deviza alapú csalás ellen

deviza alapú csalás ellen / Közlemények / A szerdai kormányülés elé / Hozzászólások


Vendég

#1

2013-07-23 02:59

Köszönöm szépen a levelet, és remélem végre elhiszik ,hogy senki nem hülye, mindenki rájött az igazságra csak ők nem akarják tudomásul venni !!! Üdvözlettel :Csépe Sándorné

Vendég

#2

2013-07-23 04:53

A feljelentéseknek van valamilyen hatása Csányi menekülésén kívül? Válaszolt már rá a legfőbb ügyész vagy bárki akinek joga lenne a vagyonok zárolására?

Vendég

#3

2013-07-23 05:08

Igazad van Menyus ! Maximálisan támogatlak ! Én is már olyan pánik beteg lettem ettől a hányingert okozó bűn bandától,hogy már utazni sem tudok,olyan szervi elváltozásokat okozott ez az örökös lelki terror.Már élni is alig van erőm !!!A bank nem hagy békén bármit irok is nekik ! Pedig kifizettem a tőkét és kamatait is,de még árfolyamoznak az életem végéig,utánna meg az örököseimet piszkálják ! Ez nem fog leállni,amig nem lesz fegyveresen beavatkozva !!!Nincs mire várni,fogjon össze minden szervezet és össze kell hívni az Alkotmányozó Nemzetgyülést,ha kell fegyveresen !!!Nem megy másképp !!!

Vendég

#4

2013-07-23 05:41

Csak így tovább.

Vendég

#5

2013-07-23 05:42

Kedves Menyhért Péter!
Egyetértek az itt leírtakkal. Még azzal egészíteném ki, hogy nem csodálkozom azon, hogy a Kormány csak a Bankszövetséget találja meg tárgyalási partnerként. Tudunk a két fél paktumáról. Ezek alapján biztosra vehető mindkét fél azonos súlyú felelőssége. A bankok a mi pénzünkből fel lettek tőkésítve,tehát semmi olyan kár nem éri őket, amit ne tudnának elviselni. A kormány tartsa be a magyar törvényeket és az idevágó Európai törvényeket is. Mivel a deviza alapú hitelek 99,9%-a semmis, azonnal állítsák le a végrehajtásokat, és a kilakoltatásokat. Csányi Sándor vezette OTP tulajdonjoga 66,6%- ban külföldi. Elgondolkodtató, hogy a pánikszerű eladást, ők hogyan engedhették meg és miért? A kár tetemes. Szerintem, ha valakiről kiderül a csalás ténye,és azt pontról-pontra bebizonyítja az ügyészség: a nagy vagyoni kárt, amit államnak és az emberek tömegének okozott, azzal szemben érvényesíthető a teljes vagyon elkobzás az állam javára. Ez a törvénykezés reményeim szerint meg fog történni, a mindegyik érintett bank részvételével végül kiderül az igazság. Sok sikert!

Vendég

#6

2013-07-23 06:55

Kedves Peter! Igazan tökéletes! Remelem és tudom ,hogy meglesz az eredmenye!

Vendég

#7

2013-07-23 07:27

N. Pető ’Szigethy Ilona, Szigethalom
Köszöntöm, Kedves Péter!
... és mindazokat, akik az állítólagosan svájci- illetve más deviza hiteleknek nevezett kölcsönöket felvették, ám abból fityinget sem láttak, s visszajelzést sem kaptak (kaptunk) hogy az adósságot, amelyért felvettük svájci- vagy más deviza pénznemben megkapták volna az illetékesek. Én pld. az egyik régi OTP- tartozásom okán vettem fel, mert arra beszéltek rá; ám visszajelzést nem kaptam róla, hogy azt valóban svájci pénznemben egyenlítettem ki; ám a kamatos kamatot- Uzsora- kamatot már abban számfejtették. S ebbe akarnak belefojtani engem is, s más hasonlóan járt magyar honfitársakat! Öt évig fizettem a törlesztő részletet, s nem hogy lecsökkent volna, hanem már most a négyszeresére (!) emelték- számolták az általuk vélt- tartozásomat! A nyugdíjam nekem is kevés, a megélhetésemet veszik (vennék) el gyalázatos számfejtéseikkel, jogtalanul! Nem akarom ezt hagyni én sem és ne hagyja más se, mert a kölcsöket adó-, s azokat felsrófoló Bankok "telhetetlen- papzsákjait" soha nem fogjuk tudni így megsemmisíte(t)ni! A jó Istenhez fohászkodom én is, ám ez kevésnek bizonyul a mai világban. Talán ő is átpártolt ezekhez a kizsákmányolásra törekedő, megátalkodott honfi(?)társainkhoz!
Reménykedem, hogy még sem, s vissza tekint reánk is, a segítő kezét nyújtva felénk, melyben a tényleges megoldást adja nekünk, s akik ezeket művelték; azoknak a fejére koppant!!!
Ebben a reményben küldöm alábbi imám ...

N. Pető ’Szigethy Ilona, 2315.
Szigethalom, Katona J. u. 22

szigethyilona@gmail.hu
hu.netlog.com/ilonapetoszigethy
06.20.997.2345 * 06.70.422.2239
* * *
HELYZETJELENTÉS, A XXI. SZÁZADBÓL!

KAMATOS- KAMATOK, „KISEMBEREK” GYILKOSAI!

IMA: - Segíts nekünk,
Uram, Istenünk!
Add; jóvá tehessük,
amit magunk ellen
ostobán vétettünk!

Bíztunk Uram,
az anyagiakban, s
embertársainkban,
kiknek, óh, Uram
felvitted a dolgát,
s szereztél nekik,
sok ostoba szolgát.

A „testvéreinknek” …
Mert saját véreink, s
nyomorba döntenek
lám: honfitársaink:

Könnyet sem ejtenek,
csak élik napjaik,
s szűnnek gondjaik,
uzsorás(kamatos)kamattól,
amit „mi” fizetünk …
Magyarnak, bús magyar!

Fenn’ honfitársaink,
a bársonyszékeken;
ülnek, s az ég felé
küldik imáikat, hogy;
erőt adsz nekik:
mit tőlünk elveszel!

Míg aprópénzeink
(is) ölükbe hullanak,
hajtják a kamatot:
kamatos- kamatot, a
„deviza”(svájci)hitelek.

Amelye(ke)t ostobán
oly régen felvettünk, s
évekig fizettünk: s mely:
nem hogy elfogyott;
de úgy gyarapodott, hogy:
duplájára (triplájára)
ma már négyszeresére!
nőtt! (ő szerintük!)

Nekik ez mind remek!
Nekünk meg borzalom!
Mondd, minden hatalom
muszáj: ÖVÉK legyen?!

Undor történelem,
amit ma megélünk,
s az, hogy a holnaptól,
mint tűztől, úgy félünk!

Utcákon a nyomor,
tereken mord horror!
Az Országházba meg:
”milliárdos” bemegy,
s vigyorral sustorog:

A nagycsaládosokról,
meg a „balsorsokról” -
és ott bent a ’házban
a sok- sok rokonról!

Kik kezeket mosnak,
no persze, egymásnak,
ujjakat (!) mutatva
rászorult családnak!

- Lakáscsere n(s)incsen,
hiába kilincsel;
a szaporodó (!) család!

A Hitel- háza(i)kat
pedig lefoglalják … s
szülőket, gyermeket
nyomorba taszítják!

- Óh, Uram Istenünk!
Fordíts egyet ezen:
s akik ma kint élnek
utcákon, tereken:
találjanak „HAZA” …

S akik, lám „odabent”
olyan jól elvannak:
tedd, hogy lakoljanak!

Semmi- kicsi pénzzel,
nyomor- ruházattal;
küld ki az utcára,
küld ki a terekre:
s ne légy tekintettel,
(gy)alázó felnőttre!

Amint „ők” sem nézik,
sőt; ki is „filézik”
a családfenntartót;
a rokkant aggastyánt;
betegségben sínylőt -
és az Apját, Anyját -

Nevetséges (!?) bérrel,
(gy)alázatos (!) hévvel,
”lét- minimumokkal”
Nyugdíjast, Beteget,
Picinyt és Tiniket -

Iskolásokat, Pedagógusokat!
Színészt, Művészeket,
s Irodalmárokat; és
Orvost, s Nővérkét -
ha nem „hason- szőrű”!

- Mondjad, jó Istenünk:
Neked ez nem szörnyű?!

Neked, aki „anno”
úgy terveztél EMBERT,
hogy egyformán éljen:
s jelent - majd jövőben
boldogan regéljen …

Ne legyen szolgája!
S ne legyen rátarti:
sem olyan, ki másokat
át akarjon: ..... ni!

Égkék szemeidet
fordítsd felénk is már!
Lásd meg, hogy: elveszik,
fejünk fölül tetőt,
elveszik pénzünket,
el otthonainkat,
s viszolyogva nézik
kétes nyomorunkat!

Miért, hogy sokaknak
milliókat (milliárdokat) adtál?!
”Kisemberkéknek” meg
”nagy” fityiszt (!) mutattál?!

Hol az igazságod,
s a nagylelkűséged?!
Hol van méltóságod,
s hol, önbecsülésed?!

Elnézed a koldust;
”ő” saját képmásod?!
Vagy a bársonyszékben,
akik ott feszítnek,
s a magaslatokról
sorra lelökdösnek:
ember- tömegeket!?

Uzsora(kamatos)kamatok,
Neked oly tetszőek?!
Hát nem veszed észre;
tőreid (!) metszőek!?

S belénk vágják mások:
az urak, s „mágnások”;
hátulról … s suttyomban,
harácsolnak tovább:
dúlva otthonunkban!

Ölik a lelkünket,
szívják a vérünket,
A’PE(C)H- nek nevezve,
s (h)íva: tenn’ vérünket!

Lám, nem elég a „hitel”
duplája (!) triplája (!)
Kell ”kisemberkéknek”
kicsiny vagyonkája!

Arra is ráteszi kezét
a Vezérkar!
Ezenközben pedig
mit lehet: ő lop, csal:

Kibújva mindenből;
adóból (!), hurokból …
Valóban eleged
lenne a HUNOKBÓL?!

(Nép)irtásra törekedsz,
miként „anno” mások:
Egymásnak uszítva
családdal- családot?!

Vigyázz, mert házakból
az elkeseredettek -
haladnak már feléd -
gyógyszert beszedettek!

S otthonok mélyében
kihűlve a lakók …
Megfagytak, miközben
rabolnak fenn’ rablók.

S ha nem teszel semmit,
mi gátat szabjon NEKIK:
gyarapodni fognak -
tovább, a „híveik” …

Akik éppúgy, mint ők,
uzsorás(kamatos)kamattal
(gy)alázzák „ön” vérü(n)k!
Ölnek - magyarokat, s
magyarra (!) hull vérü(n)k!

Segíts jó Istenünk,
hogy mi is segíthessünk,
magunkon, s egymáson ...
ne legyen gyalázat
szép Magyar hazánkon,
Kis- Magyarországon ...

Bp. Szigethalom, 2013. február 18

Ui.:
Várom az IMÁM- mal egyetértők visszajelzéseit,
én magam is, hogy tovább adhassam, mert sok ember sok mindent elér!
Ám, ha nem merünk panaszainkkal, s igazainkkal kiállni őszinte hittel, mi húzzuk magunkra a Drága Magyar Földet!

N. Pető ’Szigethy Ilona,
2315. Szigethalom, Katona J. u 22

szigethyilona@gmail.hu
hu.netlog.com/ilonapetoszigethy
06.20.997.2345
06.70.422.2239

Vendég

#8

2013-07-23 07:53

Vagy látja Csányi az ország államcsődjét! A világválságot is fél évvel előbb tudták a bankok mint azok akiknek hitelt közvetítettek!
vesztes

#9 Csányi!

2013-07-23 07:54

Vagy látja Csányi az ország államcsődjét! A világválságot is fél évvel előbb tudták a bankok mint azok akiknek hitelt közvetítettek!

Vendég

#10

2013-07-23 08:41

Kedves Péter! Engem aggaszt az a kifejezés, hogy a kormány "visszamenőleg módositani akarja a hitelszerződéseket". Félek, hogy nem az adósok javára teszi ezt,mert ezt olyan furcsa hangsúllyal jelenti be akár az ATV, akár a HIR tv, akáár a M1.Én rosszat sejtek.Még semmi se sült jól el, amibe a kormány belenyúlt.

Vendég

#11

2013-07-23 13:40

Kedves Barátom!
Minden gondolatoddal egyetértek és támogatom kezdeményezéseidet. Eddigi megnyilatkozásaim kivétel nélkül egybecsengenek kezdeményezéseiddel!
Baráti üdvözlettel: 
/Az Orbán-Gyurcsány-Bajnai kormányok és az OTP által
félrevezetett, megtévesztett és kifosztott "áldeviza" hitelesek egyike./


Vendég

#12

2013-07-25 08:50

TÁMOGATOM A FELJELENTÉST

Vendég

#13

2013-07-26 19:21

Kedves Menyhért Péter!
Már szóltam hozzá kétszer is az Ön által feltett dokumentumokhoz ... Mivel visszajelzés semmilyen nem érkezett részemre, lenne néhány kérdésem:
1. Olvassa is a hozzá szólásokat Ön, vagy csak "begyűjti" őket?! Ha olvassa, kérem legyen szíves útbaigazításokat is adni, hogy mit tévők legyünk mi, kárvallottak?
Mert engem pld. az OTP Bank Nyrt. egyik Ügyintézője telefonon - sérelmeimet leíró levelem okán felhívott tegnap, s újabb szerződésmódosítást javasolt, melyet én nem fogadtam- és nem fogadok el. Ám, ha nem megyek be hozzájuk ez ügyben, akkor ők automatikusan szept. 14- 16- tól: emelt havi törlesztőrészletet fognak számlámról levenni. Ha nem lesz rajta fedezet, mert nem hagyok folyószámlámon az amúgy sem magas nyugdíjamból, akkor még újabb kamattal (gondolom: újabb kamatos- (uzsora)kamattal!) terhelik meg az újabb, általuk kirótt, s felsrófolt törlesztőrészletet is, melyhez én nem járulok hozzá! Mármint: a szerintem is jogtalan és már embertelen deviza (svájci) hitelem emeltetéséhez!!!
S túl mindenen, még azt sem tudom, (szerintem senki sem!) valóban svájci hitelről van- e szó, hiszen adósságtörlesztésre vettem fel anno 2007- ben, s az (állítólagos) kiegyenlített tartozásról, hogy azt valóban svájci hitelben törlődött semmilyen dokumentumot nem kaptam. Csupán zsupsz, anno törölték azt a hitelt, ám ezt a gazemberségekről szólót fizetem azóta is. Ma már szinte dupláját törlesztve, s még mindig háromszoros tartozási összeggel zaklatnak - szintén jogtalanul ... Hogy a "Vezérkar" tömhesse a "telhetetlen papzsákját" az én és a többi kárvallottaktól befolyó összegekkel ...
2. Mi a teendőm? Bizonyosan tud Ön, vagy valaki az Ön jogi ismeretsége köréből tanácsot adni. Megfogadható tanácsot!!
Várva szíves visszajelzését ez ügyben ...
3. S ha Ön is hallott az APOSTOLI MAGYAR KIRÁLYSÁG- ról, arról is kérnék információt ...

Köszönettel, Némethné Pető Ilona
szigethyilona@gmail.hu http://hu.netlog.com/ilonapetoszigethy
06.20.997.2345 * 06.70.422.2239
Levélcímem; 2315. Szigethalom,
Katona József u. 22.
Ui.:
Alábbiaknak várom a folytatását, hogy milyen eredménnyel folytatódik, vagy zárult a petícióról írt levélbeni történés! ...
Menyhért Péter baráti kör tagja

#14 Támogatom minden fellépésedet Péter

2013-07-26 20:37

Köszönöm a rengeteg időt,energiát és kitartást,
amivel ügyünket képviseled!
üdv: dr. Depinyi Ildikó

Vendég

#15

2013-07-27 08:45

Támogatom!
Üdvözlettel: Balázsné Szabó Éva

Vendég

#16

2013-07-28 08:13

Nagyon hejyes!

Vendég

#17 Re:

2013-07-28 08:15

#16: -

Támogatom. TIsztelettel Horváth Gézáné


Vendég

#18

2013-07-28 08:16

Támogatom.Horváth Gézáné-
menyus

#19 Re:

2013-07-31 08:29

#2: -

A Legfőbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Főosztálya küldözgeti tovább ügyészségeknek a feljelentést.

Keresik azt az ostoba ügyészt, aki nem átallja a jogot nyíltan sárba tiporva megtagadni a nyomozást.

Egy biztos: ha találnak ilyen idiótát, akkor megy az elleen is a bűntető feljelentés, természetesen továbbra is a teljes nyilvánosság előtt.

menyus

#20 Re:

2013-07-31 08:39

#13: -

Kedves Ilona!

Elnézést, hogy eddig nem vűlaszoltam,de csak egy ember vagyok, megélhetési problémákkal, pénz és apparátus nélkül. Csináltak a támogatók egy baráti kört a facebookon: https://www.facebook.com/groups/584870318200840/599269776760894/?notif_t=group_comment

Ahova felrakok inden anyagot - sablon leveleket is a büntető feljelentéshez, és a közjegyzőkhöz-végrehajtókhoz.

Igyekszem, de az a tény, hogy a magyar jogrend mellettünk van, miközben az állam képviselője a KÖZVÁDLÓ CSAK azon fáradozik, hogy megakadályozza a feljelentéseim bíróság elé kerülését, ne teremt könnyű helyzetet.

Az is akadály, hogy a devizás szervezetek, akik médiához jutnak, mind a mai napig mélyen hallgatnak a csalás TÉNYÉRŐL és BIZONYÍTÉKAIRÓL, csakúgy mint az ÖSSZES politikai párt.

Sajos, azt kell látnom, ezt a helyzetet nem megoldani akarják, hanem pártalapításhoz ugródeszkának, vagy választási propagandának szánják.

Kiváló példa erre a kormányzat lépése a CÖF-CÖKA nevezetű, állami pémnzen épített és finanszírozott ÁL-civil szervezetekkel.


Vendég

#21

2013-08-12 09:43

Szemét bankok,aljas kormány.

Vendég

#22

2013-08-12 21:06

30 év börtön és vagyontalanitást követelünk minden károkozó nemzetünket kirablóra!
Hiteles

#23 Feljelentés

2013-08-16 16:02

A deviza alapú hitelezéssel kapcsolatos eddigi komunikáció megtévesztés,félrevezetés. Nem megsegíteni("mentőcsomag") kell az adósokat,hanem a kölcsönszerződést kell annak tartalma szerint helyreállítani és azt minden adós teljasíteni fogja.

A bankoknak a probléma megoldása (eredeti szerződés szerinti teljesítés és kártalanítás) nem veszteséget okoz és főleg nem egyszerre, hanem a hibás termék csalárd elterjesztéséből adódó jogalap nélkülí gazdagodásuk visszaállítását a jogszerű üzleti haszon szintjére.

A probléma megoldása az egész ország érdeke és minden szereplőnek (állam, bank, adós) vállalni kell a felelősséget, ha ez önként nem megy, akkor jogalkotással, ill. jogérvényesítéssel biróságon polgári peres és büntető eljárás keretében.

Eddig csak maszatolás történt az ügyben az oszd meg és uralkodj elven, ill. "szalámizás" taktikával eredménytelenül, ezért átfogó és minden adóst érintő megoldás szükséges. Ez pedig nem más, mint a kölcsön folyósításának devizanemében és tisztességes ügyleti kamat felszámítása melletti visszafizetése a kölcsönnek,ill az ennek megfelelő elszámolás a htelező és az adós között.

Vendég

#24

2013-08-27 12:10

Kedves barátaim!
A bankár csalók elleni feljelentéseimet az ügyészség megpróbálja visszautasítani. Ez tisztán bűnpártolás, hiszen az ügyészség el akarja vonni a bíróság jogkörét.
Nézzétek meg a legújabb anyagokat a DAC csoport https://www.facebook.com/groups/devizacsalas/
weboldalán.
Tanulságos! menyus

Vendég

#25

2013-08-27 13:01

ÉN EZT JELEZTEM IDŐBEN, HOGY EZ VAGYONMENTÉS ÉS EZT ZÁROLNI KÉNE, DE MÉG SEGÍTETTÉK A RABLÁSBAN! GONDOLATOM SZERINT ITT MÁSOK IS BAJBAN VANNAK ÉS EZÉRT MEGY A NAGY SEGÍTSÉG NEHOGY VALAKI KIMONDJA AZ IGAZAT, VAGY A HÁLA PÉNZ CURIK !!!!!!!!!!!!!!