Peticíó a vajdasági magyar közösség azonosságának megőrzéséért

Láss túl önnön érdekeiden

#1 Dunának Oltnak egy a hangja

2012-09-30 22:57

Véleményem szerint nem autonómiát, hanem a Vajdaság, Erdély, Kárpátalja és a többi területünk, vagy legalábbis annak magyarlakta vidékeinek visszacsatolását kellene követelnünk, oda, ahonnan azt elvették. Azért, mert

1. a trianoni béke nép(ek) -ellenes és igazságtalan volt,

2. mert ez szolgálná a közép-európai összetartozásérzését (ls. a román diktatúra összeomlása utáni spontán közép-európai összefogást, melyet azonnal fölülről szervezett egymásellen-uszítás követett), a népek jólétét és így azok békés együttélését

3. azért, hogy azok a népek, melyeknek közös a sorsa, melyek évszázadokon keresztül együtt éltek, küzdöttek, ne legyenek többé egymás ellen kijátszhatók (vö. S. Perez kijelentését az általuk fölvásárolandó országokról, deklaratívan: Lengyelország, Románia és Magyarország, még nem deklaratívan a többi)

4. mert - az egymás ellen kijátszott, s így könnyen nyomorba döntött Közép-Európával szemben - ez szolgálná egy erős Közép-Európa kialakítását, s ezzel

5. az Európai Unió gazdasági, politikai és kultúrális megerősödését

6. Így állna valamennyire helyre a Kárpát-medence geopolitikai egysége, mely egészen új távlatokat nyitna meg e népek előtt.

7. Egy a határaiban össze-visszaszabdalt és így (is) végsőkig legyengített, egy az egymás tönkretételével elfoglalt, emberségében megalázott, védekezésképtelen Közép-Európa szükségképpen megpecsételi az EU sorsát is.

A petíciót egy jobb petíció reményében írtam alá. Hiszem, hogy nem az önazonosság m e g ő r z é s e kell legyen a célunk, hanem hogy lehetővé tegyük a közép-európai népeknek, hogy egymást szolgálhassák, s hogy ebben a magyar népnek, történelmi múltja miatt, kiemelkedő szerepe kell legyen.

Mert "aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt".


Vendég

#2

2012-10-01 23:20

Magyar kérdést csak a Magyarország határain belül lehet csak maradéktalanul megoldani és azt biztosítani. Semmit nem érnek az "utód-államok" közötti szerződések és megállapodások a magyar nemzettársaink jogainak és megmaradásának biztosítására. Egyedüli megoldás csak a Trianon-i diktátum felülvizsgálata. Az utód-államok az abban aláírt szerződési pontokat nem tartják-és nem tartották be. A nemzetközi jog szerint is semmisnek kell kimondani ezeket a szerződéseket, mivel nincsenek azok betartva.!
SZIDONIA

#3 TAJNAY MARIA EMBERI _JOGOK KOZEP __EUROPAI BIZOTTSAGA

2012-10-02 00:56

EGYEDULI MEGOLDAS A MAGYAR NEMZET EGYESITESE ES A TELJES ONRENDELKEZES . SEMMIFELE SZERZODESEK ! AZ MINDEG CSAK EGY VIC ES AZ EGESZ CSAK A MAGYAR NEMZET FERE VEZETESE . ES AZ IDO POCSEKOLASA .VEGRE MAR EGYSZER EBREN KELENE MARADNI !!!
HTT

#4 HTT

2012-10-02 22:13

REBUS SIC STANTIBUS - EZ A JOGCÍM !


Dr. Eva Maria Barki nemzetközi jogász: Trianon semmis!
2012-05-17 magyartudat.com

A mai jogi értelmezés szerint a trianoni diktátum semmis, mert nem egyenrangú tárgyalások, hanem a vesztes államok által kényszerhelyzetben történt aláírás eredményeként jött létre. Vegyük végre a kezünkbe a sorsunkat, ne mindig mástól várjuk a segítséget!
clip_image002
Dr. Eva Maria Barki nemzetközi jogász


Kedves Magyar Barátaim, Székelyföldön, Erdélyben, Magyarországon, a határokon túl és szerte a világon !

Trianon mindnyájunk számára egy fel nem dolgozott trauma.

Azok számára is, akik nem akarnak, vagy nem tudnak erről beszélni. Az igazságtalanság mindenkinek fáj. És nincs senki, aki az igazságtalanságot ne ismerné el Nyugaton és Keleten egyaránt, mindenhol - Románián kívül.

Az első világháború utáni békerend jogi értelmezés alapján semmis, mert nem egyenrangú tárgyalások, hanem a vesztes államok által kényszerhelyzetben történt aláírás eredményeként jött létre. Mindenütt jogtalanul, ahol az alapvető emberi jogok ellen, az önrendelkezési jog semmibe vételével húztak új határokat.

Azóta változott a helyzet. Az önrendelkezési jog teljes elismerést kapott nemcsak a tudományban, de az írásos nemzetközi normákban is. A Polgári Jogok Nemzetközi Egyezség okmánya, amely 1966-ban született, és 1976-ban lépett hatályba, és amelyet majdnem minden ENSZ-tagállam aláírt, köztük Románia is, kötelezi a kormányokat az 1. cikkelyének betartására, amely szerint:

I. cikkely: 'Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.'

1989. november 4-én (pontosan 33 évvel a nagy magyar szabadság- és függetlenségi harc leverése után!) Európában ütött az önrendelkezési órája. Ezen a napon egymillió ember ment az utcára Lipcsében, azt skandálva: 'Mi vagyunk a nép!' Ezt a klasszikussá vált önrendelkezési követelést az egész világ diplomáciai erőfeszítései sem tudták megakadályozni.

Azóta az önrendelkezési hullám egész Európán végigsöpört. A német újraegyesítés után kivívták maguknak az önrendelkezést az észtek, lettek, litvánok, szlovének, szlovákok, horvátok, macedónok, koszovói albánok, számtalan új határ jött létre. A Közel-Keleten ugyan még nem kezdődött el a határmódosítási folyamat, de bekövetkezte várható a jövőben.

Összeomlott, és továbbra is szétesőben van az első világháború utáni kényszer-békerend. Kivéve a magyar területen. Egyes-egyedül a magyarság hűséges a kegyetlen diktátumhoz. Másutt már ünnepelték és ünnepelnék a szabadságot. Mi csak gyászolunk és ápoljuk a sebeinket.

Az üzenetem a mai napon:
Ne nézzünk visszafelé, ne emlékezzünk Trianonra, végre nézzünk előre! Vegyük kezünkbe a sorsunkat, ne várjunk segítséget külföldről, ami sohasem fog megérkezni, ne várjunk megoldást az Európai Uniótól, mert nincs politikai akarat ebben a szövetségben, tehetségtelen és képtelen közbelépni. Ne hallgassunk a politikusokra, akik nem hajlandók az érdekeinket képviselni. Cselekednünk kell. Hallgatással és tétlenséggel problémákat nem lehet megoldani.

Nekünk is jár az önrendelkezési jog. Mi is 'szabadon meghatározhatjuk a politikai rendszerünket és szabadon biztosíthatjuk a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésünket' Mert ránk is vonatkozik: 'Mi vagyunk a nép'. Nincs magyar kisebbség a Kárpát-medencében. A magyarság államalkotó nép, több mint ezeréves közös történelemmel, közös hagyománnyal, közös jogrendszerrel, közös kultúrával.

A Kárpát-medencében Mi vagyunk a nép!

Ezt fel kell mutatni, hogy mindenki lássa és mindenki hallja. Tüntetéssekkel, nyilatkozatokkal és aláírásokkal. Hogy soha többé ne kelljen gyászolni, hanem a jövőben mi is ünnepelhessünk. Mert: Mi vagyunk a nép.
Isten áldja a magyar népet!

Dr. Eva Maria Barki
Nick1234

#5 DANCSI

2012-10-03 22:16

Ez tull kevés szaporodni kéne .
Zoltán Margit
A petíció szerzője

#6 Re: HTT

2012-10-12 08:58

#4: HTT - HTT

Kedves Dr. Eva Maria Barki!

 

Köszönjük támogatását és hozzászólását! A jogot sokan saját érdekeik, céljaik alapján alkalmazzák, kihagyva olyan szakaszokat cikkelyeket, amelyek "mások" számára "jog-csorbítást" okoznak, nekik viszont jogtalan előnyt, hatalmat biztosítva ez által, népek, területetek, ingó-igatlanok felett.

Áll a régi mondásunk "Ebül szerzett jószág, ebül vész el" alapján térben és időben van esélyünk Trianon visszaállítására, azon alanyi jogon amelyen elvétették tőlünk.Tőlünk függ, hogy kitartunk e céljaink megvalósításában, békés úton és módon!

Az Ön által kiemelt cikkely alapján: "I. cikkely: Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket." E cikkely, mintha nem is létezne...

Vajon mi alapján lett egyesítve Nyugat és Kelet Németország? (...)

Sok a nyitott kérdés és kevés az érdemleges válasz. A hatalom a hatalmaskodóké!

 

Üdvözlettel,

 

Margit Zoltán

 

Zoltán Margit
A petíció szerzője

#7 Re: DANCSI

2012-10-12 09:05

#5: Nick1234 - DANCSI

Kedves Dancsi!

 

Köszönöm hozzászólását és támogatását!

A "színházi-előadást" egy ember érdekében is meg kell tartani, mert egy ember is csodát tud tenni!

Egyszerű a képlet, kérem ossza meg ismerősei között és mindjárt többen leszünk, ha nem is írják alá a peticíót fontos, hogy tudnak arról, hogy van még erő a délvidéki magyarságban!

E hírt vigye el barátainak!

 

Üdvözlettel,

 

Margit Zoltán

Zoltán Margit
A petíció szerzője

#8 Re: Dunának Oltnak egy a hangja

2012-10-12 09:07

#1: Láss túl önnön érdekeiden - Dunának Oltnak egy a hangja

Köszönöm tartalmas hozzászólását!

Üdvözlettel,

Margit Zoltán

Zoltán Margit
A petíció szerzője

#9 Re:

2012-10-12 09:17

#2: -

Köszönöm hozzászólását!

A család is úgy "működik", hogy az anya gondozza gyermekét az apa meg őrzi a család egészét! Az "anyaországnak" fel kell vállalnia a bölcsőn kivűl rekedt gyermekét!

Első lépés meg lett lépve hosszú vajúdás után, -az állampolgárság kérdésében, következő a szavazati jog...bezárva: "Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket."

Végre valahára elindultunk egy olyan úton, amely a nemzet egyesítése felé tart!

Üdvözlettel,

Margit Zoltán

Zoltán Margit
A petíció szerzője

#10 Re: TAJNAY MARIA EMBERI _JOGOK KOZEP __EUROPAI BIZOTTSAGA

2012-10-12 09:17

#3: SZIDONIA - TAJNAY MARIA EMBERI _JOGOK KOZEP __EUROPAI BIZOTTSAGA

Köszönöm hozzászólását!

A család is úgy "működik", hogy az anya gondozza gyermekét az apa meg őrzi a család egészét! Az "anyaországnak" fel kell vállalnia a bölcsőn kivűl rekedt gyermekét!

Első lépés meg lett lépve hosszú vajúdás után, -az állampolgárság kérdésében, következő a szavazati jog...bezárva: "Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket."

Végre valahára elindultunk egy olyan úton, amely a nemzet egyesítése felé tart!

Üdvözlettel,

Margit Zoltán