Tiltakozz a 100 éves egyetem példátlan értékrombolása ellen!

Mi a jelen tiltakozást aláíró hallgatók mindazon felelősséggel gondolkodó egyetemi társaink nevében szólalunk fel, akik valamilyen közvetlen kapcsolatba kerültek a Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszékével és ott az élettelen környezet anyagismereti alapjait sajátították el egy vagy több tárgy keretében. Több mint egy éve vajúdik a Tanszék átköltöztetésének kérdése, amelynek részleteit és körülményeit megismerve a tervet indokolatlannak, értékrombolónak, az oktatást lehetetlenné tévőnek találjuk.

Valamennyien tudjuk, hogy a Tanszéken tanult tárgyaink megértéséhez nagy mennyiségű demonstrációs anyag (kristályszerkezetek, modellek, térképek, ábrák, ásványok, kőzetek és fosszíliák, stb.) szükséges, a kísérletes munkákhoz pedig gyakorlóterem, anyag-előkészítő, műhely és többféle laboratórium, műszerek, stb. megléte elengedhetetlen. Az új helyzetben mindezek nem lesznek biztosítva, mivel ezek jelentős részének nincs meg az elhelyezési lehetősége, más része a Tanszéktől elszakítva, tőle távol, csak tanári felügyelet mellett látogatható, ami lehetetlenné teszi az év közbeni folyamatos felkészülést és alapjaiban akadályozza a gyakorlatokat, a szakdolgozati és egyéb hallgatói kutatómunkát.

A többi –hasonlóan átgondolatlan körülményt nem is említve– határozottan tiltakozunk oktatási feltételeink ilyen formájú szétrombolása ellen, amely a ma minden látogató örömére központ helyen elhelyezett védett gyűjteményt és a kapcsolódó technikai hátteret sok részre szabdalva három épületbe szétszórva, elzárva, méltatlan helyzetbe hozza és kifejezetten oktatásellenes.

Kérjük a Döntéshozókat, hogy az átgondolatlan tervtől álljanak el és a jelenlegi helyzetet ne rontsák, hanem javítani próbálják, hiszen nagyon sok hallgató köszönheti itteni tanulmányainak és kutatómunkájának az OTDK- és pályázati sikereit, jól megalapozott szakmai felkészültségét és hivatásszeretetét. Mindezekről a jelen terv megvalósulása esetén a jövőben teljesen le kellene mondani.

 

A fenti szöveg tartalmával egyetértünk, a Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani  Tanszék átköltöztetése ellen tiltakozunk, őrizzük meg értékeinket és javítsuk, ne pedig rontsuk az oktatás feltételeit!


Földtudományi Hallgatók    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével