MONDJ NEMET A NEPTUN ÁLTALÁNOS ISKOLA BEZÁRÁSÁRA!

10 év összevonás után vált végre 2011-ben önállóvá a Neptun Általános Iskola.

Az iskola körzethatára rendkívül kicsi. Minden évben kértük az Önkormányzattól a beiskolázási körzethatárok módosítását, ezzel lényegesen javulna az egyenlőtlenség a kerület iskoláinak kihasználtságában is. Erre azonban soha nem került sor.

Többféle program bevezetésével próbálkoztunk, de a fenntartó sosem bólintott rá semmire.

Az iskola kihasználtsága kb. 50%-os.

Sok az SNI-s, BTM-es, hátrányos helyzetű, valamint roma származású tanuló is. Az iskolában német nemzetiségi osztályok működnek.

Pénteken a KLIK kerületi vezetője tájékoztatta a tanári kart, hogy a KLIK fővezetőjének döntése alapján a Neptun iskola jogutód nélkül megszűnik, és épületét megkapja a kerületben működő kínai két tanítási nyelvű iskola, ami középiskolai tagozattal szeretne bővülni.

A megszüntetésről a tantestület az utolsó pillanatig nem tudott semmit.

A KLIK vezetője az osztályokat a Kontyfa iskolában akarja elhelyezni.

Állítása szerint az osztályok egy az egyben átkerülnek, a pedagógusokkal együtt. Sajnos ez nem igaz.

Senki nem mérte ezt fel és nyilatkozott arról, hogy van-e elegendő hely plusz 14 tanulócsoport számára, valamint a német nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók áthelyezése egyáltalán nem megoldható, így van olyan osztály, ahol emiatt biztosan nem lehetséges az egy az egyben átemelés, teljes osztályok pedagógusaikkal együtt.

A két iskola egymástól 4 buszmegálló, gyalog legalább fél óra (kb. 2 km) távolságra van. Egyedül a gyerekek nehezen tudják megközelíteni, több forgalmas úton kell átkelniük. Az itt élő családok többsége nem engedheti meg magának a bérlet megvásárlását, főleg ha több gyermeket nevelnek.

A gyerekeket nem tudja a legközelebbi iskola átvenni, tekintettel arra, hogy pontosan a Neptun iskola rovására megnövelt beiskolázási körzete van, ráadásul gimnáziumi tagozattal.
Annak ellenére, hogy a Neptun Általános Iskolát a működtető önkormányzat évek óta nem újította fel, semmilyen beruházás nem történt, az épület környezete elhanyagolt, mégis jönnek ide gyerekek, a beiratkozási kedv nőtt az elmúlt években.

Az évfolyamok nagy része két-három osztállyal működik. Kivéve a harmadik évfolyamot, ekkortól szüntette meg az SNI-s, BTM-es gyerekek úgynevezett logopédiai osztályát a helyi önkormányzat, illetve a hetedik évfolyam, ahol az osztálylétszám 27 fő.

Az elsős beiratkozás április 16-án és 17-én lesz, ahol a szülőket arról kell tájékoztatni, hogy a Neptun iskola valószínűleg megszűnik és az ide beíratott gyerekek a Kontyfa iskolába mehetnek tanulni. A szülők nagy valószínűséggel erre nem lesznek hajlandóak, így az iskolának kvázi nem lesz első osztálya, emiatt még könnyebben lehet arra hivatkozni, hogy nincs megfelelő létszámú beiratkozó, tehát jogos az iskola megszüntetése.

Kérdések:
- Mire ez a nagy sietség?
- Miért van előbb döntés, mint bármiféle hatástanulmány?
- Miért kell egy 272 fős (2014-es adat) kínai iskolának hirtelen egy ekkora épület?
- Hol vannak a gyerekek érdekei?
- Mi történik a több mint 40 fős tanári karral, akinek átlagéletkora több mint 40 év?
- Hogyan valósul meg egy beiratkozás előtt a szabad iskolaválasztás lehetősége?
- Hogyan hozható több száz család nehéz anyagi körülmények közé? (Jelenleg a diákbérlet ára 3450.- Ft, a felnőtt bérlet 9.500.- Ft.)
- Hogyan valósul meg egy prompt döntéssel megszüntetett iskola pedagógiai programja?
- Miért akar egy felújított épületből a kínai iskola átköltözni egy felújítandóba?
- Ki fogja finanszírozni és lebonyolítani a felújítást?
- Miért fontos ez annyira a kerület országgyűlési képviselőjének?
- Miért válik egy iskola a politika játszóterévé?
- Hogyan képviseli a KLIK a gyerekek, a szülők és a pedagógusok érdekeit?
- Miért nem szempont egy iskola minősége, megítélése?
- Hallja-e valaki az érintettek véleményét?
- Demokráciában élünk-e?”

A Neptun Általános Iskola Szülői Munkaközössége

Aláírásommal tiltakozom a Budapest XV. kerületi Neptun Általános Iskola bezárása ellen!


Neptun Általános Iskola    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével