Bocsánat kérés Izraeltől.

Rajnai Péter

/ #35 Re: Re: Re:

2013-04-02 08:02

#26: - Re: Re:

Kedves Máté!

Először is nem a Zsidóság választotta ki és emelte minden nép fölé magát , hanem Isten. Isten az aki kiválasztotta Ábrahámot és szövetséget kötött vele és neki és az Ő leszármazottjainak adta az ígéret földjét. Ábrahám leszármazottja Jákób, akit maga Isten nevezett el Izraelnek!!  "Nem Jákóbnak mondatik ezután a te neved, hanem Izráelnek; mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél" (1Móz 32:28). (Mózes I. könyve:26:4) És megsokasítom a te magodat mint az ég csillagait, és a te magodnak adom mind ezeket a földeket: és megáldatnak a temagodban a földnek minden nemzetségei;

Sajnos attól függetlenül, hogy érzed vagy nem érzed magyarország kollektív felelősségét, ez attól még létező tény. És igen valóban, minden népnek, bocsánatot kellene kérni azoktól a népektől akik fele ilyen vagy ehhez hasonló bűnöket követtek el.

Itt magyarországon divat lett az emberek között, de még a politikusok között is, hogy kereszténynek nevezzék magukat. Már pedig a kereszténység nem elválasztható a Zsidóságtól. Ha pedig keresztény vagyok akkor Istennek a Beszédének engedelmeskedek. Jézus azt mondta: "Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat." (Máté 5:23-24)

Semmiképpen nem akarok senkit meggyőzni az én álláspontomról, aki aláírja ezt a petíciót az a saját meggyőződéséből teszi. Ha te ezt másképpen gondolod, szíved joga. De ne érezd feladatodnak, hogy ezt a kezdeményezést megkérdőjelezd. Jogod van a véleményedet magadban tartani.