Tiltakozz a 100 éves egyetem példátlan értékrombolása ellen!


Vendég

#1

2012-07-17 10:09

Könyörgöm!! Ami jó, példaértékű, hasznos, és nívós, legalább azt NE tegyük tönkre!!!!!Ráadásul ez az ország legnagyobb értéke lehetne a föld minden kincsével együtt.

Vendég

#2

2012-07-17 22:47

Én még bízom a józan ész hatalmában, abban, hogy az egyetem legpatinásabb részén maradhat legnagyobb értéke, amely valóban százados múltra tekint vissza. Ez a gyűjtemény országosan is védett, ehhez eleink a világ minden részéről mentettek kincseket, elszakított területekről hoztak át relikviákat.Aki az egyetemre látogat, az ezt a gyűjteményt nézheti, csodálhatja meg.Számomra kisiskolásként is ez volt a döntő, hogy ide akartam jönni tanulni, és most is lehetnek így gyerekek.Évmilliók üzenete van itt gondosan őrzött gyűjteményben a nagyközönség előtt, bárki megcsodálhatja, ha az egyetemen jár.Milyen erők szándéka akarja ennek a 100 éves múltú gyűjteménynek a szétbontását???????????????És miért?????????Helyette egy közönséges bútorzatú kis tanszéket berendezni az élesedő pozícióharcokban!!!!!!!!!Vannak mázsás gyönyörű kövületek, páratlan szépségű ásványok...még a mozgatásuk is nehéz lenne, valami nagy butaság tudja csak átrendezni!!!!!!!!!!!!!
nneva

#3

2012-07-17 23:26

Azt hiszem Földvári professzor forog a sírjában!
Vendég

#4

2012-07-19 12:18

Egyébként van valami limit, hogy hány aláírásnak kell összegyűlnie?

Vendég

#5

2012-07-19 21:48

Érthetetlen ötlet a Tanszék áthelyezése, mert indokolatlan! Felháborító, mert Valaki olyan hatalmat vél magának, amivel 100 év jó hagyományát, tőle sokkal okosabb Emberek kemény, szívós és tervszerű munkáját akarja tönkretenni! Na, ezt nem fogjuk hagyni!

Anonymous

#6

2012-07-26 17:15

Bízom a döntéshozók legjobb belátásában!
dongyorgy

#7 dongy@mafi.hu

2012-07-26 18:38

Nem értek egyet a tanszék és a gyűjtemény áthelyezésével!
zoli

#8 szép

2012-07-27 01:04

Személyesen az ELTE Ásványtárához kötődöm, DE -n még nem jártam, de abszolút átérzem a helyzeteet. Kitartást!

Vendég

#9

2012-07-27 11:34

A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Tanszéke nekem az Alma Mater. Szakmai pályafutásom indítását megalapozását jelentette. Leírhatatlanul fontos, hogy ez az intézmény további eredményes munkát végezhessen eredeti formájában, páratlanul értékes gyűjteményeivel.

Vendég

#10

2012-07-27 12:32

A petíció teljes mértékben jogos.A jól működő tanszékeket,az eredményes oktató-nevelő /igen nevelő/
munkát nem kellene szándékosan tönkre tenni,amikor épp
a természettudományos és műszaki tud. tárgyak felkaro-
lása ma a feladat.Úgy látom nem véletlenül!

Vendég

#11 Re:

2012-07-27 14:20

#10: -

Jártam ott és láttam ezt az értékes gyüjteményt.

Sok ember gondos munkáját, renszerező tudását láttam ezekben.

Mindazonáltal, a természet szépet alkotó erejének ilyen egybegyüjtött, rendszerezett kollekciójának a megmutatása is óriási adomány a ma emberének, a tanuló diákoknak.

Ritkán történik meg, hogy ilyen gyüjtemény könnyen összeálljon. Nagy érték, fontos az oktatás, a kutatás és a demonstrálás számára.

Kár volna érte.

Ezt még a Miskolci Egyetemen is sajnálni fogják, a Geofizika és az Ásvány Tan  (ércelőkészítő) Tanszékeken, habár mára lehet más nevük van, az is lehet, hogy Intézetté lettek.

Mantsünk meg mindent ami érték, még ha nem is a mi, hanem eleink munkája fekszik benne!

KIss J. Gy. okl. villamosmérnök


Vendég

#12

2012-07-27 18:51

1968 - ban végeztem tö - fö - sként.Két utóvizsgám
volt egyetemi tanulmányaim során,mindkettő Földváry
Aladár Professzor Úrnál, az alagsorban elhelyezkedő
FÖLDTANI INTÉZETBEN. Ennek ellenére mélységesen megdöbbent - 40 éves tanári pályám befejezése után -
hogy ezen intézet hatalmas és tanulásra mindig nyitott
anyagát bármilyen támadás érheti. Kijelenthetem, hogy
Mikulás Bácsi történelem tanszéki könyvtára mellett
a legtöbb értéket pályámhoz ezen a tanszéken kaptam, ennek a tanszéknek kisugárzása tette lehetővé, úgy tudtam a földrajzot / geológiát/ megszerettetni, hogy
tanítványaim között ma már nemzetközi hírnévnek örvendő geológus is van.
Úgy érzem, az Intézet bármilyen költöztetése, feldara-bolása a geológia hősi halottjának, Földváry Aladár
Professzor Úr emlékének, munkájának meggyalázása lenne.
Ezen okok miatt csatlakozom fiatal ismeretlen barátaimhoz, tiltakozom az értékrombolás ellen, az bármilyen hangzatos, ma korszerűnek tűnő indokkal
is történjék.
Hódsági Béla
nyugalmazott középiskolai tanár
1963-68-ig a Kossuth Lajos Tudományegyetem
történelem - földrajz szakos hallgatója

Vendég

#13

2012-07-27 21:09

Számomra a tanszék és benne a gyűjtemény jelenlegi elhelyezkedése szimbolikusan is kifejezi a földnek és a róla szóló tudománynak a tudományok egyetemében elfoglalt alapvető helyzetét. Az ország talán legszebb egyetemi aulájának összképéhez már elszakíthatatlanul hozzátartoznak az ablakok mögött látható kőzetek és ősmaradványok. Külön nemzeti érték, amit inkább külön ki kellene emelni, mint elvinni erről a központi helyről, Kossuth Lajos személyes gyűjteménye. Mint oktató, a tanszék elrendezését nagyon hasznosnak tartom a tanulás szempontjából is. Itt a hallgatók szinte benne élnek a kőzetek világában a tanszék folyosóján és a gyűjteményi teremben. Mindezt csak javítani szabad, de nem szabad megváltoztatni és szétszórni!
Viczián István egyetemi magántanár


Vendég

#14

2012-07-27 23:40

Magam is tanultam ott, értékével tisztában voltam és becsültem, még ha az ásványtan nem is lett a szerelmem. Hatalmas érték van ott! Rácz P.

Vendég

#15

2012-07-28 15:37

Az egyetem feladata a kultúra gyarapítsa. Nem derék dolog a természeti adottságaink megismertetésétől elrugaszkodott képzés. Mert aligha lehetséges a magyar kultúra építése a hazai ásványi nyersanyagok megismerése és művelésük tudományának elősegítése nélkül. A tudomány csak a hasznot hozó termeléssel együtt teremthet jövőt és hozhat tisztes megélhetést.
Vendég

#16

2012-07-28 17:04

Amióta az eszemet tudom Magyarországra mindig jellemző volt, hogy ami jó, szép, régi, főleg nemzeti, azt tönkreteszik egyes önkényeskedő kiskirályok. Ezen csodálatos tanszék esete csak egy része a szisztematikus nemzetpusztításnak. Ha nem teszünk valamit, a végén felszámolják az egész országot! Szakmánk ellen általános megsemmisítő hadjárat folyik. Javaslom megnézni ezt a videót: http://www.youtube.com/watch?v=XRJNdHSH4SI. Ezen a felvételen meghallgatható a "szakszerű" válasz, amelyben irodaháznak nevezi a kutatóintézetet az államtitkár (5:14 körül hangzik el ez a baki). Na ehhez hasonló hozzáértéssel döntöttek a tanszék sorsáról egyes önjelöltek. Más országban az ilyen kincset minden eszközzel védik.
Ez az eset annyiban jön ide, hogy a tanszék bútorainak jó része az egykori Magyar Királyi Földtani Intézetből, annak jogutódjából a Magyar Állami Földtani Intézetből származik. Földvári professzor úr mentette meg a bútorokat a zúzdától. Ezt Kozák tanár úr mondta még nekem annak idején. Mára már megszűnt önálló intézményként létezni a MÁFI, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) a neve. Nem árusíthatják saját kiadványaikat sem, mely arra megy ki, hogy bevétel híján elsorvadjon az intézmény.
Jómagam szintén ezen a tanszéken végeztem, amely nekem szakmailag emberileg sokat adott. Az Almamáternek volt különleges atmoszférája, a régi bútoroknak, könyveknek meg kellemes illata.
Semsey Andor a magyar tudomány mecénása is megdöbbenne, ha látná milyen hadjárat folyik ma Hazánkban a földtudomány ellen.
Minden eszközzel fel kell lépni ezellen a barbár rombolási ösztön ellen! Javaslom kinek hol van kapcsolata minden lehetséges eszközzel a nyilvánossághoz , médiához kell fordulni!

Vendég

#17

2012-07-28 23:40

Valami nem stimmel! Elvileg egy nemzeti kormány teszi tönkre eddig megőrzött nemzeti értékeinket.
Nyíljon már ki a szemetek, kinek az érdeke mindez?

Vendég

#18

2012-07-29 02:31

Félő, hogy amíg komolyabb kár, tragédia nem lesz (már most van), addig nem fog semmi sem változni. Ez a túlzott birkatürelem jellemző ránk.

Vendég

#19

2012-07-29 16:50

Támogatom az értékes ásványtani gyűjtemény megmentését.

Vendég

#20

2012-07-29 21:21

Én már nyugdíjas vagyok, de az ELTE-n diplomáztam és a MÁFI-ben dolgoztam több, mint 10 évig. Így tudom, hogy az ilyen szerencsétlen intézkedés milyen károkat okoz az oktatásban és a szervezett munkában. Sokszor nincs is más segítség, mint petícióban felhívni a közvélemény figyelmét.

Vendég

#21

2012-07-30 20:58

Értelmetlen, minősíthetetlen és megengedhetetlen elgondolás, amely szakmai hozzá nem értést és határtalan gátlástalanságot tükröz! Az egyetem elsődleges célja az oktatás, mindenekfelett. Egyetemi polgárok és jóérzésű emberek, emeljétek fel a szavatokat, és akadályozzuk meg az értékeink rombolását!

Ujhelyi Judit

A Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszékének volt hallgatója, aki hálával és szeretettel goldol vissza egykori tanszékére és oktatóira

Ezt a hozzászólást a szerzője eltávolította (Részletek)

2012-07-31 03:32Vendég

#23

2012-07-31 03:33

A MÁFI-hoz: http://www.mafi.hu/static/microsites/kozerdeku/mafi_szmsz_2010.pdf
"2.3. Az Intézet tevékenységét alapvetően meghatározó okiratok és jogszabályok
• Alapítólevél 1869. június 18.,"
http://www.parlament.hu/irom39/04126/04126-0001.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/04833/04833.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/04833/04833-0001.pdf
http://www.mkogy.hu/efutar/2012/tv_alk_prg_2012_tavasz.pdf 2. oldal
A témához kapcsolódó ÁSZ dokumentumok
Az ÁSZ 2012. első félévi ellenőrzési tervében szerepel
32 A Magyar Állami Földtani Intézet ellenőrzése


I/3465 Mi lesz a Magyar Természettudományi Múzeum sorsa?

http://www.youtube.com/watch?v=5wsAFZWyuEc

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_szoveg?P_CKL=39&p_uln=98&p_felsz=89&p_szoveg=&p_stilus=

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_szoveg?P_CKL=39&p_uln=98&p_felsz=91&p_szoveg=&p_stilus=

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_szoveg?P_CKL=39&p_uln=98&p_felsz=93&p_szoveg=&p_stilus=

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_naplo.naplo_szoveg?P_CKL=39&p_uln=98&p_felsz=94&p_szoveg=&p_stilus=

Na vajon ezzel az intézménnyel is mi lesz? Milliárdokat fektetett bele anno az állam, most meg szétvernék az épületet.

Vendég

#24

2012-08-05 23:41

Remélem sikerül, és nem hordják szét ezt az együtt kincset érő gyűjteményt.
Szerintem vki ebből is pénzt akar szerezni. Ha már nincs együtt, egy-egy db eltűnését észre sem venni, aztán elfelejtődik. Mire vki keresné, már az egész gyűjtemény nem lenne sehol.
Felelősöket pedig nem is keresnének.
Remélem sikerül megmenteni a gyűjteményt!

Vendég

#25

2012-09-05 01:09