Emberségesebb fizetőparkolást 12 pont!

 

A mellékelten csatolt XXXX számú aláíró állampolgár, az Autósok Szövetsége, a Civil Számvevőszék, a Nemzeti Hírháló és az EMPAMO nevében.

Tisztelt Tarlós István Főpolgármester Úr!

Tisztelt Rogán Antal polgármester Úr!

A fizetőparkolási rendszer szinte betarthatatlan büntetések nélkül, a társadalmi elfogadottsága szinte a nullával egyenlő.  Az üzemeltetők, és megbízottjaik visszaéléseivel napi szinten tele a sajtó, és civil szervezeteink postaládája. Az is pótdíjazható, aki szabályosan vett érvényes jegyet. A rendszert számtalan Ombudsman jelentés is kritizálta!

Hogy a fizetési hajlam javuljon, és egy emberibb, elfogadhatóbb, betartható parkolási rendszer valóban a város lakóit, az autósokat, a környezetvédelmet szolgálja, xxxx számú aláíró állampolgár és autós nevében kérjük a fizetőparkolást szabályzó 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, valamint a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítását az alább felsoroltak szerint!

1.      A pótdíjazási fizetési felszólítások mellé az üzemeltetők, és egyéb megbízottak, behajtók, elévülési teher mellett kötelesek legyenek csatolni: A pótdíjazási esemény pontos idő, és helymegnevezését, az eseményt tanúsító fényképeket ( vagy elektronikus honlapos hozzáférést, hozzáférési kódot a fényképekhez), az üzemeltető által kiállított behajtási megbízási szerződést, az értesítési kiküldések postai igazolási másolatát!

Indoklás: Az autósok olyan felszólításokat és fizetési meghagyásokat kapnak, ahol sok esetben nem is tudják milyen eseményről, helyszínről van szó, és a felszólító jogossága sincs igazolva.

 

2.   A parkolási üzemelők az övezethatárokon kötelesek legyenek elfogadni egymás automatáinál vásárolt jegyeket, mobilparkolást. Ha tarifa eltérés van az övezetek közt, csak a különbözet megfizettetését kötelezhetik, minden egyéb költség nélkül.              Indoklás: A fizetőparkolás bevezetése óta többször is ígérték az egységes rendszert. Ezek az ígéretek ne legyenek hamisak. Az övezethatárok a terepen nincsenek megjelölve. Az automaták kijelzője ugyan mutatja az üzemeltetőt, de azt nem tudjuk, hogy a parkolóhely hova tartozik!

 

3.      A jegyváltásra adott, illetve a mobiltelefonos díjfizetés indítására adott idő legyen konkrétan 15 percre megfogalmazva a meghatározhatatlan „haladéktalan” helyett.  /-  8. § (1) / a) b) / 

Indoklás: A mobiltelefonos díjfizetés esetén is el kell menni a jegykiadó automatáig. 15 perc alatt a jegykiadó automata nem tud jegyet adni. Ezért ezt az időt kérjük ingyenes várakozásra megadni, így lehet idő egy gyorsvásárlásra is, ami a kihaló félben lévő belvárosi üzleteket is jótékonyan támogatná! Például egy újság vásárlásánál a parkolási díj többe kerülhet, mint az újság ára!

 

4.      A lakossági várakozási hozzájárulás járjon alanyi jogon lakcímenként 2 autóra, bárminemű ügyintézés és egyéb költségtérítés nélkül! És legyen érvényes a kerületen belüli ügyintézések esetén is ( okmányirodáknál, orvosi rendelőknél, iskoláknál, óvodáknál, sportlétesítményeknél ).  / - 10. § (1) , 17. § (1)  a) / 

Indoklás: A fizetőparkolás bevezetésénél az indok, hogy a lakók érdekét szolgálja! Akkor legyen így a gyakorlatban is, és a kerületeken belüli ügyintézésüket is segítse! Ne kelljen az engedélyért sorba állni a lakóknak, és ne keljen fizetni érte semmit. Az ellenőrzés a rendszám alapján megoldható, ami az önkormányzat gépjármű adó nyilvántartásával összekapcsolható.

 

5.      Követeljük eltörölni a parkolójegy, illetve a mobiltelefonos díjfizetés igazolás bemutatásának havi egyszeri korlátozását.

Az érvényes jegy bemutatási határideje a kötelező értesítő időkorlátja, 60 + 30, azaz 90 nap legyen. /-  48. § (3) /  Indoklás: Az autós 5 nap alatt nem is értesülhet a pótdíjazásról, a jegybemutatási kötelezettségről, hiszen a szélvédőre helyezett értesítő csomag kézbesítése bizonytalan, és nem elfogadható, épp ezért az Ombudsman is kifogásolta. A kötelező értesítő feladására előírt 60 + 30 munkanap lenne az indokolt korlátozás ebben az esetben. Valamint az 5 napos határidő sérti a mozgásszabadsághoz fűződő alapvető jogainkat. Hiszen aki nyaralni megy, vagy bármi okból elutazik, nem tudja teljesíteni az 5 napos indokolatlanul szűk határidőt!

 6.      Követeljük a P+R parkolók bővítését az igények szerinti sok ezres nagyságrendben. Összekötve a BKV járatokkal, a 4 es metró vonalával, és a kerékpárkölcsönző rendszerrel!   Indoklás: A fizetőparkolási rendszer bevezetésénél alapvető szempont volt a kevesebb autó közlekedése a város levegőjének tisztasága érdekében. De ez a környezetvédelmi szempont csak akkor tud érvényesülni, ha megteremtjük az átszállási lehetőségeket az autóról az egyéb közlekedési eszközökre!

 

7.      A jegykiadó automaták 50 méteren belüli kihelyezése az egész fizetési zónában kötelező legyen. /-  6. számú melléklet a 30/2010. (VI. 4.) / Minden sarkon egy – egy parkolóhely feltűnő színű felfestése is legyen kötelező a fizetési övezet jelzése érdekében. A közúti jelzések, táblák felfestések jól láthatóak legyenek. Ha ezek el vannak hanyagolva, és bizonyíthatóan nem észlelhetők, a megbírságolt autós a bírság összegét visszaigényelhesse! 

Indoklás: A fizetési övezetet, zónát csak a határokon elhelyezett táblák jelzik, ha az övezeten belül a jegykiadó automaták sem látszanak, felfestés sincs, az autós nem is tudhatja, hogy fizetnie kell!

 

8.      A fizetési pótdíjazásban részt vevő eszközöket kötelező legyen hitelesíteni.  Indoklás: A jegykiadó automaták nem járnak pontosan, amit sok fényképpel is igazolni tudunk. A parkolóőrök kézi számítógépe sem pontos. Így az egész pótdíjazás hitelessége is kétséges.

 

9.      A pótdíjazásnál a pótdíj összege az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj legyen. A jelenlegi nagyobb mértékű szorzó a pótdíjazásnál alkotmányellenes is, így követeljük eltörölni a pótdíjazás 15 napon túli emelkedését, és az irreálisan magas 40 szeres pótdíj, és minden egyéb költség eltörlését, a lenti AB határozat szerint. 

indoklás: - 148/B/2005 Megsemmisítő A.B. határozat már a 25 szörös emelkedést is túlzónak találta, ami a jelen törvényben már negyvenszeres. Ráadásul a tisztelt parkolási cégek még mindenféle egyéb költségeket számolnak fel, például ügyviteli költség néven. Holott a  1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 15§ 3) hogy a várakozási díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető. Amivel a törvényalkotónak az volt a szándéka, hogy a pótdíjon felül ne legyenek egyéb felszámolható költségek. A polgári törvénykönyv sem tudja értelmezni a pótdíjazás mértékének emelkedését.

 

10.  A várakozási díj nemfizetése esetén az átlagos fizetési övezetben követeljük megszüntetni a kerékbilincs törvénytelen alkalmazását!  

Indoklás: Az 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről 20. §csak a védett, vagy korlátozott várakozási övezetben engedélyezi a kerékbilincselést. „(6) Ha a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére - a jármű elszállításáig vagy további intézkedésig - a felügyelő kerékbilincset alkalmazhat.” A kresz, 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet egyértelműen és határozottan megkülönbözteti, valamint külön táblával is jelzi a várakozási övezetet, és a korlátozott, vagy kiemelten védett várakozási övezetet.

 

11.   Követeljük az ügyfélszolgálatok kezelését független szakértői szervezet, a fogyasztóvédelmi hatóság üzemeltetésébe adni. A jelenlegi gyakorlat szerint a parkolási üzemeltetők költségével! Indokolt lenne vitás esetekben, a témában érdekelt civilekből, és jogi szakemberekből álló független bizottság felállítása, akik , a reklamált módon elbírált eseteket a bírósági eljárás előtt megvizsgálnák, természetesen ezt is a jelenlegi gyakorlat szerint a parkolási üzemeltetők költségével!

Indoklás: Véleményünk szerint az ügyfélszolgálat jelenlegi reklamációs gyakorlata, üzemeltetése is aggályos, elfogult, és jogsértő. Hiszen első fokon, az ügyfélszolgálaton az az alkalmazott bírálja el a reklamációt, aki a büntetésben anyagilag érdekelt üzemeltető alkalmazásában áll! Másodfokon a helyi jegyző szintén az üzemelést végző, és a bevételben érdekelt önkormányzat alkalmazottja. A gyakorlati panaszok azt igazolják, hogy a jegyző rendszeresen visszadobja a panaszt a már egyszer rosszul ítélkező ügyfélszolgálatra.

 

12.      Követeljük a környezetbarát közlekedési járművek támogatását, a hibrid meghajtású járművek 50 százalékos, a villanymotoros járművek 100 százalékos parkolási díjkedvezményét. A töltési és dokkolási lehetőségek megoldását.

Indoklás: A fizetőparkolási rendszer forgalomszabályzás, és a környezetvédelem érdekében lett bevezetve. Akkor ennek az elvnek érvényesülni kell a környezetkímélő járművek terjedésének támogatásában is.

Egy igazságosabb rendszer, és egy közlekedhetőbb város érdekében tisztelettel:  XXXX számú aláíró állampolgár, Autósok Szövetsége, Civil Számvevőszék, Nemzeti Hírháló, EMberibb PArkolásért MOzgalom.