A harcsák tilalmi szabályozásának módosítása

Kedves Támogatóink!

A   harcsapopuláció fenntartása és megóvása érdekében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felé a jelen petíció támogatói az alábbi kezdeményezést teszik. Annak érdekében, hogy kezdeményezésük meghallgatásra kerüljön, ezúton kérjük, hogy a jelen petíciót aláírásával támogatni szíveskedjen!

Amennyiben a megfelelő számú aláírás összegyűlik, abban az esetben az aláírásokat összesítő lista a jelen kérelemhez mellékelten csatolva  a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium részére megküldésre kerül.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Budapest
Kossuth Lajos tér 11.

1055

Tárgy: Az egyes halfajok tilalmi idejéről, illetve a tilalmi méretkorlátozásokról szóló 73/ 1997. (X.28.) FM-KTM együttes rendelet módosítására, illetve kiegészítésére irányuló kérelem

 

Tisztelt Minisztérium!

A harcsapopuláció hosszútávú fenntartása és megóvása érdekében a jelen petíció támogatói az alábbi kezdeményezést teszik:

Ezúton javasoljuk, hogy az egyes halfajok tilalmi idejéről, illetve a tilalmi méretkorlátozásokról szóló 73/ 1997. (X.28.) FM-KTM együttes rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítani, illetve kiegészíteni szíveskedjenek:

A Rendelet szerint a harcsák kifogására vonatkozó méretkorlátozási tilalom kizárólag a 80 cm alatti méretű példányokra terjed ki.  A jelenleg hatályos szabályozást az alábbi indokok alapján, természetvédelmi szempontból súlyosan aggályosnak tartjuk.

Álláspontunk szerint mivel a harcsa őshonos magyar nemes halnak minősül, ezért javasoljuk, hogy a jelen levelünk tárgyát képező halfaj is ugyanazon szabályozás alá essen, mint a rendeletben szereplő többi nemes halfajta. Véleményünk szerint továbbá a harcsák fészekről történő, az ívási időszak alatti (május 2. - június 15.) horgászása etikátlan, tekintettel arra, hogy a 80 cm feletti kapitális nagyhalakat, - a 80 cm alatti társaikhoz hasonlóan - is megilleti a zavartalan ívási időszak biztosítása.

Amennyiben a Rendeletben foglalt, a harcsák horgászására vonatkozó méretkorlátozás a 80 cm feletti harcsákra is kiterjedne, abban az esetben a magyarországi horgászvizekben megnőne a kapitális nagy halak száma, mely mind a magyarországi horgászvizek ökológiájára, mind a bel- és külföldi horgászturizmusra is kedvező hatást gyakorolna.

A fentiekben elmondottakon túlmenően a fészekhorgászat lehetőségének megszüntetése csökkentené a „rapsic-horgászat” (orvhalászat) által okozott jelentős természeti és nemzetgazdasági károkat is.

A Rendelet általunk kezdeményezett kiegészítésével kapcsolatban, miszerint a horgásztilalom a 80 cm feletti harcsapéldányokra is terjedjen ki, nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a Rendelet módosítása kellőképpen megerősítené a hazai harcsahorgászok körében elterjedt „Fogd meg és engedd vissza” (Catch and release) szemléletet, mely módszer szerint a harcsák a horgászok általi kifogásukat követően szinte azonnal visszakerülnek megszokott élőhelyükre, biztosítva ezzel a harcsapopuláció hosszú távú létfenntartását.

A fentiekben elmondott indokok alapján ezúton kezdeményezzük, hogy az egyes halfajok tilalmi idejéről, illetve a tilalmi méretkorlátozásokról szóló 73/ 1997. (X.28.) FM-KTM együttes rendeletet a május 02. - június 15. közötti ívási időszakban  a 80 cm feletti harcsapéldányok horgászására kiterjedő teljes tilalom lehetőségével kiegészíteni, módosítani szíveskedjenek.

Egyúttal tájékoztatjuk a Tisztelt Minisztériumot, hogy kezdeményezésünk sikeressége érdekében kérelmünket feltöltöttük a www.peticiok.com internetes oldalra, melynek lényege, hogy petíciónkat aláírásukkal a természet-és horgászkedvelők is támogatni tudják.

Kérjük, hogy javaslatunkat megfontolni, illetve lehetőség szerint jóváhagyni szíveskedjenek.

Budapest, 2011. december 10.

Kérelmünk pozitív elbírálásában bízva,

Tisztelettel:

 

…………………………………………..

A petíció támogatói