Az emelt angolérettségi 3. részének felülvizsgálatáért

A május 8-ai emelt szintű angolérettségi harmadik része - a hallott szöveg értése - egy alattomos húzás volt a feladatkészítők részéről.

Szeretnénk, ha az Oktatási Hivatal lépéseket tenne az ügy vizsgálatának érdekében, azonban a Hivatal által kiadott közlemény szerint a „felülvizsgálat” megtörtént, a feladatsor teljes mértékben megfelelt az emelt szintű érettségi követelményeinek, így a B2 szintnek. Mi úgy gondoljuk, hogy az emelt szintnek azonban nem követelménye az érthetetlen, torz, visszahangos listening feladat maradéktalan kibogozása, a hadarás megértése (amivel még anyanyelvünkön sem feltétlen tudnánk mit kezdeni), az elmúlt évek hallott szöveg értéseihez képest mindenképp rosszabb volt az idei hangfájl minősége, ezen pedig a legtöbb iskola technikai háttere se segített. Meggyőződésünk, hogy az eddigiekben azért nem merült fel hasonló probléma az emelt érettségik hallott szöveg értéseivel kapcsolatban, mert az elmúlt évek hangfelvételei kristálytiszták voltak - a narrálások tökéletes körülmények között való felvételének köszönhetően. A probléma országszerteni fennállásával csak délután, az internet előtt szereztünk tudomást.

 

A feladat - feltételezhetően - meggondolatlan összeállítása a készítők részéről kezdetben a saját magunkba vetett hitet, a tudásunkba vetett hitet rombolta porig, így pedig nem is éltünk a jogszabály által előírt lehetőséggel, az érettségi vizsgát követő két órán belüli panasztétellel. Nem is tehettük volna szóvá az érettségi harmadik részének megoldásakor tapasztalt problémánkat, hiszen a megoldókulcsot, így a szóban forgó hanganyagot is, csak május 9-én reggel tették közzé az Oktatási Hivatal oldalán. A Hivatal oldalán egy tiszta, érthető, lassabb, az emelt szint követelményeinek minden tekintetben megfelelő hanganyaggal találtuk szembe magunkat, ellentétben az előző napon tapasztaltakkal. Ezek alapján feltételezzük, hogy a Hivatal által véghezvitt "felülvizsgálat" az otthoniakhoz hasonló körülmények között ment végbe, s nem osztálytermekben, hasonló készülékekkel.

 

Az iskolában, az emelt szintű érettségik helyszínein lejátszott hanganyagok nyilvánosságra hozatalát, és igazi, a vizsgakörülményeket szimuláló felülvizsgálatot szeretnénk az Oktatási Hivatal részéről, illetve annak fejében az érintett vizsgarész újraírásának fakultatív lehetőségét minden, 2014. május 8-án angol nyelvből emelt szinten érettségizett diák részére.