deviza alapú csalás ellen

deviza alapú csalás ellen / Közlemények / Elég volt az ügyészség packázásából! / Hozzászólások


Vendég

#1

2013-10-28 12:29

Magyarok!
Meddig tűrjük még, hogy szeretett hazánkban a nemzetközi maffia garázdálkodjon és ehhez az úgynevezett bíróság asszisztáljon?
Régebben közvélemény kutatók megvizsgálták,hogy a lakosság mennyire bízik a bíróságokban.
Kb. 40% eredmény született. Szerintem ez nagyon hízelgő.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Szeretném megkérdezni Öntől,ha a gyermekeink,unokáink megkérdezik,hogy Apa, Nagypapa,
én milyen foglalkozást válasszak,bűnöző legyek,vagy rendes ember?
Mit mondjunk nekik?

Tisztelettel: Boros János


Vendég

#2

2013-10-28 16:57

Szia Péter!

Tudnod kell, hogy Magyarország egy első számú ellenségnek minősül.Ezért az itt lakó emberek is. Az adóhivatal azaz a NAV szemet huny a banki könyvelés technikának, ami egy speciális Amerikai formátumot tükröz.Az Amerikai formátum azt jelenti, hogy úgy könyvelheti a tételeket ahogy ez a Banknak a legjobb!Természetesen nem kell a Magyar Törvényeknek megfelelni, ez egy háttér egyezség.
Péter ez a 3. Világháború!
Téged és engem hamarabb elő fognak venni mint a bankot.
Ma Magyarország vezetése több mint a COSA Nostra!

Üdv

Zsolt

Ezt a hozzászólást a szerzője eltávolította (Részletek)

2013-10-28 18:11Vendég

#4

2013-10-28 18:27

Helló, Kedves Figyelők! Lehet, sőt biztos, hogy a sokat emlegetett Dr. Csányi Sándor úr jókat kuncog, sőt kárörvend a sok, lehet - szerinte - hóbortos ügyfeleken. Persze, lehet, komolyabb jelzőket is tud ennél a kárvallottakat illetően ... A lényeg, s ami Neki számít, hogy jól "tejel" ez a Svájci (?) deviza hitel az ő és a vele helyet foglalók asztalára. Nem vigasz, hogy egyszer majd ő is csak úgy - legfeljebb egy szál öltönyben vonul a felsőbb Úr elé. Itt hagyva mindazt, amit addig összegyűjtögetett, s még nem ajánlotta fel ilyen- olyan jótékonykodási célra! A kárvallottak neveit biztosan nem sorolta fel, akiktől "indult" a nagy bevétel! Tisztelt Menyhért Péter úr! Bizony az Ön vitorláját nem az a szél fújja, mint a fent nevezett úrét. Sajnos! Na, erre is csak Ámen futja ... A sok, Ön által megszólított - számunkra - láthatatlan uraktól is, kiknek itt- ott virít a neve az Ön leveleiben ... Azért kitartást kívánok! Ilona, Szigethalomról!

Vendég

#5

2013-10-28 19:03

"Jár az óra jár ...!"
Svájci- Franci

#6

2013-10-28 19:16

Hej, de sokan olvasták már az alábbi írást! Orvoslat nincs rája, azóta sem!
2013.október 04. Amint itt írva vagyon lelepleződött a Devizahiteles csalás ... Vagy mégsem?!
"LELEPLEZŐDÖTT A DEVIZAHITELES CSALÁS
október 4, 2013 - Belföld, Kiemelt hírek - Tagged: Átverés, bankár, bíróság, Devizahitel, Legfőbb Ügyészség, Péter Menyhért, svájci frank, termékhiba
Egy pénzügyi boszorkánykonyhában kikísérletezett „hungarikum” több ezermilliárd forint kárt okozhatott az ügyfeleknek. A svájci frankkal történő virtuális trükközés révén háromezermilliárd forinttal csapták be az ügyfeleket és hatszázmilliárd forinttal az államot – írja a Legfőbb Ügyészségre eljuttatott feljelentésében a Devizaalapú Csalás Áldozatai csoport vezetője. Menyhért Péter 850 ezer forintos személyi hitelt vett fel, annak kérte ki az elszámolását, és jött rá a technológiában elbújtatott trükkös hibára. Ennek alapján állítja, felerészben egy agyafúrt csalás okozza a törlesztőrészletek drámai mértékű megemelkedését. Szerinte ez a „termékhiba” minden deviza elszámolású forintkölcsönnél tetten érhető.
Menyhért Péter, a civilszervezet vezetője az ügyészséghez is eljuttatta a bizonyítékait
A deviza elszámolású forint hitelről Róna Péter, az Oxfordi Egyetem professzora már 2010- ben megállapította, hogy „hibás termék”, s el is magyarázta, mi benne a hiba. A hiba az – fejtette ki –, hogy nem kölcsön. A polgári törvénykönyv szerint ugyanis a kölcsön mindig egy meghatározott, fix összeg, amelyet az adós rendelkezésére is kell bocsátani, az adósnak pedig ezt a „fix, meghatározott” összeget kell visszafizetnie kamattal vagy anélkül, a szerződése szerint. Miután azonban az árfolyamkockázat miatt azt nem lehet megmondani, mennyi lesz az a fix összeg, amelyet az adósnak vissza kell majd fizetnie, ezért ez a „kölcsön” nem is kölcsön.
A „hibás termék” persze közgazdasági fogalom, míg a polgári törvénykönyv a „hibás teljesítést” említi, tehát az emberi magatartást értékeli. A hibás termék – Léhmann György ügyvéd szerint – következésképp hibás teljesítést jelent, aminek alapján a szerződések kivétel nélkül semmisnek, sőt létre sem jöttnek tekinthetők. Ezt néhány ítéletben már ki is mondta néhány bíróság, ám a teljes zűrzavart jól jellemzi, hogy más bíróságok pedig a bankoknak adtak igazat, arra hivatkozva, hogy itt „devizahitelről” van szó.
Polgári jogi értelemben tehát a devizaalapú hitelt már „tetten érték”. A Devizaalapú Csalás Áldozatai csoport vezetője, Menyhért Péter a termékben felfedezett egy „konstrukciós elszámolási hibát is”, amelynek kapcsán azt is állítja, nem egyszerűen hibás, hanem csalárd termékkel állunk szemben. A bankok saját bizonylatai bizonyítják – állítja a Legfőbb Ügyészségre eljuttatott feljelentésében – az egyenleghamisítást. Ez pedig leleplezi azt, hogy a törlesztő részletek brutális mértékű megemelkedését csupán felerészben okozza az a sajnálatos körülmény, hogy a forint árfolyama a pénzpiacokon alulmaradt a svájci frankkal szemben. A „drágulás” 40- 50 százalékban egy másik komponensnek, a csalásnak köszönhető – írja a beadványban.
Lapunknak nem feladata, hogy a cselekményt büntetőjogi szempontból minősítse, ám az állítólagos átverési trükk és Menyhért bizonyítékai a nyilvánosságra tartoznak.
A megértés érdekében nézzük meg, miként is működik egy deviza elszámolású forinthitel. Az ügyfél kap száz forint kölcsönt, amelyet tíz hónap alatt havi tíz forintjával kell visszafizetnie. A devizához kötöttség csupán annyit jelent, hogy a havi tízforintos törlesztés összege nem biztos, hogy pont tíz forint lesz. Ha a forint árfolyama tíz százalékkal erősödik, akkor ténylegesen kilenc forintot, míg ha tíz százalékkal gyengül, akkor 11 forintot kell megfizetnie – ám mindkét esetben tíz forintot írnak jóvá a havi egyenlegében. A tizedik hónap végén – ha kölcsönről van szó – a tartozásnak el kell fogynia. Mint a példából látszik, az árfolyamnak csak és kizárólagosan az aktuálisan megfizetendő törlesztőrészlet nagyságához van köze – és semmi köze nincs az ügyfél tartozásának egyenlegéhez. Ennek a tételnek az ismerete alapvetően szük-séges az átverés megértéséhez.
Most nézzük meg, hogy a leírt példához képest mi történik a valóságban. A logikus az lenne, hogy mivel az ügyfél a kölcsönt forintban kapta, és azt forintban is törleszti, akkor az egyenlegét (a fennálló tartozása aktuális értékét) is forintban tartsák nyilván. (Ha így lenne, az ügyfélnek persze még feltűnne, hogy miközben fizet, a tartozása nem biztos, hogy csökken. Az ismert reklám szövege alapján, „mert hülye azért nem vagyok”.)
Legyen az ügyfél kölcsöne száz forint, amit a bank forintban nem közöl vele, hanem csak svájci frankban. Példánkban legyen egy svájci frank tíz forint. A bank a havi záró egyenlegben azt közli az ügyféllel, hogy tíz svájci frankkal tartozik, s ez a tíz svájci frank lesz az ügyfél nyitóegyenlege is. És amikor eljön a következő törlesztés időpontja, megváltozik az árfolyam is, a forint húsz százalékkal meggyengül a svájci frankhoz képest. Ebből az következne, hogy a banknak a százforintos tartozást hozzá kellene igazítania a svájci frankban vezetett egyenleghez, mert a svájci frank ebben az ügyletben nem valóságos pénz, csupán egy nyilvántartási eszköz. Ha ezt megtenné, akkor a húszszázalékos árfolyamgyengülés miatt a száz forint valóságos pénztartozás nyilvántartási értéke nyolc svájci frankra csökkenne.
A banknak – egy kölcsönszerződés esetén – ezt kellene tennie, de nem ezt teszi. Hanem változatlanul hagyja az egyenlegben a 10 svájci frankot, ám az árfolyamgyengülés miatt így a 10 frankból rögtön 120 forintos tartozás lesz. Később pedig ezt a havonta így meghamisított egyenleget görgeti tovább újabb hamisításokkal megspékelve. Ez a folyamat kis forintgyengülés esetén kis csaláshoz (és kis profithoz), nagy forint gyengüléskor nagy csaláshoz (nagy profithoz) vezet.
A bank tehát nem a valósághoz igazítja a saját nyilvántartását, hanem a hamissá tett nyilvántartáshoz szabja a megfizetni rendelt valóságos pénzt – így teremt virtuális pénzből tényleges tartozást.„Az agyafúrt hibás műveleti trükkel a pénzügyi szolgáltató hónapról hónapra becsapja az adóst, mert kétszer akkora összeg után szedi a kamatköltség hasznát, másrészt folyamatosan becsapja az államot is, mert a trükkös módon előállított árfolyam-nyereségről nem ad számlát, és azt így nem is számolja el a bevételei közt” – állítja Menyhért Péter.
Ez az apró műveleti hiba Menyhért 850 ezer forintos személyi kölcsönét 342.921 forinttal drágította meg (lásd táblázatunkat). A műveleti hibának mégsem nevezhető megkárosítás okozza, hogy tartozásunkban a tőke nőni fog, amikor a forint árfolyama gyengül, s az adósnak akár egyetlen nap alatt 104.366 forint kárt okoz. (Menyhért tartozása 2009 januárjáról 2009 februárjára 825 ezerről 929 ezerre nőtt, annak ellenére, hogy az aktuális törlesztő részletét a bank előírásai szerint hiánytalanul megfizette.)


Ám ez csak az átverés egyik tétele, amelynek bizonyítékát a bank által kiállított bizonylatok adják. A másik logikusan következik az elsőből. Mivel a hamis – a valóságosnál magasabb – egyenlegből vezetik le az aktuá¬lis tőkerészt, a tőke nagyságától függő, százalékban meghatározott kamat és kezelési költség összege is magasabb lesz a ténylegesnél. A feljelentő szerint a pénzügyi szolgáltató ezzel a sajátos „kölcsönkezeléssel” az államot is becsapja. A tőke rejtett megemeléséből származó árfolyamnyereségről ugyanis az adós számlát, bizonylatot nem kap, okkal feltételezhető tehát, hogy ezt az adóhatóságnak sem vallja be. Menyhért kölcsönének adatait kivetítve a teljes devizaalapú forinthitel- állományra (6800 milliárd forint), a szolgáltatók legkevesebb háromezermilliárd forinttal csaphatták be az adósokat és hatszázmilliárd forinttal az Államot.
„A pontos kár – magyarázza Menyhért – csak a szerződések egyedi, egyenkénti átvizsgálásával mérhető fel. Civilszervezetünknek nyolcezer tagja van, akiknek a szerződései gyakorlatilag az összes olyan pénzügyi szolgáltatót lefedik, amelyek ezt a terméket kínálták. Számos szolgáltató szerződését áttekintettük, ennek alapján bizonyított tény, hogy ez a trükközés valamennyi szerződés esetében fenn áll. Az agyafúrt terméket bizonyosan nem a bankok találták ki. Ilyet csupán egy boszorkánykonyhában lehet kifejleszteni. Számomra úgy tűnik, hogy a csalók nemcsak az ügyfeleket és az államot, hanem magukat a bankokat is átverték. Felmerül a kérdés, melyik boszorkánykonyhában dolgozták ki ezt a pénzpiaci szörnyszülöttet.”
A feljelentő véleményéhez annyit hozzáfűzhetünk: ez a magyar specialitás – nevezzük hamis bankgulyás-nak – igazi hungarikum. Lényege abban foglalható össze, hogy a bankok deviza elszámolású kölcsönként valójában egy tőzsdei befektetési típusú, hazárdnak látszó terméket fejlesztettek ki. Azért csak hazárdnak látszót, mert a svájci frank gyengülésének az esélye annyi volt, mint annak, hogy holnap arra ébredünk, a nap nem keleten, hanem nyugaton kél. Mindenesetre elvben előfordulhatott volna az is, hogy a 6.800 milliárdnyi forint egy pillanat alatt köddé válik, vagyis ebben az esetben nem a hiteleseket, hanem a betéteseiket nullázzák le a szolgáltatók.
Hogy e termék igazi arcát leplezzék – vagyis azt, hogy a kölcsönnek álcázott forintterméket úgy számolják el, mintha az devizahitel lenne, s azt is hamisan –, az alábbi logikai példát hozzák fel. Vegyünk egy tízmillió forint összegű deviza elszámolású forinthitelt, amelyből az adós egymillió forintot törlesztett, tehát még kilenccel tartozik. A svájci frank váratlanul „összeomlik”, a 240 forintos árfolyam tíz forintra zuhan. A ránk sózott termék banki elszámolási módszere szerint ebben az esetben a tartozásunk 375 ezer forintra csökkenne.
Köddé válna. Lehetséges ez egy kölcsönnél?
Ugye, nem. Valójában persze az árfolyam drámai mértékű megváltozása nem az adósságot tüntetné el – az maradna továbbra is kilencmillió forint –, csupán az aktuális törlesztő részletünk összege csökkenne a töredékére.
E példa önmagában is leleplezi az átverést, hogy a bank, amely papíron egy deviza elszámolású forinthitelt adott, azt valójában – előttünk titkoltan – devizahitelként, csalási trükközéssel számolja el.
Ehhez az ügylethez azonban a svájci franknak semmi köze nincs. A jó hírnevét sértené, ha lenne.
Forrás: Magyar Hírlap"
Franci 2

#7

2013-10-28 19:29

Vendég #3 2013-10-28 20:11 Na, éppen most jött a T. OTP- től ilyen- olyan hangnemben a levél: miszerint ő csak is csak is jogosan járt, mindenféle üggyel kapcsolatban, amiről már néhány hónapja levelet váltottunk! De főképpen a Svájci (?) deviza hitelem ügyében! Még úgy is, hogy mindenki már tudja, mekkora csalás és embertelen rendelkezések vannak e mögött a hitel mögött. Amely már száz oldalról is bizonyított, hogy csak ő szemszögükből volt svájci- ill. deviza, semmi más hivatalos fórumon nem ismerik el Svájci deviza hitelnek. Ő ajánlja Tisztelettel, hogy ide- oda forduljak, s hogy milyen bírósághoz stb. stb. de ők jogszerűen jártak el. Már négyszeres haszonnal húzzák le a bőrt rólam és a többi kárvallottról. S az Állami Vezetés sem tesz semmit, az állapolgárainak igazáért ... Viszont szeretnék, ha ismét őket választaná meg az ország népe jövőre is. Lehet, "Kéz- kezet mos alapon!" Kedves Menyhért Péter nem ér az égig az Ön és a Petíciók aláíróinak sem szava, sem gondolataik Ámen! Majd legközelebb folytatom, most pihentetem a gondolataimat ...

Vendég

#8

2013-10-28 21:41Vendég

#9

2013-10-29 05:50

Valahol már igazán jó lenne fogást találni mert még mindig az időhúzás zajlik.Körülöttünk minden ország bátran lépett és nem lehet csődről hallani minket meg ezzel etetnek.Mi egy tutyi-mutyi ország vagyunk,az EU. rajtunk röhög és teszteli a tűrőképességünk,meddig még?????
Zotya

#10

2013-10-29 08:06

Nem nagyon értem hogy nagyjaink ha csak azon elgondolkozna. hogy azt a rengeteg pénzt amit a Bankoknak fizetünk.Élelemre és más kiadásokra tudnánk fordítani. menyi ÁFÁT és adót fizetnénk be az Államkaszába már nem itt állna az országunk. Egy csomó megszorítást meglehetne szüntetni mindenki meg elégedettségére.!!!
Henrik

#11

2013-10-29 12:06

Szerintem magyarországon gazdasági diktatúra van amit demokráciánk álcáznak.
Mint látjuk a politika nem csinál semmit sem ébresztő!
A nép kezében nem hagytak már más eszközt (a jogi utak is olyanok amilyenek) csak a tüntetést amivel élni kellene, csak hát nincsen összefogás sajnos.
E helyet mi csinál? Fogja magát és kiáll a tolvajok mellet (lásd békemenet stb)
Szomorú nézni hogy mennyire hagyja magát ez a nép megvezetni. Mindig mástól várjuk a megoldást.
Igy aztán azt csinálnak velünk amit akarnak, tudják hogy lehet!
Devizahitelre lenne megoldás még a kormány hasznot is realizálna belőle nem is keveset, mi pedig jól járnánk egy kedvező forint hitellel és mindenki maradhatna a házában.
De hát ezt Róna Péter úr többször is elmonta!
De hát nem akarásnak nyögés a vége
Tolvaj addig lop míg el nem kapják.
Mire várunk még? Segíts magadon, isten is megsegít....... tartja a mondás :)

Tisztelettel!
Henrik
mami

#12

2013-10-29 12:37

Szórakoznak az emberek idegeivel, ft-ban kapott hitelt tartanak chf.ben nyilván ft-ban fizettük, de még mindig annyival tartozunk mint amennyit felvettünk (jobb esetben), Ez csak saját példám személyi hitel 2007-ben 72 hónapra felvett hitel 2013. szept 15-én járt volna le, de még mindig annyi a tartozásom mint amit felvettem. Gyalázat........

Vendég

#13

2013-10-30 08:27

---BÁR MIBEN SEGÍTEK, ÉS ALÁÍRTAM ,KELL DÖNGETNI ,MERT MÁSKÉPP VÉGÜNK VAN.
---A ROMÁNIA KORMÁNY OTT KIÁLL A NÉP MELLETT, ITT MEG A BANKOK MELLETT! REMÉLEM ,MEGÉREM LÁTNI ITT IS AZ IGAZSÁGOT!
---KÖSZÖNÖM SZÉPEN, PÉTER A MUNKÁJÁT!
-SOK-SOK SIKERREL LEGYEN !Tisztelettel:Ibolya.

Vendég

#14

2013-10-30 14:39

Az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. addig kereste az ügyfélnek /adósnak/ a jó megoldást, a kiutat, mígnem ennek következtében 10 millió Ft - tal nőtt a követelésük. Mindezt a Faktoring üzleti filozófiájának megfelelően "mindenki az anyagi helyzetéhez mérten fizessen"... a kevesebb is több, mint a semmi"...Vezérigazgatójuk szerint.

Vendég

#15

2013-11-07 13:23

Áldja Isten mindazokat, kik tudás birtokában reményt adnak a reményt vesztetteknek, s harcolnak azokért kik arra erőtlenek.
Deviza alapú csalás ellen/ # 6

#16 Deviza alapú csalás

2013-12-10 07:29

#6: Svájci- Franci -

Teljesen világos és érthető a levezetés, bízzunk az igazságszolgáltatásban.


Vendég

#17

2014-01-09 07:34

EGYETÉRTEK!!!!!!Merkert Istvánné/Tassy Jusztina.
Zenith Loan Limited

#18 Lépjen velünk kapcsolatba a gyors és megbízható kölcsönökért

2018-09-26 23:45

Volt olyan lehetőségeket keresve, amelyek új otthon megvásárlásához,
építési, ingatlanhitel, refinanszírozás, konszolidáció
adósság, személyes vagy üzleti célú finanszírozás?
Üdvözöljük a jövőben! A finanszírozás könnyű volt velünk.
Miért várhat a sürgős pénzre?
nekünk van a készpénz kölcsön. Pénzügyi szolgáltatásunk garantáltan 100%.
Lépjen kapcsolatba velünk, mivel pénzügyi szolgáltatási árunkat kínáljuk alacsony és megfizethető kamatláb 2% -os arány alacsony és megfizethető kamatláb 2%
Jelentkezzen most és csatlakozzon több ezer elégedett ügyfélhez.
E-mail: