Fizessék ki a pedagógusok túlóráit!

 

Címzett: Czunyiné dr. Bertalan Judit

 köznevelésért felelős államtitkár

  

 Tárgy: A pedagógusok túlórájának elszámolása és kifizetése

 

 Tisztelt Czunyiné dr. Bertalan Judit!

 

 Örömmel értesültünk róla, hogy Ön a PDSZ által nyilvánosságra hozott pedagógusi elégedettségi kérdőívre válaszlépésként a pedagógusok munkaidő-nyilvántartási ellenőrzését kezdeményezi.

 Mint azt Ön is tudja, a legtöbb pedagógus a kötelezően előírt 32 óránál (kötött munkaidő) többet dolgozik az iskolában, az otthoni munkavégzésről nem is beszélve. A legtöbb pedagógusnak a szerződésében rögzített heti óraszámán felül is hetente átlagban 2-3 órát kell helyettesítenie, ezért a munkájáért pedig semmiféle túlóradíjat nem kap, persze, ezt a jelenlegi törvény lehetővé teszi, de akkor ne csak arról beszéljünk, hogy az alapbér 40 %-kal növekedett, hanem arról is, hogy a nettó bér ehhez képest mennyivel lett több (esetenként kevesebb). 

 Kérjük, sőt követeljük, hogy a munkaidő-nyilvántartás ellenőrzése során megállapított, a heti 32 órán túl az iskolában teljesített munkáért járó díjat 2013. szeptember elsejétől fizessék ki a pedagógusok számára!

 Mivel Ön a pedagógustársadalom érdekében eddig is áldásosan tevékenykedett, reméljük, kérésünk meghallgatásra talál.

 Tisztelettel odaadó híve:

 Budapest, 2015. március 23.

 

                                                                                   egy tanár a sok közül

                                                                                  (Név és cím az iskolában)