A harcsák tilalmi szabályozásának hatályban hagyása

Tisztelt Támogatóink!

Reagálni szeretnénk arra a petícióra, amit korábban azért kezdeményeztek, hogy a tilalmi méretkorlátozásokról szóló 73/1997 (X.28.) FM-KTM együttes rendelet módosítását kérjék az itt idézett módon:

"…az egyes halfajok tilalmi idejéről, illetve a tilalmi méretkorlátozásokról szóló 73/ 1997. (X.28.) FM-KTM együttes rendeletet a május 02. - június 15. közötti ívási időszakban  a 80 cm feletti harcsapéldányok horgászására kiterjedő teljes tilalom lehetőségével kiegészíteni, módosítani szíveskedjenek."

Mindezt tesszük a következő okokból:

  1. A törvényi szabályozás 1997-ben nem hasraütés szerű volt, hanem halászati szakemberek bevonásával történt, akik nem csak elhivatottak, de kellőképpen képzettek is voltak a témában, így birtokukban volt az a szakértelem, ami magukat lelkesnek kikiáltó civilek csoportjának nincsen.
  2. A korábbi petíció teljesen figyelmen kívül hagyja a sokkal inkább megoldatlannak látszó, egyébként megfelelő törvény betartatásának problémáját, ami vonatkozik a horgászatra, a halászatra és a természet védelmére. Ezek ellen elkövetett súlyos vétségek nagyrészt büntetlenül maradtak.
  3. A törvény betartásának szigorúbb ellenőrzése mellett az állami tulajdonú vízterületek halállománya igenis kellőképpen megóvható (lásd ennek a listának az 1. pontját).
  4. Szeretnénk kérni a 3. pontban említett szigorúbb hatósági ellenőrzést az említett halászati vízterületeken, hogy mind a halászatot, mind a horgászatot törvényes keretek közé szoríthassák. Ez a szigorított ellenőrzés terjedjen ki a vízterületek vízgazdálkodásáért felelős szerveire is, hogy azok fokozottan legyenek tekintettel a vízi élet lehetőség szerinti legnagyobb zavartalanságára.

Ezen petíció aláírói úgy gondoljuk, hogy az említett törvény igenis megfelelő, gyakorlati probléma a betartásával van és hogy a módosítást kérők figyelmen kívül hagyják a szabályozást betartó, sőt az azon felül is lelkiismeretesen horgászó embertársaik érdekeit és jogait, valamint pusztán érzéseikre hagyatkozva megállapításokat tesznek a jövőről, mint a halállomány csodálatos javulása, a bel- és külföldi turizmus misztikus fellendülése vagy a horgásztársadalom állításuk szerinti megjavulása - bármit jelentsen is ez az elképzelésükben. Visszautasítjuk a közösségünket ért vádakat, amelyek úgy állítanak be minket, mintha kegyetlen, mohó, törvényt nem tisztelő polgárok lennénk.

Mindezekért kénytelenek vagyunk mi is petícióval élni és ezt a levelet küldeni a Vidékfejlesztési Minisztériumnak.

 

Vidékfejlesztési Minisztérium

1055 Budapest,

Kossuth Lajos tér 11.Tárgy: Az egyes halfajok tilalmi idejéről, illetve a tilalmi méretkorlátozásokról szóló 73/ 1997. (X.28.) FM-KTM együttes rendelet módosítására, illetve kiegészítésére irányuló kérelem figyelmen kívül hagyása, a törvény hatályban hagyása mellett.Tisztelt Minisztérium, Miniszter Úr!

Korábban egy civilek által benyújtott petícióban a harcsapopuláció védelme érdekében kérték a tárgyban említett törvény módosítását mellékelve az azt aláírók listáját, ami a weben (http://www.peticiok.com/a_harcsak_tilalmi_szabalyozasanak_modositasa) elérhető.

A módosítási kérelem egyértelműen a szakirodalomban fészekhorgászatnak nevezett módszer ellehetetlenítését célozza.

Véleményüket közölték a fészekhorgászat "etikátlanságáról" és arról, hogy ennek törvényben foglalt lehetetlenné tétele szerintük csökkentené a "rapsic-horgászat (orvhalászat)" által okozott károkat.

Az etika nem egzakt fogalom lévén nehezen eldönthető, hogy más horgász-, halász módszerek vajon azok-e, hiszen gyakorlatilag mindegyik a zsákmányhal valamilyen mértékű sérülésével járnak és hatnak azok szaporulatára is. Ilyen alapon teljesen betiltható lenne a halászati, de akár a vadászati, a mezőgazgazdasági vagy az erdőgazdálkodási tevékenységek mindegyike is az építőiparral együtt, hiszen ezek mindegyike károsan befolyásolja a természetet. Nem mindegy, hogy milyen mértékben és a fészekhorgászatról a törvény alkotásában részt vevő szakemberek úgy vélekedtek, hogy nem olyan nagyban, hogy tiltani kelljen - nem véletlenül. Méret- és mennyiségi korlátozás ma is létezik a törvény szerint, valamint tilalmi idő is. Tisztelettel felhívjuk figyelmét arra is, hogy amennyiben egy vízterület kezelője vagy a természetvédelmi hatóság szükségesnek látja, bármilyen tilalmat bevezethet a halállomány védelme érdekében. Ez okból a törvényt ezen a ponton is maradéktalannak, ami talán több, korrektnek tartjuk.

Az orvhalászat pedig ma is törvénybe ütközik (mint annyi minden más is), mégis előfordul, így semmilyen módon nem kapcsolható össze az orvhalászat a legális módszerekkel. Talán Ön is egyetért velünk abban, hogy bármilyen szigorú legyen egy tetszőleges törvény, ha a betartásáról nem gondoskodnak, teljesen hatástalan marad. Ez nem a törvény hibája.

Az általuk említett "fogd meg és engedd vissza" szemlélet ma is létezik, de ha nem létezne, akkor is törvényben foglalt korlátai vannak a halak kifogásának, továbbá nem látunk a javasolt módosításban megoldást az említett szemlélet megerősítésének mikéntjére.

Az ezzel a kérelemmel ellentétes petíció megfogalmazói minden szakmaiságot nélkülöző véleményekbe és jóslatokba bocsátkoztak a halállomány jövőjére vonatkozólag. A törvény alkotói viszont halászati szakértőket vontak be a törvénykezésbe, akik a tudásukkal (nem érzéseikkel) segítették a munkájukat, így a törvény helytelenítése az Ő szaktudásukat és a törvényalkotók előrelátását kérdőjelezi meg (laikusok által). Engedje meg, hogy ezen a ponton még egyszer felhívjam a figyelmét arra, hogy amennyiben szükséges, hatóságilag bármelyik halra akár teljes tilalom is bevezethető általunk bölcsnek tartott módon: vízterületenként.

Talán nem csak számunkra misztikus az az elképzelés, hogy a belföldi és a külföldi horgászturizmus fellendülne a kérelmezett módosítás által, azt pedig kifogásolhatónak találjuk, hogy néhány reménybeli turista pénzéért a hazai horgászokat újabb, ezúttal fölösleges korlátozással sújtanák és pusztán gazdasági szempontból sem találjuk megalapozottnak, hogy ebből "haszon" származna (kevesebb horgász, talán több orv halász és ködbe vesző jövőbeli vendéghorgászok).

Levelünkben elmondott indokok alapján kérelmezzük az egyes halfajok tilalmi idejéről, illetve a tilalmi méretkorlátozásokról szóló 73/ 1997. (X.28.) FM-KTM együttes rendelet hatályban maradását, valamint a teljes hatályban lévő halászati és természetvédelmi törvény szigorúbb felügyeletét az állami tulajdonban lévő vízi élőlények védelme érdekében.

Kezdeményezésünk sikeressége érdekében kérelmünket feltöltöttük a http://www.peticiok.com/a_harcsak_tilalmi_szabalyozasanak_hatalyban_hagyasa internetes oldalra, hogy petíciónkat aláírásukkal a természetet és horgászatot valóban kedvelők is támogatni tudják.

 

Kérjük, hogy javaslatunkat megfontolni, illetve lehetőség szerint jóváhagyni szíveskedjenek.

Budapest, 2011. december 21.

 

Tisztelettel:

A petíció támogatói