Dr Ángyán József

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Ez a(z) Dr Ángyán József petíció automatikusan generált fórumtémája


Vendég

#51 javorka.levente@gmail.com

2012-01-22 15:51

Parasztság nélkül nincs nemzet!
Szükségünk van Ángyán Józsefre!
Dr. Jávorka Levente

Vendég

#52

2012-01-22 20:42

A vidéket meg kell menteni.

Vendég

#53

2012-01-22 20:59

Köszönöm, hogy részese lehetek egy az ország irányitó feladataira érdemes személy, mint Dr Ángyán József Úr feladatkörében megtartásáért inditott akcióban.
Oszlánszki Tibor Szfvár.

Vendég

#54

2012-01-22 22:46

A Százak Tanácsa nyilvános levélben kérte Orbán Viktor miniszterelnök Urat ne fogadja el Ángyán József lemondását Dr. Szijártó István üv elnök ÁLLÁSFOGLALÁS

A Százak Tanácsa a magyar földről és Ángyán József lemondásáról


Magyarországon soha nem volt olyan nagyarányú a nagybirtokok száma, mint ma.
A történelem is bizonyította: a nagyüzem nemcsak a társadalmat és a családot, ezen keresztül a népszaporulatot, a nemzet továbbélését veszélyezteti és rombolja, hanem a természeti környezetet is. /Az Alföld tragikus pusztásodása a 14. századtól, a az erdélyi Mezőség virágzó kert, szőlő és halas-tavas gazdálkodásának tönkretétele a magyar jobbágyok elkergetésével és a juhtartó románok betelepítésével a 18. században, a nagybirtokok érdekeit szolgáló 1767-es úrbéri rendezés során egykézővé váló népcsoportok ( Ormánság, Belső-Somogy, Sárköz. Csallóköz, Garam-mente) és az ugyancsak a nagybirtokosok érdekében végrehajtott vízrendezések a Duna és Tisza mentén, egyaránt bizonyítják ezt a az igazságot./ Francia és Olaszországban, Svájcban, Dániában a természeti adottságok szerint, régióként határozzák meg a birtokméreteket. Ezek a birtokméretek biztosítják a vidéki családok megélhetésén túl a rendkívül széles választékot és exportképességet is. A tej-,sajt-, sör-, gyümölcs-szőlő, sütőipari-, konzerv-, faipari-, gyapjú-, len stb, készítmények falvanként eltérőek lehetnek.. Ezeknek a lehetőségeknek a felhasználása a munkanélküliség felszámolását is szolgálja.
A nagyüzem kiírtja a vidék lakosságát és tönkre teszi az ország termőföldjét. Andrásfalvy Bertalan és Tanka Endre professzorok, ezt számos könyvben, tanulmányban bizonyították. A magyar élelmiszergazdaságról rendezett konferenciánkon és erről kiadott kötetünkben (Mindennapi kenyerünk – ma)
ezt megfogalmaztuk. Ángyán József államtitkár ezt a nézetet képviselte
A Százak Tanácsa messzemenően egyetért a kormány nemzeti érdekű földprogramjával és egyetértően támogatja annak a Darányi Ignác tervben kidolgozott végrehajtását. Meggyőződése, hogy Ángyán József parlamenti államtitkár személye és eddigi munkássága egyik személyes biztosítéka lehet a program sikeres megvalósításának.

A Százak Tanácsa kéri Orbán Viktor miniszterelnök Urat ne fogadja el Ángyán József lemondását, s vizsgálja meg a Vidékfejlesztési Minisztériumban kialakult helyzet hátterét. Pro salute Patriae! - a Haza javáért!

A Százak Tanácsa soros elnökei:

Bakos István, dr. Béres József, dr.Biró Zoltán, dr.Naszlady Attila,
Piukovics Gábor, dr. Szijártó István (ügyvivő elnök)


Vendég

#55 Re: Aha....

2012-01-22 23:33

#8: aha123 - Aha.... Ezt komolyan mondod? Vagy csak ugratsz bennünket? Sima provokáció, vagy valóban ennyit látsz a történetből? Ki bántott meg téged ennyire, hogy így haragszol? Szted Ángyán intézte azt, hogy kevesebb legyen, mint a korábbi tagországokban? Ő vette a fáradságot, bement és ahogy írod, meg is meleték az összeget. Ezek szerint ő mozdított már akkor is valamit a gazdák érdekében. Te?

 


Vendég

#56

2012-01-22 23:35

Szégyen, amit a nemzetárulók véghezvisznek !Éljen Magyarország a következő évezredekben is, mert keresztény alapok nélkül minden el fog veszni !

Vendég

#58 6000

2012-01-23 03:23

Köszönjük a munkáját és csatlakozunk.

Ezt a hozzászólást a szerzője eltávolította (Részletek)

2012-01-23 03:25Vendég

#60 60

2012-01-23 03:28

csatlakozunk

Vendég

#61

2012-01-23 07:23

Veled vagyunk Ángyán professzor!

Vendég

#62

2012-01-23 08:41

Egyetértek a petíció tartalmával.

Vendég

#63

2012-01-23 10:21


Támogatom az államtitkár urat,jó irányvonalat képvisel!!!

Vendég

#64

2012-01-23 11:24

Maradjon, mert jó szakember! Szükségünk van rá!

Vendég

#65

2012-01-23 11:31

Tisztelt Professzor Úr!
A vidéki ,nemzeti érzelmű,szegény emberek nevében kérlek változtasd meg elhatározásodat,sajtóhírek szerint saját döntésed a távozás.A vidéki kisgazdaságok szemében te vagy az egyik legobban világító fáklya a kilábalási harcunkban,a földért ,a vidék fennmaradásáért folytatott harcban.
Mi valamennyien tiszta szivünkkel és munkánkkal melletted és harcostársaid mellett ,de nem utolsó sorban Orbán Viktor Miniszterelnök Úr mellett vagyunk!
Ezért kérjük Orbán Viktor Miniszterelnök urat ne fogadja el egy nagyon fontos és felkészült munkatársának a lemondását!
Őszinte tisztelettel:
Szentannai Ferenc családi gazdálkodó


Vendég

#66

2012-01-23 11:33

Azé a föld, aki megműveli!

Vendég

#67

2012-01-23 12:18

támogatom

Vendég

#68 Re: Re:

2012-01-23 12:20

#49: - Re:

32. számú hozzászólásomban azt írtam, hogy az általam ott idézett és kritizált mondat (amely a megszólított miniszterelnök csalhatatlanságát sugalmazza) teljesen felesleges és naiv. Ezért nem is látom fontosnak, hogy elhagyása utólag úgysem lehetséges esetére más mondatot javasoljak. Pusztán a különbség jellemzésére mégis írok valamit:


A kritizált mondat: "Meggyőződésünk, hogy ahol Ön dönt, ott a harc nem dőlhet el a rossz javára!"

Helyette jobb lett volna: "Reméljük, hogy Ön hű lesz a magyar parasztság mellett kifejtett korábbi nyilatkozataihoz!"

Egyébként igen megfontolandónak tartom az 50. számon hozzászóló társunk markáns véleményét is.

Korábban elmulasztottam nevemmel jegyezni álláspontomat:

Pós Péter


Vendég

#69

2012-01-23 14:05

A megfelelő méretű kisbirtokrendszer lehet csak a vidék megtartó erejének motorja, Ángyán professzor ennek a legképzettebb harcosa!

Vendég

#70

2012-01-23 14:18

Egyetértek a petícióval, mert az egyébként támogatandó a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar felemeléséről szóló kormányzati beszéd szólam marad, ha a munkát hozzáértően megkezdőktől az elvárható erőforrásokat a kormány elvonja, vagy nem adja.

Vendég

#71

2012-01-23 14:21

Eddigi tevékenysége az ami miatt támogatom. Nem szeretném ha a jövőben nem látnám eddigi helyén !! Kérem hogy tegyenek eleget kérésének hogy maradhasson !! Tudása mellett tapasztalata is van akit komolyan kell venni !! Tegyék ezt azok is akik döntési pozicióban vannak.

Vendég

#72 Re: Re: Re:

2012-01-23 14:26

#68: - Re: Re:

Köszönjük, korrekt volt.

moderator

Sárvári Attila

#73

2012-01-23 15:27

Az ügyet illető kommentárom helyett álljon itt dr. Nagy Bálint Tanár úrnak a Kapu c. folyóirat 2011. októberi számában megjelent cikkéből egy rövid, mondhatni "látnoki" részlet:

"... az átláthatatlanul bonyolult helyzetben radikálisan más társadalomgazdasági elveket kell érvényre juttatni. Már a következő év rákényszerít bennünket, hogy az állandó növekedésnél sokkal fontosabb a túlélés biztonsága, hogy a munkahelynél fontosabb a szubszidiárius alapú és biztonságú (a fölsőbb szint nem veheti át azokat a szerepeket, amelyeket egy alacsonyabban elhelyezkedő szint is képes kielégítő módon betölteni) megélhetés, hogy a gazdasági stabilitás most nemzetmegtartóbb, mint a hitelből erőszakolt, kockázatba fúló növekedés csak további veszteségeket hozó meggondolatlan erőszakolása...

... S illik végre kinyilvánítani, hogy e helyzetben egy ezoterikus (csak egy szűk csoport beavatottjai számára elérhető) pénzuralom önigazolásával ellentétben nem a tőke és a gazdag tartja el és foglalkoztatja a népet, hanem a nép tartja el a gazdagot. Válsághelyzetben ugyanis nem materiális, mert nem megehető és értéket hordozó a vagyon hiedelme... Ebben a helyzetben semmi sem veszélyesebb és válságnövelőbb, mint a plutokrata (olyan személy, akinek vagyona folytán befolyása, politikai hatalma van) kormányzás...

... az ország vezetésébe most Bethlen Gáborokra, I. Rákóczi Györgyökre (...) van szükség. Ezek helyett sajnos sok Báthory István- és Báthory Anna felfogású, „országveszejtéssel” fenyegető kurafit látok 1959-hez hasonló arányban (akkor suszter, borbély, kispolgár, most gyorstalpaló jogász), a gazdaságvezetésben és hivatalszervezésben pancserként kódorgó pártkatonákat. Úrhatnám politikusokat, mindenek fölé kerekedő szenvedélyekkel és lobbikkal…"

Nos, Ángyán államtitkár urat már eddigi életműve is az "ORSZÁGMENTŐK" csoportjába sorolta!

Vendég

#74

2012-01-23 15:30

Egyetértek vele. Dr. Ángyán József egy igaz magyar ember. Áldja meg a Jó Isten.

Vendég

#75

2012-01-23 15:48

Egyetértek Önnel,köszönet a kezdeményezésért!
Tisztelettel üdvözlöm: Madák Gyula