Tiltakozunk a Pénztárgép cserével kapcsolatos jogsértések ellen

 


Nemzetgazdasági Minisztérium

Budapest

V a r g a   M i h á l y

Nemzetgazdasági Miniszter részére

 

Tisztelt Miniszter Úr!

 

A feketegazdaság elleni küzdelem egyik alappilléreként a Kormány 2012. októberben döntött a pénztárgépek állami adóhatósággal történő összekötésének szükségességéről. A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeit, forgalmazását, használatát és szervízelését tartalmazó jogszabályi hátteret 2013. február 15-én hirdették ki. Az átállási időszak folyamatos csúszása, a határidők többszöri módosulása olyan jogbizonytalanságot teremtett, amely nemcsak az eredeti célkitűzések megvalósulását veszélyezteti, de lehetetlen helyzetbe hozza az érintett vállalkozói szektort. Tovább súlyosbítja a helyzetet a már választható és gyártási engedélyt kapó  berendezések visszavonása, valamint a vételárhoz nyújtandó támogatás és a beüzemelés határidejének rossz összehangolása.Az elhibázott intézkedések, a vállalkozásokat lehetetlen helyzetbe hozó döntések, az erre hirtelen hozott látszatmegoldások és kiadott magyarázkodások elmélyítették a jogbizonytalanságot a kérdésben. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a kommunikációban egyre több olyan vád érte kiszolgáltatott helyzetbe került vállalkozókat, amely megkérdőjelezte tisztességüket, miközben ők a folyamatos jogkövetésre törekedtek. A gazdaság fehérítése és a tisztességes adózók, valamint a megvádolt vállalkozók erkölcsi kártérítése érdekében olyan jogszabályi biztonságot kérnek a petíció aláírói, amely kizár minden lehetőséget a csalásra és a visszaélésre valamennyi érintett esetében!Tisztelt Nemzetgazdasági Miniszter Úr!

 

Egyetértünk a Kormány korrupcióellenes elképzeléseivel, de azzal a folyamattal nem, ami ezt kíséri, és ami létbizonytalanságot okozott sokak életében. Támogatjuk a gazdaság kifehérítését, de nem hiányos, átgondolatlan, a korrupciónak helyet biztosító formában. Kérjük Öntől, hogy tegye rendezetté, átláthatóvá a pénztárgéprendszer átalakításának szabályozását! Tegye meg a megfelelő lépéseket a jogbiztonság elérése érdekében!

 

A kialakult helyzetre való tekintettel alulírottak, az „Online pénztárgépcserére kötelezettek” csoport tagjai a következő kéréssel tiltakozunk:

 

 • Vonják vissza a Nemzetgazdasági miniszter 2/2014. (I. 22.) NGM rendeletét, amíg nem rendeződnek az engedélyezések körüli viták!
 • Erre az időre vonják meg a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal online pénztárgépekre vonatkozó engedélyezési jogkörét, világítsák át a Hivatal működését!
 • Vonják vissza a rendszer elindítását, amíg az összes forgalomban lévő online pénztárgépet nem vizsgálják át! A vizsgálat terjedjen ki azonos feltételekkel az összes választható és most gyártási engedéllyel rendelkező pénztárgépre! Ezen időben ne engedélyezzék a támogatási kódokkal való vásárlást sem!
 • Vonják vissza azonnali hatállyal a már engedélyezett pénztárgépek engedélyét, és függesszék fel az összes pénztárgép kereskedelmét a vizsgálat végéig!
 • Vizsgálják meg a kialakult helyzetért való felelősséget, és amennyiben A NAV és az MKEH hibázott, abban az esetben a helyzet tisztázása, rendezése és minden kárvallott (a kereskedők, a viszonteladók, forgalmazók és gyártók) maradéktalan kártérítése az ő kötelezettségük legyen!
 • Ne rójanak ki semmilyen kötelezettséget a kereskedőkre a rendszer jogszerű indításáig!
 • Határozzanak meg a gyártókkal egyeztetett határidőket a pénztárgépek üzembe helyezésére, addig semmilyen határidőt ne szabjanak meg!
 • Világítsák át a kevesebb, mint  kétéves múlttal rendelkező pénztárgépeket árusító cégeket! Követeljük, hogy amennyiben nem rendelkeznek a szükséges infrastruktúrával, a megfelelő szervizzel és bizonyítható szakmai tapasztalattal, a piacról azonnal tiltsák ki!
 • Vegyék figyelembe a piac működését a felkínált állami támogatásokhoz rendelt határidők megállapításánál!
 • Ne hárítsák a mobil adatszolgáltatás terhét a kereskedőkre, mert az nem a kereskedőnek, hanem a NAV-nak nyújt szolgáltatást!
 • Tárgyalják újra az adatküldés alapkoncepcióját átgondolva az internetalapú rendszer megbízhatóságát. Tegyék lehetővé, hogy a kereskedő szabadon választhasson szolgáltatót!
 • Ne kelljen pénztárgépet venni hatmilliós árbevételig!
 • Kapjon jogosultságot az 50.000 Ft állami támogatás kifizetésére minden beüzemelt pénztárgép időmeghatározás kikötése nélkül!
 • Kapjanak állami garanciát a károsultak a helyzet rendezésére!
Küzdjünk együtt!
Aláírásommal támogatom a fenti követeléseket.


pál zsuzsa/dévai andrás és még sokan másol    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével