Magyarország önrendelkezése és szuverenitása

 

Hungaria semper libera
Una et eadem libertas

Az alapvetö szabadság- és önrendelkezési jogok Magyarországon több száz éve az alkotmány  tagadhatatlan részei. Ezeknek a jogoknak a megsértése a történelem folyamán újra és újra felkelésekhez és forradalmakhoz vezetett, amelyek hosszú távon mindig impulzust adtak egész Európának.

Utoljára 1956-ban a kommunista diktatúrának és a Pax Sovietica-nak rántottuk le az álarcát és ezzel megindítottuk ennek összeomlását.

1989-ben szétvágtuk és kinyitottuk a vasfüggönyt egy akkor számunkra sokat igérö szabadság felé.

Nagyot csalódtunk. A megigért „új európai ház”-ban eddig csak a pincében kaptunk helyet, szabadság helyett diktatorikus kényszert, biztonság helyett aggasztó kétséget, jog helyett hazugságokon alapuló  igazságtalanságot. Európai értékek ürügyén megaláznak, megsértenek, kirekesztenek bennünket és megkérdöjelezik a demokratikus jogainkat. Ismét védekeznünk kell . Le kell rántani  az új, láthatatlan diktatúrának és a Pax Americana-nak az álarcát, ameddig még nem késö.

Tudjuk, hogy ez a harc sokkal nehezebb mint a páncélosok elleni volt. A fegyverünk csak a szó, a jog és az európai értékek. Ami azért nehéz, mert nem mi, hanem az Európai Unió szenved  demokrácia deficitben. Ki vagyunk téve minden önkénynek, mert az Európai Unió a mai napig nem tett eleget a kötelezettségének és még mindig nem csatlakozott az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez, hogy ne lehessen felelösségre vonni az uniós szervezeteket az Emberi Jogok Európai  Bíróságán. 

Nem mi távolodtunk el az európai értékektöl, hanem a brüsszeli hatalomcentrum. Nem mi tagadjuk meg a demokráciát, hanem az európa úniós szervezetnek hiányzik a demokratikus legitimációja. 

Európa gazdasági, politikai  válságban és erkölcsi romlásban van. Nem így képzeltük el az új Európát ! 

Egy új Európát kell felépítenünk. Egy olyan Európát, amely nem centralisztikusan, hanem polycentrikusan van felépítve. Egy olyan Európát, amely visszatér a keresztény gyökereihez  és értékeihez, egy olyan Európát, amelyben a szuverén nem a pénzoligarchia, hanem a nép és a nemzet.  Egy olyan Európát, amelyben tiszteletben tartják a népek demokratikus akaratát.

Egy olyan Európát, amelyben minden nép az alapvetö szabadságjogokkal, elsö sorban az önrendelkezési joggal élhet, amelyet a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya  és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Egyezségokmánya az 1. Cikkben így definiál: „A népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és  szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlödésüket.”

Csak az önrendelkezés és állami szuverenitás alapján  lehet  Európát szabadságban és igazi békében megalapozni.

Nem szabad engedni a zsarolásnak és kényszernek!
Nem szabad félni, vállalni kell a kihívást!
Soha nem szabad feladni az önrendelkezést, önelhatárolódást és önbecsülést!

Tudjuk, hogy az európai polgárok többsége ugyanazt akarja, tudjuk , hogy az európai közvélemény nem azonos a média által kinyílvánított hamis véleménnyel. Felszólítunk minden magyart és európait, utasítsa vissza a bennünket ért hazugságokat és félrevezetéseket, bátran vállalja az igazság kimondását és követelését és segítse egy új, szabadabb, békésebb, boldogabb Európa felépítését a népek önrendelkezése és az államok szuverenitása alapján.

Isten, áldd meg a magyart !

 

Bécs, 2012 január 10.                                                                                                                                        Eva Maria Barki

 Aláírásommal támogatom a petíciót, amelynek célja  a magyar nép önrendelkezésének és Magyarország szuverenitásának megörzése.


Tisztelt aláíró!
Az aláírása addig nem érvényes,  ameddig a regisztrációjánál megadott e-mail címre kapott levélben meg nem erősíti azt!