Magyarország önrendelkezése és szuverenitása


Vendég

/ #14

2012-01-11 02:42

NYILATKOZAT
a demokrácián védelmében

Mi, az igazság iránt elkötelezettek, szükségesnek tartjuk kinyilvánítani, hogy:
1. támogatjuk a magyar kormányt és Orbán Viktor miniszterelnököt a demokrácia, Európa és a magyar nemzet érdekében végzett munkájában;
2. ezen értékek tagadásának tekintjük , hogy a demokrácia védelmének ürügyén indult összehangolt támadás egy demokratikus választás eredménye ellen;
3. megállapítjuk, hogy ez nem a demokrácia, hanem a pénzvilág érdekeit szolgálja;
4. a haza (valutáris) árulásának tekintünk minden, pénzérdeket szolgáló aknamunkát;
5. a sajtószabadság lényegével ellentétesnek tartjuk a nemzetközi sajtó Magyarországgal kapcsolatos – összehangolt és vélhetően fizetett – rosszhiszemű és hazug tudósítását.
1848-ban szembeszálltunk az osztrák és orosz önkényuralommal – 1867-re győztünk..
1956-ban szembeszálltunk a kommunista önkényuralommal – igazságunk 1989-ben győzött.
2011-ben szembeszálltunk a pénz-diktatúrájával – és igazságunk győzni fog.
Mi, az igazság iránt elkötelezettek, megállapítjuk tehát, hogy mindenki, aki úgy szól, ír vagy cselekszik, ahogy a pénz-hatalom diktálja, nem az igazság és a demokrácia, nem Európa és nemzetei, hanem a pénz-diktatúra érdekében szól, ír, vagy cselekszik.
A rossz ott győzhet csak, ahol a jó tétlen.

Szabó T. Attila,
DSc. biol., prof.habil.r.
és akik még támogatni fogják
Facebook