városliget meglévő zöld területeinek drasztikus csökkentését, amely a projekt megvalósításával elkerülhetetlen. Budapestnek szüksége van a Városligetre, mint KÖZPARK-ra a következő kétszáz évben is!

  2. Ellenezzük, hogy a Városliget múzeumpark, pusztán turisztikai látványosság legyen, amely nyilvánvalóan fenntarthatatlan;

  3. Budapestnek nincs szüksége hat új múzeumra egy helyen. Turisztikai szempontból a feladat inkább a látnivalók átgondolt térbeli elosztása, nem pedig koncentrációja. Mutassuk meg az egész várost az ide látogatóknak!

  4. Alulírottak felhívjuk az építészek, urbanisták, tájépítészek figyelmét a fentiekre, és kérjük, hogy ne vegyenek részt a pályázaton, mert ezzel hozzájárulnak a Városliget tönkretételéhez.

A több mint 1000 válaszoló aktív részvételével megrendezett közvélemény-kutatás szerint 90% ellenzi, hogy bármiféle új épület épüljön a Városligetben. Csupán 8% ért egyet azzal, hogy létező múzeumokat a Városligetbe kéne áttelepíteni és csak 5% gondolja úgy, hogy ha múzeumot telepítünk a Városligetbe, azt ott új épületben lenne célszerű elhelyezni. További szakmai vélemény a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökségének állásfoglalása a Múzeumi Negyedről.

 

Bardóczi Sándor, tájépítész, publicista, egyetemi docens

Beleznay Éva, építész urbanista

Körmendy ImrePalóczi-díjas építész, a Corvinus Egyetem tudományos munkatársa

Pákozdi Imre, villamosmérnök, közíró

Pásztor Erika Katalina, az epiteszforum.hu főszerkesztője

Ráday Mihály, művészettörténész, újságíró, városvédő

Schneller István, építész-urbanista, egyetemi tanár

-----------------------------------------------------------------------------------

Please, do not participate in the destruction of the City Park Budapest (Városliget)

The City Park (Városliget), part of the UNESCO World Heritage area, located around Hősök (Heroes') Square, is the first urban public park in the world. The Liget Budapest international architectural competition intends to build five new museum buildings and numerous other tourist facilities here. This barbaric development plan was sharply opposed by many civil activists, architects and urbanists. We kindly ask you, if you agree with our arguments, to sign and distribute this petition among your friends and acquaintances, so we together convince policy makers and potential applicants not to take part in the destruction of the park.
  1. We oppose the drastic reduction of the remaining of Városliget’s existing green areas, an unavoidable result of the execution of this project. Budapest, however is in need to have Városliget as a PUBLIC PARK in the next 200 years as well;
  2. We object to Városliget becoming a 'museum park', merely a tourist attraction which would be clearly unsustainable;
  3. Budapest is in no need to have six museums in one location. The touristic objective, rather, is the thoughtful spatial distribution instead of concentration. Let’s show tourists and visitors the whole city instead!
  4. We the undersigned call the attention of architects, urbanists and landscape architects to the above, and please do not take part in the competition, as this will contribute to the destruction of the city park.
The results of the poll conducted with more than 1000 active participants indicate that 90% are opposed to any new building built in Városliget. Only 8% agree with the relocation of museums to Városliget, and only 5% think that if relocated here, they should be in new buildings. You may read (on Hungarian) the professional opinion of the presidency of the Hungarian Society for Urban Planning here.

 

Sándor Bardóczi, landscape architect, publicist, associate professor

Eva Beleznay, architect and urbanist

Imre Körmendy, Palóczi-prize winning architect, a research fellow at the Corvinus University

Imre Pákozdi, electrical engineer, publicist

Erika Katalina Pásztor, the editor in chief of epiteszforum.hu

Mihály Ráday, art historian, journalist, urban protection

István Schneller, architect and urbanist, professor

-------------------------------------------------

keresztnév = first name
vezetéknév = last name
város = city
ország = country
e-mail cím = e-mail address