Együtt a Budai Campusért!


Vendég

/ #225

2015-05-21 07:36

Engem anyám, aki 1951-ben a Kertészeti Főiskola szakérettségis kollégiumainak volt az igazgatója, születésem után a Serleg utcai épületükbe vitt haza.
Ötéves koromig a Ménesi út, Szüret u, Villányi út határolta kertészet növényházainak és a hatalmas parknak voltam mindennapos látogatója. Gyerek barátságba kerültem az akkori jeles kertészekkel. Valastyán, Szebeni, Fekete, és jeles tanárokkal, köztük is számomra a legkedvesebb Probocskai Endre volt, akit a mai napig a tanintézet és az egész kertészettudomány jelképének tekintek,
majd 1970-75 között az Egyetemen tanultam és szereztem diplomát utána az egész eddigi életem ezzel a diplomával szerzett tudás hasznosításának szenteltem és szentelem ma is.
Nekem ez az életem és ahogy Sinkovits Imre mondta a Tizedes meg a többiek című fimben: az életem elvenni sem hagyom, nemhogy önként válnék meg tőle.
Deák Lajos