Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok, Gyámhivatalok törvénysértései ellen!

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok és a Gyámhivatalok mulasztásai és hivatali visszaélései ellen!

 

Keresem azon családokat, akik gyermekeinek alapvető jogait sértették meg a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok és a Gyámhivatalok! 
Azon családokat akik a "családsegítő" és a "gyámhivatal" stop-violence.jpgapparátusába és az ott tevékenykedő személyek törvényes működésébe vetett bizalma megingott. Célzatos jogtalan hátrányt okoztak, illetve jogtalan előny szerzésére irányult intézkedéseikkel a gyermekek és családjaik ellehetetlenülésére tettek szert.
Eset
emben hivatali- és közokirattal való visszaéléssel, mindezt tetézve kiskorú gyermek veszélyeztetésének eltusolásával, pusztán bemondásra és mindennemű körültekintés nélkül.

Sok családnál tapasztaltam az esettanulmányokból kivetítve, hogy nem számíthattak a családsegítőre és gyámhivatalra, sőt... és ráadásul kifejezetten jogsértő magatartást mutatnak ezek az intézmények. Mi több pusztán dossziénak tekintik a mélyen alapvető emberi jogaiban sértett gyermeket.

Éppen ezért, tényeket szeretnék nyilvánosságra hozni köntörfalazás nélkül, tehát "Törvényesített" gyermekrablás/ „Szabadrablás” területén is megosztanám a valóságot, a lassan avagy diszfunkcionálisan "működő" gyermekvédelmi rendszerről, melynek egyik áldozata saját gyermekem.

Felhívni a szociális hálók figyelmét, hogy minden hasonló helyzetbe került gyermek és szülő mekkora mentális traumán esik át figyelmetlenségükért, többek között legalizált kirekesztés (pszichés bántalmazás) a másik szülőtől! Hozzá nem értő dolgozók pszichológiai alapképzettség nélkül vannak foglalkoztatva, valamint átérző képesség hiányában gyermeklelkek esnek áldozatul. Azt hiszem ez a téma nagyon sok gyermeket menthet meg az én kislányommal együtt a bürokrácia, valamint a dogmatikus forgatható §-sok helyett egy kis empátiát is vihetnének a gyermekek további sorsába! Hiszen minden egyes gyermek a felnövekvő társadalom tagja lesz, nem mindegy hogy milyen értékrendet visz a jövőbe! Talán még nem késő a gyermek nem akta, sem nem tárgy, hogy ráérünk az ügyet/esetet elnapolni! 

Mindaddig, amíg a PAS Szülői elidegenítés/elidegenülés szindróma jelenséget nem ismerik be és nem vezetik be országszerte a bírói joggyakorlatba és képzett pszichológiai szakértőket nem rendelnek ki, addig ez és a DRMMS-ban szenvedő egyének által keltett probléma továbbra is sújtani fog bennünket. Természetesen ez sem nemfüggő, létezik a rosszindulatú apaszindróma is (DRMFS) mivel egyre több gyermeket helyezek el apáknál, náluk is megjelent ez a gyermekeket rendkívüli módon veszélyeztető magatartás, főleg nárcisztikus, pszichopata szülő részéről, akinek nem a gyermeke, hanem a bosszú a legfontosabb. Legtöbb esetben a PAS induktorai és legalizálói maga a szociális szféra, mondjuk a "családsegítő" szolgálat is.

Ugyanakkor megállapítható az is, hogy a gyermek veszélyeztetettségének megelőzésére, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, továbbá a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a törvényben meghatározott feladatokat maradéktalanul a szolgáltatók nem tudják teljesíteni. 

Az alapellátásban, illetve a védelembe vételi eljárás során a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a feladatok kitűzése, azok személyre szabott, határidőre való vállalása ugyancsak több szolgálatnál hagy maga után törvénysértést. A szakellátásban nevelkedő gyermek visszahelyezése, illetőleg az utógondozási feladatok többnyire háttérbe szorulnak, vagy elmaradnak. 

A személyes adatokat tartalmazó iratokat nem mindenhol zártan tárolják, azonban az adatok illetéktelen személyek általi hozzáférése (konkrét esetek megbeszélése a „konferenciákon”, iratborítón való személyes adatok feltüntetése) nem minden szolgáltatónál biztosított, a gyámhivatok diszkréciót nem biztosítanak.

A gyermekjóléti szolgáltatás minden településen való biztosítása a törvényi kötelezettségek teljesítésének előfeltétele. A kisebb településeken heti néhány órában jelenlévő családgondozók, illetve az önálló családgondozóval biztosított gyermekjóléti szolgálatok nem tudják a Gyvt.-ben foglalt feladataikat maradéktalanul ellátni, többnyire a krízishelyzeteket sem tudják kezelni, hiányoznak a szakemberek, a gyermekjóléti központok speciális szolgáltatásai nem elérhetők. A gyermeket ellátó szolgáltatókhoz rendel gyógypedagógiai és/vagy pszichológiai, jogi tanácsadást, ebből következően a jogszabályban meghatározottnál kevesebb gyermeket ellátó szolgáltatónál a szakemberek hiánya – a hatályos jogi szabályozás szerint – nem kérhető számon.  

A színvonalas feladatellátáshoz szakemberek szakmai tudásán, a lelkiismeretes munkáján túl elengedhetetlen, hogy az önkormányzatok döntéshozói tudomással bírjanak a szolgáltatást nyújtók – gyermekek érdekében kifejtett – tevékenységéről. 

Az állam és a társadalom részéről megillető, kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggésben. A gyermekjóléti jelzőrendszer működésének hiányosságával összefüggő visszásságok pedig ugyanezen alapjog közvetlen sérelmének veszélyét keletkeztetik. 

Legnagyobb veszteséget elszenvedők maguk a gyermekeink! Gyermekeiket eszközként kezelő negatív beállítottságú szülőkkel, állunk szemben sokan, nagyon sokan. A "másik oldalon álló" szülők tudatáig se jut el (még minimálisan se), hogy milyen hatalmas űrt és mentális szinten helyrehozhatatlan kárt okoznak saját gyermekeiknek TRAUMÁT! Megbocsáthatatlan, hogy az ellen oldali szülők rokonai "jó ismerősei, itt gondolok hivatali elemekre is" mindebben partnerek!

A bürokrácia hatalmas, sok esetben évekbe telik, hogy a gyermek a valóban megfelelő és számára legalkalmasabb közegbe kerül, avagy alapvetően a neki és szülőjének megjáró kapcsolatot tudjon kieszközölni, hangsúlyozom normál körülmények között!

Sajnos hosszú időbe fog telni, mire belátják felsőbb szinteken, hogy a rég elavult törvényeken változtatni kell. A meglévő törvényeket, pedig igen is alkalmazniuk kellene és nem utolsó sorban körültekintően, tehát utánajárással a Családsegítőnek, a Gyámügynek stb. nem hivatkozhatnak arra, hogy nincs rá idejük! Az íróasztal mögött ülő személyek ámbár a  §-okat nézegetik, viszont a koholt indokkal és irreális panasszal forduló ellen oldali pácienseket "szülőket" képtelenek kiszűrni. Tisztelet a kivételnek! akad talán Nap mint nap tapasztalom, hogy már a kétségbeesés és teljes kilátástalanság sorstársaim útja, de még ebben a kegyetlen helyzetben is amiben "élünk" küzdünk és segítünk egymáson, hogy egyik sorstársunk se adja fel ezt a hatalmas embert próbáló stádiumot, hiszen "nem babra megy a játék!" és nem játék, hiszen gyermek, majd nem is olyan sokára emberi sorsokról van szó!

A most már felügyeleti jog gyakorlása iránti per tárgyalásáig (korábban gyermekek elhelyezési perig / nagyon szerencsétlen kifejezés), impotensek a hivatalok ezen időszak alatt hatalmas joghézag tátong, elvileg sem a gyámhivatal, jegyző, családsegítő és a rendőrség sem tehet semmit, még a körözést sem adhatják ki, de ennek ellenére sok esetben a családsegítők mégis hatóságot játszanak. Amikor két szülő nem tud megegyezni különélésük napjától a közös gyermek, szó szerint: "aki kapja marja elv" alapján "működik" .… Az etikátlan ügyvédek a másik oldalon álló szülőket felvilágosítják, hogy az első lépés legyen a gyermek izolálása, egészen a perig, ez már bevált stratégiájuk. Kísértetiesen hasonló cipőben járunk valamennyien. A lelki terror súlya hatalmas méreteket ölt, nincsenek tekintettel semmire, majd követi a gyermek manipulálása és a fizetett pszichológiai "szakvélemény" stb.  Az eltelt hosszú időszak alatt megfordultam minden helyi hivatalban, hatóságnál. Amit tapasztaltam elkeserítő és még enyhén fejeztem ki magam, sokan dolgoznak olyan poszton, hogy az alap törvényekkel sincsenek tisztában szemrebbenés nélkül megszegik, nem segítenek vagy arra hivatkoznak, hogy „nem tudom”, sőt mintha „istránggal húznának” vissza őket.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok a szociális igazgatásről és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III tv. alapján látják el faladataikat.Szakmai kapcsolatban állnak a kormányhivatalokkal, de hatósági döntéseket nem hozhatnak! ... és mégis megteszik gátlástalanul.

A jogtalanul eljáró hivatali feladatot teljesítő személyek tetteit nem lehet elhallgatni, ugyanis bármikor és bárkivel ugyen ezt megtehetik és körültekintés nélkül a vonatkozó törvények áthágásával, visszaéléssel kiskorú gyermek érzelmi, értelmi és erkölcsi életének rovására. 

 

Minél kisebb egy település, annál több a hunyó, hiszen az összefonódó szálak és rokoni kapcsolatok miatt fel nem adnák, inkább kivárják mindennek a végét, egyszóval legalizálják még a bántalmazást is, legyen az pszichés vagy fizikai, nekik egyre megy... 

 

Elérhetőségek és együttműködő csoportok a gyermekvédelmi rendszerabúzus és törvényesített gyermekrablások ellen, valamint annak felismerése/elismertetése, hogy a PAS szülői elidegenítés gyermekbántalmazás!

 

- Rendszerabúzus a gyermekvédelemben 

- Gyám-ügyetlenek

- Jogfosztott szülők Mozgalma 

- Ludas Matyi és a Döbrögi Gyámhatósági Csoport

- Kiállunk a gyermekedért Civilszervezet

 

 


Dalavics Tünde Csurgó Somogy megye    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Aláírásommal elfogadom, hogy Dalavics Tünde Csurgó Somogy megye láthatja az általam ezen az űrlapon megadott összes információt.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.


Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen űrlapon megadott adatokat a következő célokból feldolgozzák:
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...