Követeljük a Jobbik bírósági betiltását!

Követeljük a Jobbik nevű, újnyilas, neonáci párt betiltását, mivel létezése és működése sérti a Párizsi Békeszerződés, valamint a magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit is. Tiltakozunk az ellen, hogy egy ilyen, rasszista és antiszemita módon uszító párt legyen a Magyar Parlamentben és tiltakozunk felelőtlen, értelmetlen, revizionista elképzeléseik, valamint demokrácia- és Európa-ellenes politizálásuk ellen is. Követeljük a párt betiltását, mivel szoros kapcsolatban áll a jogerősen betiltott "magyar gárdával" és tevékenységük kimerül a legalantasabb indulatok gerjesztésében, a meddő, aljas, rasszista gyűlölködés szításában, illetve terjesztésében. Követeljük, hogy a Magyar Köztársaság országgyűlése, kormánya és igazságszolgáltatása minden lehetséges jogi eszközzel lépjen fel a Jobbik betiltása és vezetőinek jogi felelősségre vonása érdekében. ELÉG VOLT!

A petíció angol nyelven: We demand a legal ban on Jobbik!

We demand that that the Hungarian neo-Nazi party called Jobbik be banned, as its existence and continuing operation is in contradiction to the Peace Treaty of Paris as well as to the relevant provisions of Hungarian law. We protest against the presence of such a racist, anti-Semitic inflammatory party in the Hungarian Parliament. We protest against their irresponsible, meaningless, revisionist ideas and against their anti-democratic and anti-European policies. We demand the banning of this party as they have strong ties with the legally banned 'hungarian guard' and their activities are solely aimed at exciting the lowest, the worst human emotions, inciting to and spreading foul, racist hatred . We demand that the Parliament, the government and the justice system of the Hungarian Republic use all legal means at their disposal to ban Jobbik and to impeach their leaders. WE HAVE HAD ENOUGH!

 

A petíció héber nyelven: אנו דורשים איסור חוקי עלהמפלגת יוביק!

אנו דורשים שהמפלגה הניאו נאצי ההונגרית בשם יוביק להיות מגורש, כמו קיומה ומשך פעילות הוא בניגוד לחוזה השלום של פריז, כמו גם להוראות דין הרלוונטיות ההונגרי. אנו מוחים נגד הנוכחות של מפלגה כזו גזענית, אנטישמית דלקתית בפרלמנט ההונגרי. אנו מוחים נגד הרעיונות שלהם חסרי אחריות, חסרי משמעות, רוויזיוניסט ונגד המדיניות אנטי הדמוקרטית ואנטי אירופאי שלהם. אנו דורשים איסור על המפלגה הזאת כמו שיש להם קשרים חזקים עם "המשמר ההונגרי" מבחינה חוקית האסורים ופעילותם מכוונות אך ורק מרגשים הנמוכה ביותר, הרגשות האנושיים הגרועים ביותר, מסית ולהפצת עבירה, שנאה גזענית. אנו דורשים שהפרלמנט, מערכת המשפט של הרפובליקה ההונגרית הממשלה ולהשתמש בכל האמצעים החוקיים העומדת לרשותם כדי לאסור יוביק ולהדיח את מנהיגיהם. די לנו ב!

 

A petíció német nyelven: Wir fordern ein gesetzliches Verbot der Jobbik! 

Wir fordern, das die ungarische Neonazi-Partei Jobbik genannt verboten werden, da ihre Existenz und Weiterbetrieb steht im Widerspruch zu dem Friedensvertrag von Paris sowie zu den einschlägigen Bestimmungen des ungarischen Gesetzes. Wir protestieren gegen die Anwesenheit eines solchen rassistischen, antisemitischen Entzündungs ​​Partei im ungarischen Parlament. Wir protestieren gegen die verantwortungslose, bedeutungslos, revisionistischen Ideen und gegen ihre antidemokratische und antieuropäische Politik. Wir fordern das Verbot dieser Partei, da sie starke Bindungen mit der gesetzlich verboten "Ungarische Garde" und ihre Aktivitäten ausschließlich auf spannende soll die niedrigste, die schlimmsten menschlichen Emotionen, Anstiftung zu und die Verbreitung Foulspiel, rassistischen Hass zu haben. Wir fordern, dass das Parlament, die Regierung und die Justiz der Republik Ungarn nutzen alle rechtlichen Mittel zur Verfügung, um Jobbik zu verbieten und ihre Führer seines Amtes zu entheben. Wir haben genug gehabt!