Követeljük a Jobbik bírósági betiltását!

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Néhány gondolat Párizs után...

2015-11-15 06:00:46

Néhány gondolat Párizs után... Izrael évek óta szenved attól, amitől a párizsiak tegnapelőtt megtanultak szenvedni. Európának és Izraelnek közös ellenségei az elvakult muszlim terroristák. Európa most talán megérti végre, hogy Izrael jogosan próbálja megvédeni állampolgárait a gyilkos merénylők ellen. A Jobbik évek óta segíti az arab terrorszervezetek tevékenységét, oly módon, hogy jutalék fejében részt vesz a titkos terrorista pénzek tisztára mosásában és mozgatásában. A párizsi merényletekben tehát a jobbikos-neonáci csürhe is bűnös közvetett módon. Az USA, Európa és Izrael titkosszolgálatainak közösen kell fellépniük az arab terroristák és a neonáci szervezetek ellen is. Hiszen a demokratikus világot csak így lehet megmenteni a gyilkos terrortól és a biztos pusztulástól. Ideje tanulnunk Párizs tanulságaiból, mielőtt túl késő lesz! "Vigyázó szemeitek Párizsra vessétek!"


dr. Dániel Péter

Ideje Európa és a NATO segitségét kérni...

2015-09-20 14:55:48

Azt javaslom az Európai Unió és a NATO vezetőinek, hogy haladéktalanul küldjenek nemzetközi békefenntartó erőket a magyar határokhoz, mielőtt még ez az Orbán Viktor nevezetű, aljas, elmebeteg, fasiszta diktátor tömegvérengzést vagy háborút robbantana ki a menekültek miatt. Javaslom továbbá a magyar ellenzéki és civil szervezeteknek, hogy ezt együttesen kezdeményezzék, közösen kérvényezzék még a mai napon. Mert azután már túl késő lesz...dr. Dániel Péter

Orbánék újabb, aljas terelése...

2015-08-29 16:52:26

Kedves magyar állampolgárok! Tisztázzunk néhány dolgot, mielőtt az értelmetlen és meddő gyűlölködés ismét, végleg elszabadulna Magyarországon. Nem a menekültek rombolták le a magyar demokráciát. Nem a menekültek rabolták és sikkasztották el a magyar adófizetők nyugdíjvagyonát és egyéb közpénzeit. Nem a menekültek nyúlták le a földeket, a pályázati pénzeket és a trafikokat. Nem a menekültek miatt kellett majd 1 millió magyar fiatalnak elmenekülni már az orbáni diktatúrából. De ezeket a magyar menekülteket, ahogy 1956 menekültjeit is, tárt karokkal fogadta a nyugat. Nem pengés szögesdróttal, gyűlölettel, rendőri önkénnyel és tűzparanccsal... Szóval erről csak ennyit kedves magyarok. Egyébként pedig Orbánék ezzel a menekült-ellenes hisztériával csupán sikeresen elterelik a magyar nép figyelmét a valódi problémákról.

Baráti üdvözlettel: dr. Dániel Péter


dr. Dániel Péter

Breaking! Rendezvény közeleg...

2015-06-28 19:34:44

Az Orbán-kormány Kerényi Imre tevékeny közreműködésével már készül is az első kerítésrész átadására a déli határon. A tervezett rendezvényük részletei pedig már ki is szivárogtak... Az ünnepi műsor állítólag Pataki Attila új, külön erre az alkalomra írt számával kezdődik majd, amelynek címe: "A kerítés közepén állok." Ezt követően Bayer Zsolt olvassa fel a "Minden mocskos bevándorlót agyon kellene verni!" c. lírai alkotását. A következő fellépők, Wittner Mária és Schmidt Mária egy pikáns, szado-mazo vetkőzőszámmal akarják sokkolni a nézőközönséget. Végül pedig Kerényi Imre és Dörner György adnak elő Wass Albert idézeteket, miközben a jobbikosok és gárdisták csűrdöngölőt járnak a háttérben. Az első kerítésrész felszentelését pedig maga Semjén tömjén Zsolt végzi majd, egy nagy slaggal. Vastaps, (vas)függöny, házipálinka.


dr. Dániel Péter

Vádirat

2015-05-05 06:26:01

A Magyar Köztársaság, a magyar társadalom, a jog, az erkölcs és a józan ész nevében vádolom Orbán Viktor I. rendű, Kövér László II. rendű, Áder János III. rendű, Pintér Sándor IV. rendű, Semjén Zsolt V. rendű, Simicska Lajos VI. rendű, valamint Lázár János VII. rendű vádlottakat és tettestársaikat, az alábbi bűnök elkövetésével:

A vádlottak tudatosan megtévesztették honfitársaikat és bűnös szándékkal a saját nemzetükre vetették magukat, amikor racionális választási program híján és felelős tervek nélkül, csupán  felelőtlen és demagóg hazugságok, valamint alaptalan, légből kapott ígéretek segítségével nyerték meg a választásokat. A vádlottak ennek érdekében létrehozták és irányították a FIDESZ-KDNP elnevezésű bűnszervezetet, illetve az annak holdudvarába tartozó, azt elvtelenül kiszolgáló, hazug lakájmédiáikat és törvénytelenül működő cégbirodalmaikat.

A vádlottak ezt követően, tettestársaikkal, azaz a gerinctelen szavazógéppé silányított frakcióikkal, elvtelen és méltatlan vazallusaikkal karöltve, szándékosan lerombolták a demokratikus intézményeinket, az alkotmányos fékek és ellensúlyok 20 év alatt kiépült rendszerét, tudatos cinizmussal csorbították az alapvető, emberi, állampolgári és szociális jogainkat, valamint a sajtó- és szólásszabadságunkat, a saját, önző érdekeiknek megfelelően.

A vádlottak ezen tevékenységük során visszamenőleges hatályú és diszkriminatív, úgynevezett törvénytelen-törvényeket hoztak, megsértve a hazai alkotmányosságunkat, illetve a vonatkozó, nemzetközi jogelveket és a felvilágosodás korának évszázados alapelveit is.

A vádlottak mindezt a korlátlan és tekintélyelvű hatalmuk kiépítése, illetve bebetonozása érdekében tették, így tudatosan és szándékosan megszegték azon társadalmi szerződést, amely egy modern, polgári demokráciában, egy parlamentáris jogállamban a választók és a végrehajtó hatalom között áll fenn.

A vádlottak ezen tevékenységük során megsértették a népszuverenitás alapelveit, valamint a Magyar Köztársaság Európai Uniós tagságával összefüggő, nemzetközi jogelveket és ajánlásokat is.

Mindezekkel összefüggésben vádolom őket alkotmányos rendünk megdöntésének kísérletével, nemzetgazdaságunk tönkretételével, nemzeti valutánk elgyengítésével, az alapvető, szociális rendszerek felelőtlen és bűnös felszámolásával, valamint egy igazságtalan, diszkriminatív és kontraproduktív adórendszer megalkotásával.

Vádolom őket, hogy a törvénytelen és gyalázatos Kubatov-listáik mentén, tudatos cinizmussal kívánták megosztani a magyar nemzetet és gátlástalanul akarták szembefordítani egymással a különböző népességcsoportokat. Vádolom őket a rokkantnyugdíjak és a munkanélküli ellátások felelőtlen és kegyetlen csorbításával, illetve felszámolásával, valamint a hajléktalan honfitársaink teljes és jogsértő eltiprásával, megbélyegzésével.

Vádolom őket a magánnyugdíjvagyon jogsértő és erőszakos államosításával, illetve ezen vagyon felelőtlen, dilettáns és bűnös eltőzsdézésével. Ezzel összefüggésben vádolom őket, mert tudatosan próbálták megtéveszteni a hazai és a nemzetközi közvéleményt, illetve jogsértő zsarolással akartak nyomást gyakorolni a pénztári tagokra.

Vádolom őket a munkavállalói jogok és a sztrájkjog szándékos, az alkotmányosságunkat és a vonatkozó, nemzetközi jogelveket is sértő csorbításával, illetve részleges felszámolásukkal.

Vádolom őket egy gyalázatos és minden érdemi egyeztetés nélkül megalkotott pártalkotmány létrehozásával, mellyel csak a saját zsarnoki hatalmukat kívánták megszilárdítani, illetve az alapvető emberi, állampolgári és szociális jogainkat akarták csorbítani.

Vádolom őket, hogy a népszuverenitás elve helyett az avítt Szentkorona-tant emelték be az igénytelen pártalkotmányukba, egyrészt további engedményt téve így a hazai szélsőjobbos erőknek, másrészt hivatkozási alapot teremtve a revizionista, torz és felelőtlen elképzeléseikhez. Vádolom őket továbbá a hazai, szélsőjobbos, új-nyilas erőkkel történő, folyamatos, cinkos együttműködéssel, melynek bizonyítékai a 2006-os vagy a gyöngyöspatai események, a Dörner-Csurka páros színházi kinevezése, a Horthy-kultusz mesterséges újjáélesztése, a Szabadság téri szégyen-emlékmű  és a mind szorosabb együttműködés a jobbikos-neonáci csürhével is.

Vádolom őket a modern, polgári köztársaság eszményeinek elárulásával, a vallásszabadság és a szekularizáció évszázados, felvilágosult alapelveinek a tudatos megsértésével és egyfajta, keresztény fundamentalizmuson alapuló, tekintélyelvű diktatúra  kiépítésének a megkísérlésével.

Vádolom őket, hogy mindezen jogsértő, antidemokratikus és felelőtlen intézkedéseikkel szembefordították hazánkat a művelt, demokratikus Európával és vádolom őket azzal is, hogy tudatosan igyekeznek kivezetni a Magyar Köztársaságot az Európai Unióból. Ennek fontos bizonyítéka a halábüntetés visszaállítására tett aljas és felelőtlen kísérletük.

Vádolom őket, hogy önző érdekeik, hatalmi megszállottságuk miatt, felelőtlenül és értelmetlenül hátat fordítottak gazdasági szövetségeseinknek, az IMF-nek és gátlástalanul megkísérelték kiszolgáltatni hazánkat a kommunista Kínai Népköztársaságnak, a putyini orosz diktatúrának, illetve az elmaradott arab diktatúráknak is. Mindezt csupán azért, hogy minden kontroll és jogos kritikák nélkül építhessék zsarnoki hatalmukat és fasisztoid elemeket is felmutató, pártállami diktatúrájukat.

Vádolom továbbá az orbáni diktatúra vezetőit, azaz köztörvényes bűnözőit a magyar társadalom közvagyonának, a földeknek, az MNB devizatartalékainak és más vagyontárgyaknak a szervezett ellopásával és elsikkasztásával, amellyel sok ezer milliárdos károkat okoztak a magyar népnek.

Mindezek alapján pedig követelem a vádlottak azonnali eltávolítását a hatalomból, valamint ellenük és tettestársaik ellen is indítványozom a szükséges büntetőeljárások megindítását, a teljes körű elszámoltatásuk és mielőbbi felelősségre vonásuk érdekében.

dr. Dániel Péter közvádló


dr. Dániel Péter

A 24. órában járunk...

2015-04-13 05:35:56

Tisztázzunk néhány dolgot. 1, A Jobbik egy szélsőséges, neonáci, újnyilas párt. 2, A jobbikos csürhe agyatlan híveit három dolog élteti: az antiszemitizmus, a cigánygyűlölet és a revizionizmus. 3, A Jobbik és a betiltott gárda létezése és működése sérti a Párizsi Békeszerződés vonatkozó rendelkezéseit. 4, A jobbikos csürhe hatalomra kerülése polgárháborús helyzethez és államcsődhöz fog vezetni Magyarországon. 5, Európának már most fel kell készülnie, hogy milyen hathatós lépéseket tegyen a világ legerősebb neonáci pártja ellen, amelyik ráadásul évek óta szoros kapcsolatban áll az iszlám terroristákkal, számos jobbikos pedig már csatlakozott is az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezethez. 6, A jobbikos-neonáci bűnszervezetet évek óta pénzeli Putyin, több jobbikos vezető KGB tag. 7, Fentiek tükrében szerintem tisztán látszik, hogy nem a Jobbik a megoldás Magyarország gondjaira.

Üdv: dr. Dániel Péter


dr. Dániel Péter

A neonáci jobbik arab terroristákkal tart szoros kapcsolatokat.

2015-04-11 17:11:18

Breaking! Eddig mintegy 30 jobbikos és gárdista lépett be az iszlám állam terroristái közé. Vona Gábor, a szélsőséges neonáci vezető már korábban lenyilatkozta, hogy az emberiség utolsó esélyének tartja az iszlám vallást. Úgy tűnik, hogy komolyan gondolta ezt a veszélyes képtelenséget a bűntársaival együtt. A jobbikos-neonáci banda egyébként már évek óta részt vesz az arab terrorszervezetek pénzeinek tisztára mosásában és az utalásokban, részben ebből származtak azon komoly pénzügyi forrásaik, amelyekből azután sikeresen finanszírozták a saját kampányaikat, illetve rendezvényeiket. Véres terrorista pénzekből épül és erősödik a magyarországi újnyilas párt.

Ezért sem szavazhat ezekre normális és tisztességes ember. Üdvözlettel: dr. Dániel Péter


dr. Dániel Péter

A felcsúti spicli...

2015-03-09 21:37:38

A hír igaz, Orbán Viktort 1982-ben Zalaegerszegen beszervezte a katonai elhárítás és ettől kezdve Győri Gábor fedőnéven évekig volt III/III-as besúgó. Orbán egyébként ezt önként és dalolva vállalta, szó nem volt semmilyen zsarolásról az ügyében. Több későbbi fideszesről jelentgetett ebben az időszakban, például Simicskáról is. Az alíjázásom előtt erről személyesen beszéltem az akkori tartótisztjével (Major Mihály), akinél a mai napig megvannak eredetiben a felcsúti spicli beszervezési papírjai és több jelentése is. A baj csak az, hogy az elvakult fideszes birkák ezt úgysem hiszik el és Orbán sem emiatt és nem most fog megbukni.


dr. Dániel Péter

rába györgy

2015-02-07 20:04:45

Andrassew Iván halála után egy Rába György nevezetű, arrogáns és primitív bunkó vezeti és moderálja a "Köztársasági vagyok, nem orbánista" Facebook-csoportot. Rába folyamatosan sértegeti a csoport tagjait, önkényesen cenzúrázza az anyagokat és ok nélkül tilt ki embereket. Javaslom, hogy lépjetek ki a csoportjából, hiszen méltatlan személye sérti Iván barátunk emlékét és a demokrácia, illetve a szólásszabadság szabályait is.


dr. Dániel Péter

Szégyen!

2015-01-11 21:49:44

Miután Orbán Viktor felfogta, hogy a mai párizsi felvonulás nem a békemenet, illetve hogy egyetlen európai és amerikai politikus sem hajlandó szóba állni vele, bánatában elrepült inkább (óránként kétmillió forint közpénzen!) Svájcba a lopott és sikkasztott pénzeit rendezgetni. Nos ilyen a felcsúti zsebdiktátor "őszinte együttérzése", ennyi telik ettől a pofátlan, köztörvényes bűnözőtől. A francia szervezők pedig nagyot hibáztak, amikor meghívták ezt a szarházi, fasiszta diktátort, megsértve ezzel az áldozatok emlékét és a sajtószabadság eszméjét is.


dr. Dániel PéterPetíció megosztása

Segítsd ezt a petíciót, hogy több aláírást érjen el.

Hogyan lehet népszerűsíteni egy petíciót?

  • Ossza meg a petíciót a Facebook oldalán és a petíció témájához kapcsolódó csoportokban.
  • Vegye fel a kapcsolatot a barátaival.
    1. Írjon egy üzenetet, melyben részletezi, miért írta alá ezt a petíciót. Ez segít másoknak megérteni, hogy milyen fontos ez a téma, így valószínűbb, hogy ők is aláírják a petíciót.
    2. Másolja ki és illessze be a petíció webcímét az üzenetbe.
    3. Küldje el az üzenetet e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram és LinkedIn használatával.