A Kúria szervezzen devizahiteles konferenciát (2016 tavaszán) - 2016 ŐSZÉN !!!

A Kúria szervezzen devizahiteles konferenciát 2016 tavaszán  2016 őszén az árfolyamkockázattal kapcsolatos kérdések megvitatására!  

 

A Kúria korábbi jogegységi határozataira hivatkozva több törvényt is alkotott a Parlament, melyekben vélelmezték a pénzintézetek törvénytelenségeit és tisztességtelen eljárásait. A pénzintézeteknek törvénybe foglalt lehetőségük volt, hogy a vélelmet bíróságon megtámadják.  

A rendelkezésünkre álló tények, bizonyítékok és a látható összefüggések alapján alaposan feltételezhető, hogy az árfolyamkockázattal kapcsolatban a pénzintézetek megtévesztették és becsapták a lakosságot, a vállalkozókat, a Kúriát és az Országgyűlést.

Úgy véljük, hogy a Kúriának most is kötelessége jogegységi határozatot hozni.

Sajnálatos módon a Kúria korábbi határozatai a banki oldal szakmai befolyásának, félrevezetésének nyomait viselik, ezért több pontatlanságot is tartalmaznak, több esetben is valótlan következtetésekre jutottak. A 2015. július 1.-én az ELTE-én megrendezett konferencia is bizonyítja, hogy alapvető kérdések, fogalmak nincsenek még tisztázva a deviza elszámolású bankkölcsönökkel kapcsolatban.

Elkerülendő, hogy a Kúria ismét a Bankszövetség elvárásainak eleget tevő döntést hozzon, egy szakmai konferencia megrendezését tartjuk szükségesnek a területet érintő bármely jogegységi határozat meghozatala előtt.

A Kúria 2012 novemberében tartott már konferenciát a civil érdekvédők részvételével, mely mintaként szolgálhat a most javasolt konferenciának.

Javasoljuk ezért, hogy a Kúria szervezzen devizahiteles konferenciát 2016 tavaszán 2016 őszén az árfolyamkockázattal kapcsolatos kérdések megvitatására.  

 

A petíciót kezdeményező és támogató szervezetek, csoportok:  

 

 Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület

Devizaadósok Érdekvédelmi Szövetsége

Dél Alföldi Otthonvédő Csoport

Hiteles Magyarok Fóruma Érdekvédelmi Egyesület

Hiteles Mozgalom

Magyar Nemzeti Egység Egyesület

Önzetlen segítség minden devizahitelesnek csoport

Pécs és Környéke Devizaadósok Csoportja

Pénzügyi Szervezetek Lakossági Figyelője Egyesület

Radikális Bankellenes Csoport  

 

Kiegészítés 2016.08.28.-án:

Az év elején 1.000 aláírásunkkal a Kúria elhajtott bennünket.

Wellmann 2016.február 29.-én írt válaszában  időelőttinek tartotta a vita, az újragondolás felvetését…

http://www.hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/birosag/wellman--meg-ido-elotti-a-konferencia.html

 

AKúria most titkolódzik, nem hajtja végre a jogerős ítélete, nem akarja nyilvánosságra hozni, hogy miként születnek a bankoknak kedvező Polgári Jogegységi Határozatok, a PJE-k!

 

 http://www.hitelesmozgalom.eoldal.hu/cikkek/birosag/pert-vesztett-a-kuria---de-nem-hajtja-vegre-az-iteletet---.html

   

                                    ÖSSZE TUDUNK HOZNI 2-3 HÉT ALATT 3-4.000 ALÁÍRÁST,

                               HOGY KIKÉNYSZERÍTSÜK A KÚRIÁTOL A NYILVÁNOSSÁGOT?