A Kúria szervezzen devizahiteles konferenciát (2016 tavaszán) - 2016 ŐSZÉN !!!


Vendég

#1

2016-01-30 20:32

A BANKOK BASSZÁK MEG A JÓ KURVA ZSIDÓ ANYJUKAT!!

Vendég

#2

2016-01-30 20:50

Mivel a magyar lakosság túlnyomó többsége vett fel a bankoktól pénzt, amiről mára kiderült, hogy nem deviza van mögötte, hanem egy megtévesztő embereket kifosztó konstrukció.Már pediglen, ha így van akkor jógi és erkölcsi kötelességünk ennek
hangot adnunk még akkor is, ha vannak olyanok is akik nem érintettek.

Vendég

#3

2016-01-30 21:07


Vendég

#4 Lehetne

2016-01-30 21:19

Erre ha összejönne 1 nap nem lenne elég...


Vendég

#5

2016-01-31 06:06

Mert becsaptak és megzsaroltak.

Vendég

#6

2016-01-31 07:58

Ez a rengeteg petíció csak a SEvizahitelesek kifárasztására jó, és arra, hogy az aláírásával azt higgyék, hogy tettek valamit, egyébként semmi értelme. Várom a véleményemmel ellentétes KONKRÉT érveket, amelyben valaki be tud számolni legalább EGY petícióról, amellyel bármilyen eredményt el lehetett érni.


Vendég

#7

2016-01-31 08:47

2008-ban 12milliót vettem fel amit a tavalyi forintositásig be is fizettem, de még tartozok a banknak 21,6millióval, LTP-t rakok, beléptem az árfolyamgátba, és Én lettem büntetve....de a törzstőkéből 1Ft-sem írtak le!!! Jővő évtől a törlesztőm a duplájára nő? Mit csináljak? 2 még tanuló gyermekem van, támogatni alig tudom őket...

Vendég

#8

2016-01-31 09:32

Ez a bank akció lehet hogy törvényes,de
mindenképpen erkölcstelen!Ugyanúgy,mint
ahogy most a Fidesz kormány működik.

Vendég

#9

2016-01-31 10:52

Érintett vagyok a devizahitelben .Bíróságra beadva a per felfüggesztve ,

Vendég

#10

2016-01-31 11:23

Mert uzsora kamatnak tartom. A kormány be csapot vele mindenkit. Valaminek történnie kell , Győzőn az igazság
.

Vendég

#11

2016-01-31 12:59

mert én is szenvedő alanya vagyok

Vendég

#12

2016-01-31 14:45

Mert egyet értek vele és jó lenne,ha végre győzne az igazság . Végre hivatalosan és nyilvánosan is nem csak elismernék az emberek megtévesztését,becsapását,hanem . Minden ilyen adósságot törölnének és kárpótolnának.

Vendég

#13

2016-01-31 14:59

De a józanság hatékony látásjavító. A szabály pedig kimondja: legyetek józanok, gondoljatok a jövőre, a gyermekeitekre. Mindenki életében van egy emberi láncolat, egy védőháló, amely működni kezd a bajban. A felnőttkor megpróbáltatásai szinte egyáltalán nem tudják megtörni azok szellemét, akik hisznek igazukban és nem akarják,hogy átverjék őket a haszonleső oligarchák,szövetsége.Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Az, aki ez alól kihúzza magát, az a népe árulója!Idézet a haza-bölcsétől:Magyarországot nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi,
hasznos jólétet gyarapító tettek sorával kell szeretni. (Deák Ferenc)

Vendég

#14

2016-01-31 15:03

Nagyon szeretnénk már meg szabadulni ettől a halálos kortól !!!

Vendég

#15

2016-01-31 15:21

Mentőcsomagok helyett a probléma gyökerét kellene kezelni!!!
Imre
Vendég

#16

2016-01-31 15:35

A tisztességes eljáráshoz való jog, az az Alaptörvényben bízosított jog! Nem korlátozhtó semmilyen förum által! Velejárója az, hogy a bíróságnak a tisztességes eljáráshoz való teljes jogot bíztosítani KELL, és azt semmilyen Kúria nem korlátozhatja, és igazság szerint még a jogalkotó sem,akinek az általa "Gránit szilárdságúnak" mondott Alaptörvényből, és a régi Alkotmány már meghozott határózatai alapján, levezethető az Állam,( a jogalkotó) azon kötelessége hogy védje a fogyasztót, a fogyasztó jogait az eröfölényben lévő szolgáltatóval szemben. Pláne nem vissza menőleges jog alkotással, védje a szolgáltató bankokat, mint ahogy tették ezt eddig,semmibe véve a hazai, és az Europai jogokat, azokat zsínórba megsértve, a hazai fogyasztóvédelmi törvényektől kezdve, az erősebb Europai fogyasztó védelmi törvényeken át.. Ha és amennyiben a bíróságok továbbra is meg próbálják a bankok bemondásra elfogadni azt, hogy ezek mögött a "deviza-alapú" hitel/kölcsönök mögött volt állitólag "deviza" úgymond portfólió szinten, elfogadva a szóbeli bemondást, nem a számiteli törvényeknek megfelelő, tételesen, összefszerüen az adott kölcsönhöz levezetett módon, bízonyiték nélkül, akkor kezdják el feltölteni a bíróságok kasszáját a kártéritések kifizetésére az adósoknak, mivel az adósok/fogyasztók, nem fogják annyiban hagyni hogy a jogaikat sárba tiporják, és utólagosan a bíróság szinte biankó szerződést irjon meg helyettük, megmondva azt hogy mi is volt a fogyasztok akarata évekkel ezelőtt, a fogyasztók helyet. ávégig fogják járni a hazai jogorvoslati helyeket és ki fogják vinni TISZTESSÉGES RÉSZLEHAJLÁS MENTES, CSAK A JOGSZABÁLYOKAT FIGYELEMBE VEVŐ BÍRÓSÁGHOZ.  Europai jog ellenes, a bízonyitási kényszer megforditása a fogyasztókra. A szolgáltatóknak KELL, bízonyitania azt, bízonyitékokkal, TÉTELESEN,  hogy Ők a törvénynek meghfelelően minden hozzájuk forduló fogyasztót, TÉTELESEN,  MINDENRE KITERJEDŐEN, A HITELHEZ KAPCSOLÓDÓ HÁTTÉRSZERZŐDÉSEKRE KITERJEDÓEN, itt gondolok pl. a KÖLCSÖNHÖZ SZOROSAN KAPCSOLÓDÓ  JELZÁLOGLECVÉL KIBOCSÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERZŐDÉSRE, STB. aZ EUROPA  jogszbály azt mondja ki hogy " ha a tisztességtelen szerződési feltétlk elhagyásával a szerződés teljesithető, az továbra is köti a feleket, de amennyiben a fogyasztó FOKOZOTTABB VÉDELMÉT a szerződés semmisége bíztosítja akkor azt KELL alkalmaznia a nmzeti bíróságnak. A szerződésből ki kell hagyni a tisztességtelen részeket, de BELEÍRNI CSAK A FOGYASZTÓ FOKOZOTTAB VÉDELMÉT BÍZTÓSIÓ JOGSZABÁLYT LEHET CSAK ALKALMAZNI." Azárt a Tisztelt Kúria ne akarja már meg mondani az ügyet vízsgáló bírónak hogy mit vízsgálhat és mit nem, mihel a bírói eskű, a "hatályos" Alaptörvény, az Europai jog is kimondja hogy a bíró nem utasitható. Ezzel a megmondással viszont a Kúria utasitja a bírókat hogy hogyan, és mit vizsgálhat, holott a polgári pereknél az ügy ura a felperes. A fogyasztó nem korlátozható a szolgáltatóval szemben, mert az ugynevezett "fegyverek egyenlősége" jog sérül, azzal ha a bírókat ugymond a "gyorsabb ügyvitel" miatti megmondom mit vízsgálhatsz, mit vizsgálhatsz, mondással korlátozzák, ez megint a régi Alkotmány, a új "gránit szilárd" Alaptörvény, és az Europai jogszabályokba ütközik.


Vendég

#17

2016-01-31 15:39

Nagyon helyeslem hogy valaki csinál valamit,mert mi kis emberek semmik vagyunk a paragrafusok tudásában. Úgy vertek át bennünket ahogy akartak.

Vendég

#18

2016-01-31 16:04

Mert a deviza alapú hitelezés egy csalás!!!!!

Vendég

#19

2016-01-31 16:25

biztositás beforgatását kértem elutasitottak, majd kb egy év elteltével közölték közjegyző általit irjuk alá fizetnünk kellett érte és közölték hogy már rég nincs biztosistásunk, kb. félmilliőt nem tudom hova forgaatták be mert levonva a felvett összegből nincs

Vendég

#20

2016-01-31 16:31

Mert meggyőződesem lett röviddel a hitelfelvételt követően, hogy egy nagy csalás.
Az ügyben mind a mai napig nem történt
elfogadható eljárásjogi döntés.
Ami eddig történt az a csaló bankok javát szolgálta. Teljes meggyőződésem, hogy ezt a kérdést nen a kúriának, hanem az ügyészségnek kell a helyére tenni, mert
ugyanis bűncselekmény áldozata minden
dev. hitel felvevő.
m
Laszló

#21

2016-01-31 16:33

Mert meggyőződesem lett röviddel a hitelfelvételt követően, hogy egy nagy csalás. Az ügyben mind a mai napig nem történt elfogadható eljárásjogi döntés. Ami eddig történt az a csaló bankok javát szolgálta. Teljes meggyőződésem, hogy ezt a kérdést nen a kúriának, hanem az ügyészségnek kell a helyére tenni, mert ugyanis bűncselekmény áldozata minden dev. hitel felvevő. m


Vendég

#22

2016-01-31 16:35

Aláírtam, mert emberek ezreit vezették félre, csapták be, semmizték ki, - előre megfontolt szándékkal. Sokan nem élték túl, sokan külföldre távoztak, sokan nyomorognak, sokan életük végéig fizetnek, ha lesz munkájuk.

Anonymous

#23

2016-01-31 17:18

Szeretném, ha a Regnáló, Haza- és Népáruló Kormány és "alázatos" ELLENZÉKE "visszaadatná" a Bankokkal az ELCSALT, ELRABOLT pénzeket! A "közreműködők" pedig "egyetemlegesen" és ÖNKÉNT "visszaszolgáltatnák" az ELLOPOTT Nyugdíjpénztári megtakarításokat a Saját Zsebre "Összegyűjtött" sokezer Milliárd Ft-tal EGYÜTT!!! Ebbe beletartoznak az "elsinkófált" Uniós, valamint a Bankoktól és egyéb "helyekről" bekasszírozott "zsebpénzek" is!!!

Vendég

#24

2016-01-31 17:29

Egyetértek!

Vendég

#25 Re:

2016-01-31 17:31

#24: -