Magyarország önrendelkezése és szuverenitása

Quoted post


Vendég

#14

2012-01-11 02:42

NYILATKOZAT
a demokrácián védelmében

Mi, az igazság iránt elkötelezettek, szükségesnek tartjuk kinyilvánítani, hogy:
1. támogatjuk a magyar kormányt és Orbán Viktor miniszterelnököt a demokrácia, Európa és a magyar nemzet érdekében végzett munkájában;
2. ezen értékek tagadásának tekintjük , hogy a demokrácia védelmének ürügyén indult összehangolt támadás egy demokratikus választás eredménye ellen;
3. megállapítjuk, hogy ez nem a demokrácia, hanem a pénzvilág érdekeit szolgálja;
4. a haza (valutáris) árulásának tekintünk minden, pénzérdeket szolgáló aknamunkát;
5. a sajtószabadság lényegével ellentétesnek tartjuk a nemzetközi sajtó Magyarországgal kapcsolatos – összehangolt és vélhetően fizetett – rosszhiszemű és hazug tudósítását.
1848-ban szembeszálltunk az osztrák és orosz önkényuralommal – 1867-re győztünk..
1956-ban szembeszálltunk a kommunista önkényuralommal – igazságunk 1989-ben győzött.
2011-ben szembeszálltunk a pénz-diktatúrájával – és igazságunk győzni fog.
Mi, az igazság iránt elkötelezettek, megállapítjuk tehát, hogy mindenki, aki úgy szól, ír vagy cselekszik, ahogy a pénz-hatalom diktálja, nem az igazság és a demokrácia, nem Európa és nemzetei, hanem a pénz-diktatúra érdekében szól, ír, vagy cselekszik.
A rossz ott győzhet csak, ahol a jó tétlen.

Szabó T. Attila,
DSc. biol., prof.habil.r.
és akik még támogatni fogják

Válaszok


Vendég

#664 demokrácia védelmébenRe:

2012-01-12 12:30:56

#14: -

Teljes egyetértéssel Szabó T. Attila professzorral !

 

Molnár Gyula

mérnök.

kjozsi

#701 Re:

2012-01-12 13:26:51

#14: -  

 1., A demokrácia (és ha Magyarország demokrácia kíván lenni, akkor és a magyar nemzet) érdekében Orbán Viktor miniszterelnök végzett munkája elhanyagolhatóan kevés ahhoz képest, amit a demokrácia felszámolása érdekében tett.
2., Senki soha nem támadta a 2010-es demokratikus választás eredményét. A demokratikus választás eredményeként felállt kormány intézkedéseinek jó részét éri támadás, a támadások nagy része úgy tűnik jogos, demokratikusan választott kormányunknak lehetősége van ezeket megváltoztatni, vagy ezeket megtartani. Mindkét választásnak van valamilyen ára és haszna Magyarország polgárai számára. A döntés minden számunkra jó és rossz következményéért a kormány felel.
3., Lehet, hogy Ön azt állapítja meg, hogy a támadott törvények helyesek és ha ezekez visszavonjuk, az a pénzvilág érdekeit szolgálja, Én ezt másképp látom. A demokrácia érdekeit szolgálná, ha az ombudsman párhuzamos intézmény lenne újra a kormánnyal és nem egy alárendelt intézmény, melynek vizsgálatait a kormány leállíthatja, ha neki az nem tetszik. MNB: nem biztos, hogy praktikus megengedni az aktuális kormánynak az ország összes tartalékához való hozzáférést. Mi lesz, ha demokratikusan újra egy "gyurcsányi" kerül a hatalomra, ez nem becsület szavamra kérdése.
Bírókat egyszemélyi döntéssel 1989 óta Magyarországon nem lehetett kinevezni, mától ez lehetségessé vált. Miért??
4., Ki állapítja meg, mi a pénzérdeket szolgáló aknamunka??? Ön, professzor úr, vagy az egyszemély által kinevezett bíró????
5., 1848-ban egy sok éve működő közszolgálati rádió frekvenciapályázatára nem írtak volna ki teljesen más műsorstruktúrára kötelező pályázatot, ezt Petőfi Sándor és Táncsics Mihály mélyen elítélte volna.

Kereszturi József
egyszerű magyar polgár

egy kispesti Canada-bol

#1125 Re: Szabo profeszor

2012-01-12 21:57:43

#14: -

Szabo profeszor pontosaan foglalta ossze a gondolatainkat.

Koszonjuk es tamogatjuk.

Kanadai Magyarok.


Vendég

#2819 Re: Nyliatkozat

2012-01-18 05:27:47

#14: -

A nyilatkozatban megfogalmazott gondolatokkal teljes mértében egyetértek!

Sebesy-Josintzi Judit

Bécs


Vendég

#4247 Re:

2012-01-24 20:17:59

#14: -

Egyetértek a petícióval és Szabó T. Attila, DSc. biol., prof.habil.r. nyilatkozatával is.

Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Facebook