Követeljük a Jobbik bírósági betiltását!

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Néhány gondolat Párizs után...

2015-11-15 08:00

Néhány gondolat Párizs után... Izrael évek óta szenved attól, amitől a párizsiak tegnapelőtt megtanultak szenvedni. Európának és Izraelnek közös ellenségei az elvakult muszlim terroristák. Európa most talán megérti végre, hogy Izrael jogosan próbálja megvédeni állampolgárait a gyilkos merénylők ellen. A Jobbik évek óta segíti az arab terrorszervezetek tevékenységét, oly módon, hogy jutalék fejében részt vesz a titkos terrorista pénzek tisztára mosásában és mozgatásában. A párizsi merényletekben tehát a jobbikos-neonáci csürhe is bűnös közvetett módon. Az USA, Európa és Izrael titkosszolgálatainak közösen kell fellépniük az arab terroristák és a neonáci szervezetek ellen is. Hiszen a demokratikus világot csak így lehet megmenteni a gyilkos terrortól és a biztos pusztulástól. Ideje tanulnunk Párizs tanulságaiból, mielőtt túl késő lesz! "Vigyázó szemeitek Párizsra vessétek!"


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (2790)

Ideje Európa és a NATO segitségét kérni...

2015-09-20 16:55

Azt javaslom az Európai Unió és a NATO vezetőinek, hogy haladéktalanul küldjenek nemzetközi békefenntartó erőket a magyar határokhoz, mielőtt még ez az Orbán Viktor nevezetű, aljas, elmebeteg, fasiszta diktátor tömegvérengzést vagy háborút robbantana ki a menekültek miatt. Javaslom továbbá a magyar ellenzéki és civil szervezeteknek, hogy ezt együttesen kezdeményezzék, közösen kérvényezzék még a mai napon. Mert azután már túl késő lesz...dr. Dániel Péter

Hozzászólások (56)

Orbánék újabb, aljas terelése...

2015-08-29 18:52

Kedves magyar állampolgárok! Tisztázzunk néhány dolgot, mielőtt az értelmetlen és meddő gyűlölködés ismét, végleg elszabadulna Magyarországon. Nem a menekültek rombolták le a magyar demokráciát. Nem a menekültek rabolták és sikkasztották el a magyar adófizetők nyugdíjvagyonát és egyéb közpénzeit. Nem a menekültek nyúlták le a földeket, a pályázati pénzeket és a trafikokat. Nem a menekültek miatt kellett majd 1 millió magyar fiatalnak elmenekülni már az orbáni diktatúrából. De ezeket a magyar menekülteket, ahogy 1956 menekültjeit is, tárt karokkal fogadta a nyugat. Nem pengés szögesdróttal, gyűlölettel, rendőri önkénnyel és tűzparanccsal... Szóval erről csak ennyit kedves magyarok. Egyébként pedig Orbánék ezzel a menekült-ellenes hisztériával csupán sikeresen elterelik a magyar nép figyelmét a valódi problémákról.

Baráti üdvözlettel: dr. Dániel Péter


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (100)

Breaking! Rendezvény közeleg...

2015-06-28 21:34

Az Orbán-kormány Kerényi Imre tevékeny közreműködésével már készül is az első kerítésrész átadására a déli határon. A tervezett rendezvényük részletei pedig már ki is szivárogtak... Az ünnepi műsor állítólag Pataki Attila új, külön erre az alkalomra írt számával kezdődik majd, amelynek címe: "A kerítés közepén állok." Ezt követően Bayer Zsolt olvassa fel a "Minden mocskos bevándorlót agyon kellene verni!" c. lírai alkotását. A következő fellépők, Wittner Mária és Schmidt Mária egy pikáns, szado-mazo vetkőzőszámmal akarják sokkolni a nézőközönséget. Végül pedig Kerényi Imre és Dörner György adnak elő Wass Albert idézeteket, miközben a jobbikosok és gárdisták csűrdöngölőt járnak a háttérben. Az első kerítésrész felszentelését pedig maga Semjén tömjén Zsolt végzi majd, egy nagy slaggal. Vastaps, (vas)függöny, házipálinka.


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (12)

Vádirat

2015-05-05 08:26

A Magyar Köztársaság, a magyar társadalom, a jog, az erkölcs és a józan ész nevében vádolom Orbán Viktor I. rendű, Kövér László II. rendű, Áder János III. rendű, Pintér Sándor IV. rendű, Semjén Zsolt V. rendű, Simicska Lajos VI. rendű, valamint Lázár János VII. rendű vádlottakat és tettestársaikat, az alábbi bűnök elkövetésével:

A vádlottak tudatosan megtévesztették honfitársaikat és bűnös szándékkal a saját nemzetükre vetették magukat, amikor racionális választási program híján és felelős tervek nélkül, csupán  felelőtlen és demagóg hazugságok, valamint alaptalan, légből kapott ígéretek segítségével nyerték meg a választásokat. A vádlottak ennek érdekében létrehozták és irányították a FIDESZ-KDNP elnevezésű bűnszervezetet, illetve az annak holdudvarába tartozó, azt elvtelenül kiszolgáló, hazug lakájmédiáikat és törvénytelenül működő cégbirodalmaikat.

A vádlottak ezt követően, tettestársaikkal, azaz a gerinctelen szavazógéppé silányított frakcióikkal, elvtelen és méltatlan vazallusaikkal karöltve, szándékosan lerombolták a demokratikus intézményeinket, az alkotmányos fékek és ellensúlyok 20 év alatt kiépült rendszerét, tudatos cinizmussal csorbították az alapvető, emberi, állampolgári és szociális jogainkat, valamint a sajtó- és szólásszabadságunkat, a saját, önző érdekeiknek megfelelően.

A vádlottak ezen tevékenységük során visszamenőleges hatályú és diszkriminatív, úgynevezett törvénytelen-törvényeket hoztak, megsértve a hazai alkotmányosságunkat, illetve a vonatkozó, nemzetközi jogelveket és a felvilágosodás korának évszázados alapelveit is.

A vádlottak mindezt a korlátlan és tekintélyelvű hatalmuk kiépítése, illetve bebetonozása érdekében tették, így tudatosan és szándékosan megszegték azon társadalmi szerződést, amely egy modern, polgári demokráciában, egy parlamentáris jogállamban a választók és a végrehajtó hatalom között áll fenn.

A vádlottak ezen tevékenységük során megsértették a népszuverenitás alapelveit, valamint a Magyar Köztársaság Európai Uniós tagságával összefüggő, nemzetközi jogelveket és ajánlásokat is.

Mindezekkel összefüggésben vádolom őket alkotmányos rendünk megdöntésének kísérletével, nemzetgazdaságunk tönkretételével, nemzeti valutánk elgyengítésével, az alapvető, szociális rendszerek felelőtlen és bűnös felszámolásával, valamint egy igazságtalan, diszkriminatív és kontraproduktív adórendszer megalkotásával.

Vádolom őket, hogy a törvénytelen és gyalázatos Kubatov-listáik mentén, tudatos cinizmussal kívánták megosztani a magyar nemzetet és gátlástalanul akarták szembefordítani egymással a különböző népességcsoportokat. Vádolom őket a rokkantnyugdíjak és a munkanélküli ellátások felelőtlen és kegyetlen csorbításával, illetve felszámolásával, valamint a hajléktalan honfitársaink teljes és jogsértő eltiprásával, megbélyegzésével.

Vádolom őket a magánnyugdíjvagyon jogsértő és erőszakos államosításával, illetve ezen vagyon felelőtlen, dilettáns és bűnös eltőzsdézésével. Ezzel összefüggésben vádolom őket, mert tudatosan próbálták megtéveszteni a hazai és a nemzetközi közvéleményt, illetve jogsértő zsarolással akartak nyomást gyakorolni a pénztári tagokra.

Vádolom őket a munkavállalói jogok és a sztrájkjog szándékos, az alkotmányosságunkat és a vonatkozó, nemzetközi jogelveket is sértő csorbításával, illetve részleges felszámolásukkal.

Vádolom őket egy gyalázatos és minden érdemi egyeztetés nélkül megalkotott pártalkotmány létrehozásával, mellyel csak a saját zsarnoki hatalmukat kívánták megszilárdítani, illetve az alapvető emberi, állampolgári és szociális jogainkat akarták csorbítani.

Vádolom őket, hogy a népszuverenitás elve helyett az avítt Szentkorona-tant emelték be az igénytelen pártalkotmányukba, egyrészt további engedményt téve így a hazai szélsőjobbos erőknek, másrészt hivatkozási alapot teremtve a revizionista, torz és felelőtlen elképzeléseikhez. Vádolom őket továbbá a hazai, szélsőjobbos, új-nyilas erőkkel történő, folyamatos, cinkos együttműködéssel, melynek bizonyítékai a 2006-os vagy a gyöngyöspatai események, a Dörner-Csurka páros színházi kinevezése, a Horthy-kultusz mesterséges újjáélesztése, a Szabadság téri szégyen-emlékmű  és a mind szorosabb együttműködés a jobbikos-neonáci csürhével is.

Vádolom őket a modern, polgári köztársaság eszményeinek elárulásával, a vallásszabadság és a szekularizáció évszázados, felvilágosult alapelveinek a tudatos megsértésével és egyfajta, keresztény fundamentalizmuson alapuló, tekintélyelvű diktatúra  kiépítésének a megkísérlésével.

Vádolom őket, hogy mindezen jogsértő, antidemokratikus és felelőtlen intézkedéseikkel szembefordították hazánkat a művelt, demokratikus Európával és vádolom őket azzal is, hogy tudatosan igyekeznek kivezetni a Magyar Köztársaságot az Európai Unióból. Ennek fontos bizonyítéka a halábüntetés visszaállítására tett aljas és felelőtlen kísérletük.

Vádolom őket, hogy önző érdekeik, hatalmi megszállottságuk miatt, felelőtlenül és értelmetlenül hátat fordítottak gazdasági szövetségeseinknek, az IMF-nek és gátlástalanul megkísérelték kiszolgáltatni hazánkat a kommunista Kínai Népköztársaságnak, a putyini orosz diktatúrának, illetve az elmaradott arab diktatúráknak is. Mindezt csupán azért, hogy minden kontroll és jogos kritikák nélkül építhessék zsarnoki hatalmukat és fasisztoid elemeket is felmutató, pártállami diktatúrájukat.

Vádolom továbbá az orbáni diktatúra vezetőit, azaz köztörvényes bűnözőit a magyar társadalom közvagyonának, a földeknek, az MNB devizatartalékainak és más vagyontárgyaknak a szervezett ellopásával és elsikkasztásával, amellyel sok ezer milliárdos károkat okoztak a magyar népnek.

Mindezek alapján pedig követelem a vádlottak azonnali eltávolítását a hatalomból, valamint ellenük és tettestársaik ellen is indítványozom a szükséges büntetőeljárások megindítását, a teljes körű elszámoltatásuk és mielőbbi felelősségre vonásuk érdekében.

dr. Dániel Péter közvádló


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (28)

A 24. órában járunk...

2015-04-13 07:35

Tisztázzunk néhány dolgot. 1, A Jobbik egy szélsőséges, neonáci, újnyilas párt. 2, A jobbikos csürhe agyatlan híveit három dolog élteti: az antiszemitizmus, a cigánygyűlölet és a revizionizmus. 3, A Jobbik és a betiltott gárda létezése és működése sérti a Párizsi Békeszerződés vonatkozó rendelkezéseit. 4, A jobbikos csürhe hatalomra kerülése polgárháborús helyzethez és államcsődhöz fog vezetni Magyarországon. 5, Európának már most fel kell készülnie, hogy milyen hathatós lépéseket tegyen a világ legerősebb neonáci pártja ellen, amelyik ráadásul évek óta szoros kapcsolatban áll az iszlám terroristákkal, számos jobbikos pedig már csatlakozott is az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezethez. 6, A jobbikos-neonáci bűnszervezetet évek óta pénzeli Putyin, több jobbikos vezető KGB tag. 7, Fentiek tükrében szerintem tisztán látszik, hogy nem a Jobbik a megoldás Magyarország gondjaira.

Üdv: dr. Dániel Péter


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (26)

A neonáci jobbik arab terroristákkal tart szoros kapcsolatokat.

2015-04-11 19:11

Breaking! Eddig mintegy 30 jobbikos és gárdista lépett be az iszlám állam terroristái közé. Vona Gábor, a szélsőséges neonáci vezető már korábban lenyilatkozta, hogy az emberiség utolsó esélyének tartja az iszlám vallást. Úgy tűnik, hogy komolyan gondolta ezt a veszélyes képtelenséget a bűntársaival együtt. A jobbikos-neonáci banda egyébként már évek óta részt vesz az arab terrorszervezetek pénzeinek tisztára mosásában és az utalásokban, részben ebből származtak azon komoly pénzügyi forrásaik, amelyekből azután sikeresen finanszírozták a saját kampányaikat, illetve rendezvényeiket. Véres terrorista pénzekből épül és erősödik a magyarországi újnyilas párt.

Ezért sem szavazhat ezekre normális és tisztességes ember. Üdvözlettel: dr. Dániel Péter


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (12)

A felcsúti spicli...

2015-03-09 23:37

A hír igaz, Orbán Viktort 1982-ben Zalaegerszegen beszervezte a katonai elhárítás és ettől kezdve Győri Gábor fedőnéven évekig volt III/III-as besúgó. Orbán egyébként ezt önként és dalolva vállalta, szó nem volt semmilyen zsarolásról az ügyében. Több későbbi fideszesről jelentgetett ebben az időszakban, például Simicskáról is. Az alíjázásom előtt erről személyesen beszéltem az akkori tartótisztjével (Major Mihály), akinél a mai napig megvannak eredetiben a felcsúti spicli beszervezési papírjai és több jelentése is. A baj csak az, hogy az elvakult fideszes birkák ezt úgysem hiszik el és Orbán sem emiatt és nem most fog megbukni.


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (7)

rába györgy

2015-02-07 22:04

Andrassew Iván halála után egy Rába György nevezetű, arrogáns és primitív bunkó vezeti és moderálja a "Köztársasági vagyok, nem orbánista" Facebook-csoportot. Rába folyamatosan sértegeti a csoport tagjait, önkényesen cenzúrázza az anyagokat és ok nélkül tilt ki embereket. Javaslom, hogy lépjetek ki a csoportjából, hiszen méltatlan személye sérti Iván barátunk emlékét és a demokrácia, illetve a szólásszabadság szabályait is.


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (7)

Szégyen!

2015-01-11 23:49

Miután Orbán Viktor felfogta, hogy a mai párizsi felvonulás nem a békemenet, illetve hogy egyetlen európai és amerikai politikus sem hajlandó szóba állni vele, bánatában elrepült inkább (óránként kétmillió forint közpénzen!) Svájcba a lopott és sikkasztott pénzeit rendezgetni. Nos ilyen a felcsúti zsebdiktátor "őszinte együttérzése", ennyi telik ettől a pofátlan, köztörvényes bűnözőtől. A francia szervezők pedig nagyot hibáztak, amikor meghívták ezt a szarházi, fasiszta diktátort, megsértve ezzel az áldozatok emlékét és a sajtószabadság eszméjét is.


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (20)

Karácsonyi csoda

2014-12-27 23:46

Breaking! Meg nem erősített hírek szerint a Karácsony alatt volt egy olyan, szűk negyedóra, amikor Orbán, Lázár és Szijjártó éppen nem loptak és sikkasztottak közpénzeket. Semjén Zsolt máris kezdeményezte a különös és megmagyarázhatatlan eset csodává nyilvánítását a Vatikánnál.


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (16)

Segítsünk Vida Ildikónak!

2014-12-11 19:55

Vida lldikó privát üzenete Orbán Viktornak: "Na figyelj Viktor, én már bepereltem ezt a rohadék Goodfriendet. De te mikor perled be végre azt a szemétláda John McCain szenátort, te kis beszari, újfasiszta seggdugasz???" /Vida Ildikó egyébként ezúton is kéri, hogy minél többen továbbítsuk a fenti üzenetét Orbán Viktor részére vagy osszuk meg a facebook oldalán./


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (5)

Üzenet Izraelből.

2014-11-19 14:58

Orbán Viktor egy aljas, gátlásalan köztörvényes bűnöző, egy sehonnai hazaáruló. Felakasztása tehát erkölcsileg pozitív és társadalmilag hasznos tett lenne. http://pestisracok.hu/daniel-peter-lajkolna-ha-felakasztanak-orban-viktort/


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (14)

Napi vicc

2014-11-16 18:08

Napi vicc: Orbán Viktor álruhában jár-kel az országban. (Néhány TEK-es azért kíséri, szintén gondosan álcázva...) Egy napon Orbán megszólít egy férfit: 
- Mondja csak, ha meghalna Orbán Viktor, maga örülne neki? 
- Naná! De még mennyire!!! Egy hétig csak buliznánk a haverokkal!
- És elmenne a temetésére röhögni és tapsolni?? - Természetesen!
- Talán még rá is szarna a sírjára??? - Hát, azt azért már nem.
- Miért nem? - Mert utálom a sorban állást...


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (6)

A becsület után a haza is eladó???

2014-11-07 12:13

Breaking! Vida Ildikó amerikai bankszámláit zárolták. A számlákra több milliárd dollár összeget utaltak a fideszes oligarchák az elmúlt néhány évben. Simicska és Nyergesék cégein keresztül végül ezen számlákon landolt az elsikkasztott nyugdíjpénztárak vagyonának jelentős része, illetve a KÖZGÉP birodalom vesztegetési pénzeinek egy része is. Az ügyben már az FBI és az Interpol is nyomoz, az amerikai számlákon kívül svájci fideszes számlák zárolása is várható. Ezért utazott Orbán Viktor a közelmúltban többször is Svájcba, meglepően szerény körülmények között és csendben, időnként vasúti másodosztályon, időnként pedig Lázár János társaságában. Folyik már a svájci pénzek kiutalása serényen kínai, azeri és oroszországi számlákra...


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (15)

A tüntetéseket folytatni kell az orbáni diktatúra bukásáig!

2014-10-31 13:26

Javaslom a civil tüntetőknek, hogy a ma esti demonstráción fogalmazzanak meg és adjanak újabb ultimátumot az Orbán-kormánynak, ahhoz hasonlóan, ahogyan ezt az internetadó esetében is tették. Ebben az újabb ultimátumban adjanak néhány napot Orbánéknak, hogy állítsák vissza Magyarországon a jogállamiságot és vonják vissza valamennyi eddigi törvénytelen törvényüket. Ellenkező esetben pedig hirdessenek országos sztrájkokat, útlezárásokat és össznépi polgári engedetlenséget. Nem szabad hagyni, hogy az orbáni diktatúra politikusbűnözői megússzák ezt a jogos felháborodást és nem szabad megengedni, hogy a civil tömegtüntetések elhaljanak anélkül, hogy elérnék valódi céljukat, azaz a magyar demokrácia és jogállamiság megvédését. Ez egy történelmi esély a magyar demokraták kezében. Élni kell vele!


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (14)

A TÜNTETÉSEKET FOLYTATNI KELL!

2014-10-31 11:42

Orbán Viktor visszavonta a netadót! A fideszes bűnbanda térdre roskadt a civilek tömegtüntetései hatására! Végre megrendült az orbáni diktatúra! DE A TÜNTETÉSEKET FOLYTATNI KELL! Itt a történelmi esély az orbáni diktatúra megdöntésére! http://www.sztarklikk.hu/egyeb/sztarklikk-kozelet/134342/


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (7)

Ma talán sikerülhet...

2014-10-28 11:07

Kedves demokrata barátaim!

Magyarország ma egy történelmi pillanathoz érkezett, a magyar nép kezében ma egy történelmi esély van. Ha ugyanis az internetadó elleni országos megmozdulásokat kiterjesztik és azok nyomán egy átfogó, erőteljes polgári engedetlenségi mozgalom kezdődne, akkor napokon belül megbuktatható lenne az orbáni diktatúra. Ehhez szükséges lenne a demokratikus erők összefogása, útlezárások és országos sztrájkok kezdeményezése. A nyugat mindenben támogatná a demokratikus szervezetek, elsősorban pedig a civil mozgalmak ezirányú törekvéseit, hiszen Orbánék már régóta kényelmetlenné váltak az USA és az EU számára is. A magyar nép ma megváltoztathatja jövőjét... Sok sikert kívánok a mai demonstrációk minden demokrata résztvevőjének!

Tisztelettel és barátsággal: dr. Dániel Péter


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (16)

Neonáci rendezvény Budapesten!

2014-10-23 18:22

Breaking! A jobbikos, neonáci csürhe szervezésében néhány ezer ember átvonult a Deák Ferenc térről a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai székháza elé. A felheccelt tömeg útközben a "mocskos zsidók", "ÁVH", és "fegyverbe" jelszavakat skandálta. A magyar rendvédelmi szervek ismét tétlenül figyelték ezeket a súlyos és felháborító jogsértéseket. Javaslom, hogy a magyar jogvédő és civil szervezetek haladéktalanul tegyenek feljelentést ebben az ügyben, illetve egyidejűleg forduljanak az illetékes nemzetközi szervezetekhez is. Hisz "vétkesek közt cinkos, aki néma". Ne tűrjük, elég volt!


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (17)

Boldog 5775. Új Évet! Shana Tova!

2014-09-22 11:42

Izrael lakossága több mint 200 ezer fővel növekedett az elmúlt év során. A belső szaporulat több mint 176 ezer fő volt és több mint 24 ezer fő volt az utolsó "rosh hasana", azaz a zsidó újév óta az új bevándorlók, az "olé hadasok" száma. Ebben már mi ketten is benne voltunk a feleségemmel.  A zsidó időszámítás szerinti, most távozó 5774-es évben tehát ismét jelentékenyen nőtt az ország népessége és immár meghaladja a 8.9 millió főt. Izrael népe örökké élni fog... Boldog és sikeres 5775. új évet kívánok minden kedves barátomnak! :-)


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (10)

Érdemesebb lett volna Bokros mögött felsorakozni.

2014-09-20 11:43

Látván az előrejelzéseket javaslom, hogy a demokratikus ellenzék egy közös jelöltet indítson - Bokros Lajost. A többi esélytelen jelölt pedig haladéktalanul lépjen vissza. Akár szeretik a lovakat, akár nem, akár esznek madárpókot, akár nem. Vagy jeges zuhany lesz sajnos ez a választás is... Érdemesebb lett volna Bokros mögött felsorakozni.

http://hvg.hu/itthon/20140919_Nezopont_Meg_Bokros_is_megverheti_Falus_F#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2014_9_19


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (9)

Cikk a magyarországi antiszemitizmusról

2014-09-16 13:36

Köszönöm a nemzetközi sajtó megtisztelő figyelmét. Dr. Dániel Péter http://www.israelmagazine.co.il/fascisme-et-antisemitisme-en-hongrie-un-avocat-juif-temoigne/ A cikk magyar fordítása: Peter Daniel, aki tizenhat évig ügyvédként praktizált Magyarországon, meg akarja mutatni, hogy milyen szörnyű az antiszemitizmus Magyarországon és sajnos Európában is. Az ügyvédnek végül menekülnie kellett feleségével együtt, mivel súlyos, halálos fenyegetéseket kaptak Magyarországon. A Dániel házaspár 2013 április 15-én érkezett új bevándorlóként Izraelbe, Ashdodba. Peter Daniel, akivel kávézás közben beszélgettünk, nyugodt embernek tűnt, annak ellenére, hogy mennyi szorongást okozott neki a magyar kaland. A dédszüleit a Holokauszt során gyilkolták meg a magyar nyilasok, oly módon, hogy a Dunába lőtték őket.

 

Ezért is lett az a rögeszméje Peter Danielnek, hogy tájékoztatni kell a nyilvánosságot, hogy Magyarországon diktatórikus kormány és szélsőjobboldali milícia működik. Mint ügyvéd, Peter Daniel részt vett abban a bírósági eljárásban, amelyben betiltották a "Magyar Gárda" nevű, szélsőséges, félkatonai szervezetet.

A cikk megjelent Izraelben, Kanadában, Franciaországban, Belgiumban és Svájcban is.

Barátsággal: Dr. Dániel Péter


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (10)

Az igazság hangja...

2014-09-09 18:09

Nem szégyen kimondani az igazságot. http://www.hirarena.com/daniel-peter-azt-almodta--hogy-lelottek-orban-viktort_531 Még ha ez nem is tetszik mindenkinek...

Barátsággal: Dr. Dániel Péter


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (9)

Szegedi ügy

2014-09-03 09:56

A minap megkérdezték tőlem itt Izraelben, egy nagy társaságban, hogy ismerem-e Szegedi Csanád különös történetét. Mondtam, hogy ismerem. Ezután arról kezdtek faggatni, hogy barátkoznék-e vele, ha találkoznánk. Erre azt válaszoltam, hogy nem szeretnék barátkozni egy olyan ócska szarházi ex-nyilassal, aki csak azért "tért a jó útra", mert lebukott, azaz csak azért fordult a zsidóság felé, mert a jobbikos operettnyilas bűntársai megtudták, hogy ő is zsidó. Ezután a társaság minden tagja gratulált nekem.


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (12)

Kis nosztalgia...

2014-08-29 19:27

Kedves Barátaim!

Egy cikk a közelmúlból: http://www.168ora.hu/itthon/karolyi-daniel-peter-trianon-arpadsav-ugyved-orban-gyurcsany-jobbik-65835.html

 

Barátsággal: dr. Dániel Péter


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (7)

Ideje hazatérni...

2014-08-25 22:54

Jövőre Jeruzsálemben! (Akiket illet.)

A fájdalmas és felháborító valóság... http://www.akibic.hu/kozosseg/item/958-exodus

Shalom! Péter, aki már hazatért.


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (4)

Napi vicc

2014-08-23 10:38

Napi vicc: Eltűnik Orbán elvtárs mobiltelefonja 2017 nyarán egy felcsúti focimeccs utáni fogadáson. Hívatja Lázár elvtársat (TEK főnök). 

- Lázár elvtárs, eltűnt a mobiltelefonom...

- Intézkedünk  Orbán  elvtárs!

Eltelik pár nap, Orbán elvtárs megint hívatja Lázárt:

- Lázár  elvtárs történt valami intézkedés?

- Természetesen Orbán elvtárs! Elfogtunk, és bebörtönöztünk 5000 embert!

- Nos, khm... el kellene engedni őket, mert meglett a  mobiltelefonom, a másik zakómban volt...

- Háááát, azt már nem lehet Orbán elvtárs...

- Miért nem Lázár  elvtárs?!?

- Mert az 5000 emberből 2500 elhunyt a vallatás során...

- Igen? Akkor legalább a másik 2500-at engedjétek el.

- Azt sem lehet Orbán elvtárs, mert azok meg bevallották, hogy ők voltak!


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (18)

Washington Post cikk

2014-08-18 08:40

Nácikhoz és gengszterekhez hasonlítja Orbánt a Washington Post. Na végre, hogy másoknak is feltűnt ez a hasonlóság. Már attól tartottam, hogy csak én gondolom így. http://nol.hu/kulfold/nacikhoz-es-gengszterekhez-hasonlitja-orbant-a-washington-post-1480753 

Barátsággal: dr. Dániel Péter


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (24)

Kurultaj

2014-08-09 11:02

Breaking! "Tegnap kezdetét vette Bugacon a "kurultaj" magyar törzsi gyűlés. Tervezett programok: Vidám hátrafelé íjazás és lovaglás, egészen Levédiáig. Turul kopasztó verseny. Erzsébet-utalvány puhítása a nyereg alatt. Szittya túró-rudi készítése kumiszból. Végül pedig célbahányás a házipálinka jurtája mögött. A rendre a betiltott gárda felügyel, a Jobbik pedig külön díjazza majd a legbüdösebb lábú és legegyszerűbb hun legényt. A rendezvényre 80-as IQ feletti, illetve árpádsávos alsónemű nélküli egyéneknek tilos a belépés. Zagyva Gyula karikás-ostoros, dom jellegű anális partyra is várja a merészebb operettnyilas ifjakat. Ínyenceknek pedig Wittner Mariska táncol majd a tábortűznél, zsinórtangában..." /Dr. Dániel Péter/


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (11)

Fájdalmasan igaz...

2014-08-06 21:48

Fájdalmasan igaz... http://orditok.blog.hu/2014/08/04/szethordott_orszag?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (11)

Az érpataki polgármester gondnokság alá helyezése

2014-08-04 13:03

Ezt az érpataki polgármestert, ezt a szerencsétlen Orosz Mihály Zoltánt is ideje lenne már gondnokság alá helyezni és elkezdeni végre a pszichiátriai kényszergyógykezelését egy zártosztályon a fokozódó elmebaja, illetve a cselekvőképessége hiánya miatt. Szomorú, hogy Magyarországon egy ilyen szánalmas, primitív, operettnyilas futóbolond polgármester lehet. http://hvg.hu/itthon/20140804_A_kulugy_is_megszolalt_az_erpataki_polgar#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2014_8_4


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (18)

Köszönjük!

2014-07-29 16:17

Kedves Barátaim!

Több ezren demonstráltak vasárnap Izrael mellett Budapesten. Köszönet és tisztelet ennek a több ezer józan, tisztességes, bátor demokratának, akik értik és tudják, hogy Izrael jogosan védelmezi magát és állampolgárai biztonságát a Gázai övezet terroristáival szemben.

http://www.atv.hu/belfold/20140727-izrael-all-a-jo-oldalon-ezrek-demonstraltak-a-zsinagoganal/hirkereso

Tisztelettel és barátsággal: dr. Dániel Péter


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (6)

Meztelen a felcsúti királyfi!

2014-07-27 10:16

Orbán Viktor bárgyú és hazug tusványosi beszédének volt egy fontos és őszinte részlete. Az amelyikben beismerte hívei előtt, hogy tudatosan számolták fel a magyar demokráciát. Ezzel ugyanis Orbán elismerte, hogy pártjával, azaz köztörvényes bűntársaival együtt szándékosan szegték meg azon társadalmi szerződést, amely a Magyar Köztársaság jogi alapját képezte a rendszerváltás óta, sőt azt is bevallotta, hogy az alkotmányos rendet erőszakos, jogsértő módon változtatták meg. Miért fontos ez? Nos azért, mert így mostantól jogos minden sztrájk, állampolgári engedetlenség, sőt még a forradalom is az orbáni diktatúrával szemben.


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (24)

Támogassuk Izraelt!

2014-07-24 16:38

Kedves Barátaim!

Izrael ezekben a napokban újabb háborút vív a terrorizmus ellen. Kérlek Titeket, hogy támogassuk a zsidó államot egy aláírással. Írjuk alá minél többen ezt a petíciót is! Köszönöm, köszönjük!  http://www.peticiok.com/szolidaritas_izraellel Baráti üdvözlettel: dr. Dániel Péter


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (24)

ELÉG VOLT A NEONÁCIKBÓL!

2014-07-06 17:07

Kedves Barátaim!

Megint szabadon garázdálkodott az operettnyilas csürhe Budapest utcáin. Azaz megint - minden tisztességes magyar demokrata közös szégyenére - masírozhatott a jogerősen is betiltott "magyar gárda". Hiába nyertem ügyvédként ezek ellen a neonáci brigantik ellen, a mind nyíltabban fasizálódó orbáni diktatúra nem szerez érvényt a bírósági ítéletnek. Szomorú és felháborító gyalázat ez...is.  https://www.youtube.com/watch?v=4YhmW6Oobgk Hiába volt ez is... A szomorú magyar valóság:http://www.hir24.hu/.../07/05/ujra-vonult-a-magyar-garda/

NE HAGYJUK! Üdvözlettel: dr. Dániel Péter


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (48)

Élet Menete

2014-04-27 08:41

Kedves Barátaim!

Ma tartják Budapesten az Élet Menete rendezvényt. Legyünk ott minél többen. Technikai tudnivalók: http://hvg.hu/itthon/20140425_Nehez_lesz_hetvegen_kozlekedni_Budapesten#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2014_4_25

Barátsággal: dr. Dániel Péter a petíció elindítója


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (19)

Mondjunk nemet a magyarországi fasizmusra!

2014-04-25 10:13

Kedves Barátaim!

Mondjunk NEM-et együtt, a Magyarországon újra felerősödő fasiszta tendenciákra, a mesterségesen újjáélesztett Horthy-kultuszra és az antiszemitizmusra! Írjuk alá minél többen ezt a petíciót és osszuk is meg másokkal! Mellékelten küldök egy fotót 3 köztörvényes szoborrongálóról vagy 3 bátor demokratáról...kinek-kinek ízlése szerint. https://www.facebook.com/290966617585779/photos/a.291144490901325.94173.290966617585779/848331158515986/?type=1&theater

Barátsággal: dr. Dániel Péter a petíció elindítója


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (25)

Kormányváltást április 6-án!

2014-03-31 12:44

Kedves demokrata barátaim! Ez a kormányváltó demokraták dala: https://www.youtube.com/watch?v=d5ILUlCo9Vw&feature=youtu.be Hallgassuk meg és április 6-án is csengjen a fülünkbe, amikor behúzzuk a kormányváltó X-et! Barátsággal: dr. Dániel Péter a petíció elindítója

Akik pedig szeretnék követni a facebook oldalamat, azok itt jelölhetnek be: https://www.facebook.com/pages/dr-D%C3%A1niel-P%C3%A9ter/290966617585779


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (8)

Kertész Ákos új írása

2014-02-23 16:24

Kedves aláírók! Kertész Ákos barátom új cikkét is érdemes elolvasni. Sajnos ismét igaza van. "Egy ideje már azon gondolkodom, mitől lett a magyar Európa, talán a világ egyik leghitványabb nemzete. Erre keresem a választ többek között Bibónál is. Mitől oltódott be olyan mértékben a náci-fasizmus vírusaival, hogy képtelen kigyógyulni belőle, hogy szinte az egész népesség fertőzötté vált, nem csak a csőcselék, de az értelmiségtől a mélyszegénységben élő paraszt-proletár-koldus rétegekig, mindenki." http://nepszava.com/2014/02/velemeny/kertesz-akos-dozsa-gyorgy-kosza-nepe.html

Barátsággal és tisztelettel: dr. Dániel Péter a petíció elindítója


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (16)

Riport

2014-02-12 09:37

Kedves barátaim! Ez az utolsó hosszabb, magyarországi riport velem.            1,http://www.youtube.com/watch?v=CpO4xfOiXyw

2, http://www.youtube.com/watch?v=1kJkiZum_G8

3, http://www.youtube.com/watch?v=hCfMfrC_wRA

4, http://www.youtube.com/watch?v=tIkyPulgGfo

5, http://www.youtube.com/watch?v=5eQPQWhMPjs

6, http://www.youtube.com/watch?v=XEcSlv-KxJ4 Hat részből áll. Szeretettel ajánlom a figyelmetekbe! Üdvözlettel: dr. Dániel Péter


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (9)

Tiltakozás

2014-01-23 16:03

Én, dr. Dániel Péter a magam nevében a leghatározottabban tiltakozom a német megszállás emlékművének nyilvánosságra jutott terve ellen. Ez ismét egy gyalázatos, fideszes gesztus a magyarországi szélsőjobb irányában, ha pedig megvalósul, az minden tisztességes magyar demokrata közös szégyene lesz.  http://nepszava.hu/cikk/1008717-orban-a-tortenelemhamisitas-elere-allt Ezt az akciót, azaz az egyéni tiltakozások akcióját Kornis Mihály indította. Csatlakozzunk ilyen formában, minden lehetséges fórumon. Köszönöm!


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (57)

Kellemes Ünnepeket!

2013-12-24 17:14

Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánok petíciónk minden kedves aláírójának!

Barátsággal: dr. Dániel Péter, a petíció elindítója


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (39)

Hívjunk meg másokat is a petíciónk aláírása érdekében!

2013-10-10 13:40

Kedves Aláíró Tagjaink!

Mindenekelőtt köszönöm, köszönjük, hogy Ti már aláírtátok a petíciónkat!

Tisztelettel kérem, kérjük, hogy a petíciónkat osszátok meg minél több fórumon és hívjatok meg másokat is. Akár rokonaink, barátaink, ismerőseink nevében is lehet regisztrálni, ha ők is hozzájárulnak ehhez. A petíciónk két központi email címről is aláírható. A két cím: fasizmusellen@gmail.com és peticiouj@citromail.hu. Mutassuk meg a világnak, hogy élnek még Magyarországon olyan bátor és tisztességes demokraták, akik össze tudnak fogni egy jó cél érdekében, a magyarországi szélsőjobb, a rasszizmus és antiszemitizmus ellen. LE AZ ÚJ-NYILAS JOBBIKKAL! ELÉG VOLT! Köszönöm, köszönjük szépen a segítségeteket.

Tisztelettel és barátsággal: dr. Dániel Péter, a petíció indítója


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (14)

Jobbik elleni petíció aláírása

2013-08-09 16:11

Kedves Aláíró Tagjaink!

Mindenekelőtt köszönöm, köszönjük, hogy Ti már aláírtátok a petíciónkat!

Tisztelettel kérem, kérjük, hogy a petíciónkat osszátok meg minél több fórumon és hívjatok meg másokat is. A petíciónk két központi email címről is aláírható. A két cím: fasizmusellen@gmail.com és peticiouj@citromail.hu. Mutassuk meg a világnak, hogy élnek még Magyarországon olyan bátor és tisztességes demokraták, akik össze tudnak fogni egy jó cél érdekében! LE A JOBBIKKAL! ELÉG VOLT! Köszönöm, köszönjük szépen a segítségeteket!

Tisztelettel és barátsággal: dr. Dániel Péter, a petíció indítója


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (30)

Segítség kérés

2013-06-22 09:41

Kedves Aláíró Tagjaink!

Mindenekelőtt köszönjük, hogy Ti már aláírtátok a petíciónkat!

Tisztelettel kérem, kérjük, hogy a petíciónkat osszátok meg minél több fórumon és hívjatok meg másokat is. A petíciónk két központi email címről is aláírható. A két cím: fasizmusellen@gmail.com és peticiouj@citromail.hu. Mutassuk meg a világnak, hogy élnek még Magyarországon olyan bátor és tisztességes demokraták, akik összefogásra is képesek egy jó cél érdekében! LE A JOBBIKKAL! ELÉG VOLT! Köszönöm, köszönjük szépen a segítségeteket!

Tisztelettel és barátsággal: dr. Dániel Péter, a petíció indítója


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (22)

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

2013-03-30 16:03

Kedves Aláíró Tagjaink!

Mindenekelőtt KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Tisztelettel kérem, kérjük, hogy a petíciónkat osszátok meg minél több fórumon és hívjatok meg másokat is. A petíciónk két központi email címről is aláírható. A két cím: fasizmusellen@gmail.com és peticiouj@citromail.hu. Mutassuk meg a világnak, hogy élnek még Magyarországon olyan bátor és tisztességes demokraták, akik összefogásra is képesek egy jó cél érdekében! LE A JOBBIKKAL! ELÉG VOLT! Köszönöm, köszönjük szépen a segítségeteket!

Tisztelettel és barátsággal: dr. Dániel Péter, a petíció indítója


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (1)

Segítség kérés

2013-03-26 16:48

Kedves Aláírók! Tisztelettel szeretném a segítségeteket kérni megint. Kérem szépen, hogy minél többen jelentsétek ezt az oldalt a facebook-on, mivel folyamatos, durva rasszista, antiszemita gyalázkodások folynak rajta. https://www.facebook.com/pages/G%C3%B3j-Motoros-Egyes%C3%BClet/147784285232983?ref=ts&fref=ts Köszönöm előre is a segítségeteket!

Tisztelettel és barátsággal: dr. Dániel Péter, a petíciónk elindítója

/azt pedig továbbra is kérjük, hogy terjesszétek a petíciónkat és hívjatok meg rá másokat is! A petíciónk egyébként aláírható az alábbi két email címről is: fasizmusellen@gmail.com vagy a peticiouj@citromail.hu) Köszönjük!


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (0)

Összefogás a Jobbik ellen.

2013-03-21 15:44

Kedves Aláíró Tagjaink!

Tisztelettel kérem, kérjük, hogy a petíciónkat osszátok meg minél több fórumon és hívjatok meg másokat is. Mutassuk meg a világnak, hogy élnek még Magyarországon olyan bátor és tisztességes demokraták, akik összefogásra is képesek egy jó cél érdekében! LE A JOBBIKKAL! ELÉG VOLT! Köszönöm, köszönjük szépen a segítségeteket!

Tisztelettel és barátsággal: dr. Dániel Péter, a petíció indítója


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (0)

Európai akció a Jobbik ellen

2013-01-25 17:46

Kedves Barátaim! Lekapcsolják a Colosseum világítását a magyarországi Jobbik elleni tiltakozásként január 27-én, a Holokauszt nemzetközi emléknapján. Köszönjük az olasz demokraták példamutató, tisztességes és megható gesztusát! Javaslom egyúttal, hogy január 27-én este 19.45 és 20.00 óra között kapcsoljunk le minden világítást, illetve aznap este a budapesti középületek kivilágítását Magyarországon is, jelképesen csatlakozva így az olasz demokraták akciójához. Mondjunk NEM-et végre együtt a történelmi bűnökre, a rasszizmusra, antiszemitizmusra, az újjáéledő horthyzmusra, a neonáci, újnyilas gyalázatra! Kérem továbbá, hogy minél többen jelentsük a petíciónk fórumán közzétett durva, gyűlölködő, antiszemita bejegyzéseket. Köszönöm! Baráti üdvözlettel: dr. Dániel Péter a petíció elindítója


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (2)

Kérjük a petíciónk megosztását!

2013-01-23 02:35

Kedves Aláíró Tagjaink!

Tisztelettel kérem, kérjük, hogy a petíciónkat osszátok meg minél több fórumon és hívjatok meg másokat is. Köszönöm, köszönjük a segítséget!

Tisztelettel és barátsággal: dr. Dániel Péter, a petíció indítója


dr. Dániel Péter

Hozzászólások (5)
Facebook