Peticíó a vajdasági magyar közösség azonosságának megőrzéséért

Láss túl önnön érdekeiden

/ #1 Dunának Oltnak egy a hangja

2012-09-30 22:57

Véleményem szerint nem autonómiát, hanem a Vajdaság, Erdély, Kárpátalja és a többi területünk, vagy legalábbis annak magyarlakta vidékeinek visszacsatolását kellene követelnünk, oda, ahonnan azt elvették. Azért, mert

1. a trianoni béke nép(ek) -ellenes és igazságtalan volt,

2. mert ez szolgálná a közép-európai összetartozásérzését (ls. a román diktatúra összeomlása utáni spontán közép-európai összefogást, melyet azonnal fölülről szervezett egymásellen-uszítás követett), a népek jólétét és így azok békés együttélését

3. azért, hogy azok a népek, melyeknek közös a sorsa, melyek évszázadokon keresztül együtt éltek, küzdöttek, ne legyenek többé egymás ellen kijátszhatók (vö. S. Perez kijelentését az általuk fölvásárolandó országokról, deklaratívan: Lengyelország, Románia és Magyarország, még nem deklaratívan a többi)

4. mert - az egymás ellen kijátszott, s így könnyen nyomorba döntött Közép-Európával szemben - ez szolgálná egy erős Közép-Európa kialakítását, s ezzel

5. az Európai Unió gazdasági, politikai és kultúrális megerősödését

6. Így állna valamennyire helyre a Kárpát-medence geopolitikai egysége, mely egészen új távlatokat nyitna meg e népek előtt.

7. Egy a határaiban össze-visszaszabdalt és így (is) végsőkig legyengített, egy az egymás tönkretételével elfoglalt, emberségében megalázott, védekezésképtelen Közép-Európa szükségképpen megpecsételi az EU sorsát is.

A petíciót egy jobb petíció reményében írtam alá. Hiszem, hogy nem az önazonosság m e g ő r z é s e kell legyen a célunk, hanem hogy lehetővé tegyük a közép-európai népeknek, hogy egymást szolgálhassák, s hogy ebben a magyar népnek, történelmi múltja miatt, kiemelkedő szerepe kell legyen.

Mert "aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt".