Az alsó tagozaton ne legyenek tartós kölcsönkönyvek!

Eddigi kormányzati válaszok a petíciónkra

Két választ is kaptunk. Az egyik, a fontosabb, indirekt. Ez a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankönyvrendelésre vonatkozó tájékoztatójában bújik meg. A KLIK váratlanul, a tankönyvrendelés kezdete után pár nappal egy tájékozatóban kiegészítette az állami tankönyvnormatívát.

Ennek akár örülhetnénk is részsikerként, de súlyos kételyek merülnek fel:

 • Nincs mögötte semmilyen jogszabályváltoztatás, eseti rögtönzésnek tűnik. Semmi biztosíték arra, hogy nem csak egy átmeneti kedélyjavító intézkedés.
 • Mindez jelenleg csak az állami iskolákra vonatkozik (KLIK), mi lesz az alapítványi és egyházi iskolákban?
 • Miből lesz erre forrása a folyamatosan eladósodott KLIK-nek? Több mint 2 milliárddal nagyobb kiadással számolhat. Min fognak spórolni?

Számunkra ebben a tájékoztatóban kiemelten fontos a tartós tankönyvekhez való viszony érzékelhető változása. A tartós tankönyvek kötelező használata legalább ezeken az évfolyamokon megszűnik. Részsikernek ez is lenne tekinthető, de itt is maradnak kételyek:

 • Egy ilyen fontos kérdésben az értesítésnek ez a módja, hogy mellékesen derül ki egy tankönyvrendelési tájékoztatóból, eleve méltatlan.
 • Miért csak most, a tanév végéhez közeledve értesülhettünk, arról hogy a tankönyveket az idén már nem is kellett volna tartós könyvként kezelni? Legalább az 1-2. osztályokban használhattuk volna normálisan?
 • Ez is csak az állami iskolákra vonatkozik. Mi lesz a többiben?
 • A másik két alsós évfolyamon (3-4. osztály) a tartós tankönyvi probléma továbbra is fennmarad.
 • A tankönyvjegyzéken csak a drágább, és módszertanilag korlátozott tartalmú tartós tankönyvek szerepelnek. Jövőre is csak ezekből a drágább, nehezebb, rosszabb módszertani minőségű könyvekből lehet rendelni.

Az érvényes jogszabályokkal, iskolai szabályzatokkal mindez nincs összhangban.Hogyan lehet elmagyarázni a gondos szülőknek, akik az ingyenesség ellenére a kollégák javaslatára a kölcsönkönyvek helyett saját könyveket vásároltak, hogy ezt feleslegesen tették?

Kaptunk válaszlevelet az Dr. Palkovics László államtitkár úrtól is.

Szerinte már az elmúlt tanévben sem kellett az elsősöknek tartós tankönyvből tanulniuk, s idén már a másodikosoknak sem. Itt is szerepel, hogy jövőre az 1. és 2. évfolyamosok már új tankönyveket kaphatnak. Az, hogy az első évfolyamon már tavaly megszűnt a tartós tankönyvek használata s mi erről semmit sem tudtunk az iskolákban, nagyon meglepő. Ebben a levélben sajnos semmi utalás arra, hogy mi lesz a másik két évfolyamon. S arról sem, hogy mindez csak az állami iskolákra, vagy mindre vonatkozna.

Meghökkentő részlete a levélnek, hogy: „Rendszeresnek mondható, hogy a fenntartók kiegészítik az iskolák normatíva szerinti keretét oly módon, hogy a rendelés összegét a keret fölé engedik, vagy előre közzétett kiegészítést adnak meg.” Az idén most először, csak a KILIK, és mégis a fenntartók rendszeresen?

Nem sikerült tehát eddig a felvetéseinkre válaszolniuk, érveléseinkre érdemben reagálniuk. Mindez arra ösztönöz minket, hogy fenntartsuk követelésünket. Próbáljuk a támogatók számával érdemi nyomást gyakorolni. Kérünk mindenkit, hogy segítsen újabb támogatókat toborozni a tényleges siker érdekében az alábbi petícióhoz!

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Balog Zoltán miniszter úr részére

tárgy: A tartós tankönyvek kötelező használatának megszüntetése az 1- 4. évfolyamokon

Tisztelt Miniszter úr!

Követeljük, hogy az iskola kezdő szakaszában, az alsó tagozaton már a jövő tanévben szűnjön meg a tartós tankönyvek kötelező használata!

A gyakorlatban is bebizonyosodott, hogy a tartós, több éven át használható tankönyvek kötelező használatának jelentősen több a szakmai és társadalmi hátránya, mint az intézkedéssel megcélzott gazdasági előnye. (Az intézkedés indoklásában csak ilyenek szerepeltek.) Az előre látható szakmai nehézségeket és problémákat a gyakorlat továbbiakkal súlyosbította. Ami előre látható volt, és sajnos meg is valósult:

 • A tanítók a tartós olvasókönyveket az újabb felhasználáshoz szükséges korlátozásokkal használva pont azokat a módszertani lehetőségeket veszítették el, amelyek a leszakadásra hajlamos tanulók eredményes oktatásához elengedhetetlenek. A többi gyerek oktatását is nehezíti, hogy semmit sem jelölhetnek a szövegekben.
 • Megoldhatatlan feladat a könyvek szükséges mértékű megőriztetése, és tanévkezdéskor az eltérő módon elhasználódott könyvek elfogadtatása a gyerekekkel és szüleikkel.
 • A négy éves használati ciklus befagyasztotta a pedagógiai innováció lehetőségét. A tanítók háromnegyedének megszűnt a módszerválasztás jogszabályban biztosított szabadsága. Azt kell használniuk, amit a szerencsés egynegyedük rendelt.
 • A tervezett állami költségcsökkentéssel ellentétben, a tartós tankönyveken alapuló tankönyvellátás összességében jelentősen több közkiadással jár.
 • A tartós tankönyvek bevezetésükkor egy marketinges hatások miatt erősen eltorzult helyzetet rögzítettek. Ebből csak a bizonytalan szakmai minőségű kísérleti könyvek irányába lehet kimenekülni. (Ezek kapkodva, szakszerűtlenül készültek, és nincs tankönyvi engedélyük sem.)
 • Jelentős egyenlőtlenséget generáltak a tartós tankönyvek az évfolyamok között. A 2013-ban első osztályba lépők lettek a kedvezményezettek, mivel a felmenő rendszerű bevezetés miatt minden iskolai évfolyamon új tankönyveket kapnak. A többiek viszont fokozatosan egyre rosszabb helyzetbe kerülnek. A 2017-ben iskolakezdő évfolyam járna a legrosszabbul. Iskolai éveik alatt végig negyedik felhasználóként, amortizálódott könyvekből tanulhatnának minden évfolyamon.

A szakmai veszélyekre a Egyesületünk a Meixner Pedagógiai Egyesület még 2013-ban megpróbálta felhívni a figyelmet, és kérte, hogy legalább az alsó tagozatos olvasókönyveknél elkerüljük ezeket (http://www.peticiok.com/az_alsos_olvasokonyvek_se_legyenek_tartosak), de sajnos módosítási javaslatunkat akkor elutasították ( http://meixnerped.hu/allasfoglalas.pdf ).

Azóta a tankönyvpiacot is felszámolták, ami módszertani szabadságunkat az első évfolyam kivételével lényegében eltörölte. A gyakorlatban az intézkedés további hátrányai is kiderültek:

 • Teljesen rendezhetetlen terület az amortizálódott tartós tankönyvek pótoltatása. Az sem egyértelmű, hogy kinek, milyen forrásból a feladata a pótlás. Változó, hogy milyen állapotú könyvet vesz még vissza a könyvtár, s ha nem, akkor mi a teendő. A könyveket ingyenesen kölcsönkapó szülőknek többnyire könyvesbolti áron, tehát az eredetinél drágábban kell ilyenkor tankönyvet vásárolnia valahol, s azt beszolgáltatni.
 • A szülők egyre bővülő köre vásárol a kölcsönkönyvek helyett gyereknek saját tankönyvet. Sokan erre kényszerülnek azok közül a rászorulók közül is, akik eddig ténylegesen mentesültek a tankönyvköltségek alól. A tankönyvellátás ingyenesnek hirdetett új, kölcsönzésen alapuló rendszere a gondos szülőket saját tankönyvek vásárlására kényszeríti.
 • A kölcsönkönyvek rendszeréhez társított drasztikus tankönyvi normatíva csökkentés, amely 12 ezerről 3 ezer Ft-ra szűkítette az érintett osztályok mozgásterét, lehetetlen viszonyokat hozott létre. Ténylegesen tartós tankönyv ezekben az osztályokban csak az olvasókönyv maradt. Ebből az összegből a hozzá kapcsolódó munkafüzeteket, és a többi tárgy feltétlenül szükséges taneszközeit a még bevezető, nyomott áron kínált kísérleti tankönyvekből sem lehet megrendelni. A nyelvkönyvekről, és egyéb kiadványokról nem is szólva. A gyakorlatban az iskolák a többi évfolyam normatívájából kénytelek átcsoportosítani, így az is kevesebb mint 12 ezer Ft. (Amit súlyosbít, hogy eddig az átcsoportosítási irány pont fordított volt.) Még az ígért ingyenesség sem valósulhatott így meg, mert a szülők sok helyen kénytelenek megvásárolni a keretből kiszoruló tankönyveket, munkafüzeteket.
 • A tankönyvválaszték drasztikus szűkítése, és a normatíva csökkentése jelentősen megemelte a fénymásolási költségeket. Nemcsak az iskolákban, de sok „másolást vállaló” szülő munkahelyén is. A kollégák kénytelenek a bevált tankönyvek, munkafüzetek oldalait ilyen módon a gyerekek elé tenni.

A négy éven keresztül használható tankönyvi elképzelés az alsó tagozaton még a látszat szintjén sem valósítható meg. A látszat fenntartásának reménytelen kísérletei az intézkedés által generált gondokat továbbiakkal növelik.

A tartós tankönyvek az oktatás eredményességét gátolják, ráadásul a pedagógusokra további felesleges terheket rónak. A kapcsolódó jogszabályok ellentmondásokkal terheltek, hiányosak, betarthatatlanok.

A tartós tankönyvekkel indokolt tankönyvi normatíva csökkentést is természetesen meg kell szüntetni, mert aránytalan károkat okoz.

Örömmel látjuk, hogy nagyobb figyelmet szeretnének szentelni a kezdő szakasz hatékonyságának növelésére. Egyetértünk abban, hogy az alapozó szakasz megerősítése kiemelten fontos. Ennek első lépése, hogy a csak akadályt jelentő tartós tankönyvektől mentesüljön.

Budapest, 2016. március 15.

Az ügyben érdemi lépéseket várva, tisztelettel:

Meixner Pedagógia Egyesület
1106 Budapest, Nagyicce u. 22.
Email: egyesulet@meixnerped.hu

 

Ezt a mozgalmat a CKP (Civil Közoktatási Platform) tagszervezeteként indítottuk, a társszervezetek támogatásával. 

További támogató szervezetek:

TANOSZ (Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete)
Magyar Pedagógusok Módszertani Egyesülete
Magyartanárok Egyesülete
HAT (Hálózat a Tanszabadságért)