Magyarország önrendelkezése és szuverenitása

Predikator

/ #4527 Eva Maria Barki felszólító levelére válasz !

2012-02-08 20:23

Eva maria Bárki, mert ugye ilyen szöveggel bárki is lehet !
Részemről egy Ludovika akadémiát végzett u.n. Horthysta katonatiszt fia, / ki mellesleg 2 év frontszolgálatttal, nemzeti határainktól 1000 Km.-re védte Hazánkat a bolsevizmustól / sikertelenül / Három év hadifogság Gómel- Koszikovka város "ujjáépítésébenÍ" A Magyar Királyi Honvédség tette földdel egyenlővé, majd hazatértekor egy év Recsk ! Kibonbázottan a Baross utcai polgári lakásunkból, mindenünket elvesztve, nincstelenül lettem munkás származású. / igy elvégezhettem a Műegyetem Építészi karát, amnnak ellenére, hogy fegyverrel a kezemben 1956 október 30.-án volt módom- aKöztársaságtéri pogróm - hála istennek végkifejleteét látni.Akkor dobtam el a fegyvert, és könnyeimmel és torkom váladékával támolyogtam haza a Práter utcába. Igy nem lett belőllem sem hős, sem áldozat ! Ennyit előéletemről, -mert a nagy HAZAFIAK, az IGAZ MAGYAROK rögtön rámsütik "rohadt bolsi" ! Nem vagyok az Sokat megélt, sok országot megjárt teljes értékű Magyar Állampolgár vagyok. Amit ez a szerencsétlen, Bécsbe meghúzódó Eva Mária Bárki peticiójában összehord, az kétségbeesésemben könnyekre fakaszt. Ne engedjük , hogy az E.U. meg a Valuta Alap kifosszon minket, elvegye kincseinket, meg fosszon szuverenitásunktól. Hát nem önként léptünk be ebbe a Közösségbe? Eddig pénzt kaptunk, nem is keveset, és most amikor szintén a " korábban elzavartaktól pénzt kunyerálunk " Nemzeti szuverenitásunkat védjük. ! "Bántják a Magyart! a földjeinkre, melyek jelentős része parlagon, vagy mini parcellákban létezik, vizkincsünkre mely meleg volta ellenére a Dunába- Tiszába ömlik, védelmében, lökött bécsi maggyar felhívására védelmet kérünk ! Kitől ? Megmondom maga magunktól, és Orbán Viktór és csapatától. Ennek az országnak még senki nem ártott annyit mint O.V. a maga ortodox hülye embert nyúzó politikájával. A Birka Magyar pedig " béke tüntetésen" éljenzi a szabadságharcát. Nem akarom elhinni, hogy ennyi marha legyen Magyarországon ! Sajnos ezekszerint..... Megint a négymillió koldus országa lettünk!! Államadóságunk, soha nem volt ilyen magas. Persze mert az E.U. összefog ellenünk! Szerencsétlen korlátolt Hölgyem miért ? Valamint ki pénzeli a külföldi, nem baloldali sajtót ! Egy köztiszteletben álló szívsebész hasonló dilletáns körlevelében, felhívásában négy éve fél millió Izraeli állampolgár magyarországi invázióját prognosztizálta. Bár csak igaza lett volna, csak ezer zsidó jött volna a gazdasági élet vérkeringésébe aktívan beavatkozni, nem itt tartanánk. Bár hívő kersztyén vagyok ezt mondom. Nem a terroristák alapították Izrael államot, mint azt a Jobbikos képviselő, minap állította, hanem ENSZ határozat az angolok háború utáni kivonálása okán. Csináltak is egy narancsligetekkel, jól prosperáló iparral rendelkező kemény központi hatalommal rendelkező, céltudatos polgárok közösségét alkotó államot, mely a mai napig is fent áll. Mig az arabok addig egymást mészárolták, mellesleg szerényebb energiával ma is ezt teszik, és várják a segélyeket, unalom űzésként kilőnek egy-egy rakétát naponta az izraeli falvakra. A jobbikos képviselő kijelentette a parlamentben: "Magyarországon nincs szükség zsidókra !" és még nincs elmegyógyintézetben. / Vona Gábor eredetileg tőrténelem tanár, lehet hogy párton bellül sincsenek beszélő viszonyban / Kérdem én az 1867-es kiegyezés után, a zsidó tőke nélkül, hogyan lett volna a ÍMilleneum évére Európa harmadik "világvárosa Budapest?" Az Andrássy ut és az egész belvárost ki virágoztatta fel. Az első világháborúba - tanult, érettségizett emberekként hány zsidó származású katonatiszt vesztette az életét a Monarchiáért, de elsősorban magyarországért ? Meg is kapták jutalmukat 450. ezren Európában sehol nem tapasztalt buzgalommal, kerültek vagonokba, és a megsemmisítő táborokba ! Ne bántsd a Magyart !!! Az a majd félmillió értéket teremtő magát igenis Magyarnak valló zsidóért magukfajták közül ki hullat egy könnyet is. Pedig köreikben több ezer éve nincs analfabétizmus ! Jövedelmeiket kamatoztatták, nem
Párizsi örömtanyákon dorbézolták el, mint a maggyar Dzsentri világ " szine java" ! Ilyenek vagyunk mi Magyarok, s mielőtt "zsidóbérenc tisztes címet meg kapnám " sajnos az üknagyapám Erdélyben egy Budaörs nagyságú brtokot kártyázott el egyetlen éjszaka. Másik oldalági rokonom , szintén Erdélyi birtokaink nagy részét elmulatta. Igy a Trianon után nagyapám, ügyvédi diplomával főpincér lehetett a Normafa vendéglőben, -ami nem is volt rossz választás .- apám katonai karrierjének finanszírozásához ! Hát ilyen vegyes furcsa népség vagyunk mi echte Magyarok akik csatát utoljára Mátyás király uralma alatt nyertünk, bár az adók be hajtásában, Viktorral bátran versenyezhetnek !Még egy valamit idétlen idegenbeszakadt hazánk lánya Eva Maria Barki nehezményezi, hogy az Amerikaiak véleményt formálnak, mégpedig külügyminiszteri szinten, anti demokratikus kormány intézkedéseink ellen. Más eszement Bakk kanonok peticiót indít, hasonlóan aláírást gyűjt Barack Obamához az Amerikai Egyesült államok elnökéhez címezve
/www.szentozseb.hu / hogy hogy szólítsa fel Orbán Viktort a Gellérthegyi Szabadság szobor eltávolitására. Ma orosz katona nélkül a város és ország minden szabaságért küzdő elesett emlékműve .szinbóluma. Akkor most kérdem ki a hülye? A válasz nyitott !Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...

Facebook