FELJELENTÉS VONA GÁBOR ELLEN EMBERÖLÉSRE VALÓ FELBUJTÁSÉRT

EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS PÁRT

3352. FELDEBRŐ HRSZ: 878/ LEVELEZÉSI CÍM/ FELDEBRŐ BOCSKAI ÚT 3/A

 

FELJELENTÉS

 

 

Tisztelt Bíróság!

 

Mint tudjuk az elmúlt évek során egy olyan ellenséges rendszer alakult ki Magyarországon, ami a romáknak csaknem az életüket és létüket kockáztassa. Sajnos az elmúlt három, négy évben tizenkilenc roma családot támadtak meg rasszista és gyűlöletindításból. A tizenkilenc roma származású emberekből majdnem mind életét vesztette. Többek között egy négyéves kisfiú és édesapja, akiket szó szerint lemészároltak. Kb. 2008-ban, kezdte el, Vona Gábor a jobbik Magyarország mozgalom elnöke a gyűlölet beszédét. Ő kezdte el nyíltan a gyűlölet beszédét és arra invitálta és biztatta a magyar népet, hogy, a cigányságot ki kell irtani Magyarországról és egy cigány mentes Magyarországot, akar. Az ő nyílt gyűlölet beszéde adott bátorságot azoknak a személyeknek, akik a romák elleni támadást végrehajtották. Az ő gyűlölet beszéde győzte meg a gyilkosokat hogy, öljék és irtsák ki a cigányságot. A roma gyilkosok egyik vádlottja is utal, arra hogy nem találták elég határozottnak és erősnek a Magyar Gárdát és ezért is, kezdték ők a kezükbe venni az ügyet. Ebből az derül ki, hogy a roma gyilkosság vádolta) vádlotti) kapcsolatban ált a Vona Gábor által alapított Magyar Gárda mozgalommal. És az óta is ma 2012-ben még mindig a felbujtással és a nyílt gyűlölet beszéddel uszítja a magyar állampolgárokat a magyar állampolgárok ellen.

Mint például a Jobbik nevű magyar parlamenti párt legutóbbi demonstrációján Vona Gábor pártelnök a következő kijelentést tette: "Véget vetünk a cigánymercik korszakának! Meg fogjuk tőlük kérdezni, hogy kispofám, honnan van a fukszod és a luxusautód. Aki nem tud elszámolni vele, attól el fogjuk kobozni." Az elnök szavainak hatására a jobbikos tömegben többen azt skandálták: „minden cigány bűnöző”.

Vona elnök, akár pártjának egyéb prominesei már több ízben tett gyűlöletet gerjesztő és általánosító kijelentéseket a magyarországi cigánysággal kapcsolatban. Az ilyen megnyilvánulások nyilvánvalóan tovább rontják a helyzetet.

Miskolc 2012 10 17. Egy rasszizmus van, a magyargyűlölet (Miskolcon tüntet című videó fel vétel, bizonyítja. A felvételeket a tárgyaláson kívánjuk bizonyítékul bemutatni.

 

e magatartást a törvény büntetni rendeli, ekképp Btk. 269. § Aki nagy nyilvánosság előtt a) a magyar nemzet, b) valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoport vagy a lakosság egyes csoportjai ellen gyűlöletre uszít, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

 

Ezért a Magyarországi cigányság azon tagjai nevében, akik aláírásukkal, hozzá járulnak, mint magyar állampolgárok, Vona Gábort a jobbik Magyarország mozgalom elnökét és a Jobbik Magyarország Mozgalom Pártot feljelentjük emberölésre való felbujtásért és Nemzeti etnikai Faji Csoport elleni gyűlöletre uszító bűntett valamint a cigányság személyi jog megsértése és a roma képviselők lopással való rágalmazásáért. Az Európai  Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt úgy gondolja, hogy, a tizenkilenc roma megtámadásáért és a jelenlegi roma –magyar viszályokért Vona Gábor felelős.

A lopással való rágalmazást e-törvény bünteti: Rágalmazás

179. § (1) Aki valakiről, más előtt, a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást

a) aljas indokból vagy célból,

b) nagy nyilvánosság előtt,

c) jelentős érdeksérelmet okozva

Követik el.

Immateriális bűncselekmény (így elég maga a sérelem veszélye, nem kell annak bekövetkezése is), mely egyenes és ehetőleges szándékkal egyaránt elkövethető. A szándéknak át kell fognia a tényállítás becsület csorbítására alkalmas voltát. Kizárólag magánindítványra büntethető

Továbbá hazaárulás bűntettéért:

144. § (1) Az a magyar állampolgár, aki abból a célból, hogy a Magyar Köztársaság függetlenségét, területi épségét vagy alkotmányos rendjét sértse, külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Elkövetési magatartás

A külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel történő kapcsolatfelvétel illetve kapcsolat fenntartása.

Külföldi szervezeten meghatározott célt szolgáló, szabályok szerint működő csoport, intézmény értendő. Egyes nézetek szerint külföldi szervezet az ország területén kívül működő bármely szervezet, amely alkalmas a Magyar Köztársaság említett érdekeit sértő cselekmény támogatására, megvalósítására.

Más nézet szerint ugyanehhez az is feltétel, hogy az irányításban külföldi állampolgárok is részt vegyenek.

Maga a törvényi tényállás nem határozza meg, hogy milyen ez a szervezet; általánosságban olyan, ami a Magyar Köztársaság érdekével ellentétes. Így lehet katonai, gazdasági, szociális, kulturális. Közömbös az, hogy a külföldi kormány vagy szervezet a Magyar Köztársaság által hivatalosan elismert vagy sem.

 

A kapcsolatfelvétel kétoldalú viszonyt feltételez. Történhet írásban, szóban, közvetítő eszközön keresztül.

A kapcsolatfenntartás akkor valósul meg, ha a külföldi kormány vagy szervezet és az elkövető között az összeköttetés már létrejött. Mindkét magatartás aktív cselekvést feltételez.

A bűncselekmény célzatos, ezért csak egyenes szándékkal valósítható meg.

Az elkövetőnek tisztában kell lennie azzal, hogy külföldi szervezettel vett fel illetve tart kapcsolatot és fennáll a lehetősége a Magyar Köztársaság érdeksérelmének.

Mely bizonyítékot a tárgyaláson kívánok be mutatni.

Kérjük a tisztelt Bíróságot hogy, szíveskedjen a vizsgálatot elindítani és Vona Gábort  és a Pártját tetteiért felelősségre vonni.

 

 

Kelt: 2012-11-02

 

 

Tisztelettel:

 

Szőcsi Lajos

Eu. Rom. Párt elnöke

 

 

 

 

 

 

 


Szőcsi Lajos Eu.Rom.Párt elnöke    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével