devizában nyilvántartott hitelek szerződései jó erkölcsbe ütközők

Az úgy nevezett deviza alapú, devizában nyilvántartott hitelekre kötött szerződések jó erkölcsbe ütközők, ezért kérjük a bíróságokat, hogy a törvény értelmében mondják ki az ilyen hitelszerződések semmisségét és adjanak lehetőséget a tisztességes feltételeken alapuló hitelszerződések megkötésére!

A polgári jog a jó erkölcsbe ütközés egzakt fogalmát nem határozza meg. Az Alkotmánybíróság határozata szerint a jó erkölcsbe ütközés fogalma " olyan nyitott az absztrakció magas szintjén megfogalmazott generálklauzulának tekinthető, amely nem bizonyos, meghatározott magatartásokat tilt vagy tesz lehetővé. Természete szerint a magánjogi szabadság morális határát jelöli ki, és azon belül a jogalanyok magatartását, döntéseik irányát és tartalmát kívánják befolyásolni."

A jó erkölcsbe ütközés tilalma - jellegénél fogva - a jog által nevesített módon nem szabályozott, és sokfélesége miatt nem is szabályozható magatartásokra vonatkozó erkölcsi követelményt fogalmaz meg."

"A jó erkölccsel ellentétes viselkedés olyan magatartásként határozható meg, amelynek jellegzetessége hogy azt az érintett személy kortárs honfitársainak nagy többsége inkább rossznak mint jónak tartja!" (Hashman és Harrup c. Nagy-Britannia ügyben 99.nov. 25-én kelt ítélet)

Magyarul a nép határozza meg, hogy mi minősül jó erkölcsbe ütközőnek. Nem lehet tisztességes olyan szerződés, amit 1 millió ember jó erkölcsbe ütközőnek tekint!