Szima Judit ügyében a Kúria jelöljön ki elfogulatlan bíróságot!

Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

2017. június 12-én a Kúriához tüntetés keretében benyújtott petíció szövege

2017-06-13 09:15:12
Az alábbi petíció lett átadva június 12-én a Kúria elnöke részére:


Petíció

Dr. Darák Péter

a Kúria Elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr !

Alulírott, magyar állampolgárok kérjük, hogy szíveskedjen tájékoztatni, illetve az elbírálásban figyelembe venni és vetetni Szima Judit, a Tettrekész Magyar Rendőrők Szakszervezetének (TMRSZ) volt elnöke fellebbezési ügyével kapcsolatosan az alábbi megválaszolandó kérdéseket és tényeket:

1. Szima Judit és a TMRSZ közt létrejött szerződés egy önálló szakszervezet belső ügye. Hogyan lehetséges az, hogy ebbe kívülről az államigazgatás szervei beleszóltak, vádat emeltek, ítéletet hoztak ?

2. Hogyan lehetséges az, hogy mialatt Szima Judit ellen sikkasztás ügyében - később elmarasztaló - büntető eljárás zajlott, közben a Szakszervezet vezetősége őt örökös, tiszteletbeli főtitkárává választotta ?

3. Milyen kár érte a hosszú távra számoló szakszervezetet azzal, hogy húsz évre szóló, korrekt szerződést kötött Szima Judittal, aki addig a saját lakásában – magánéletét is feláldozva - a Szakszervezet számára hosszú időn keresztül irodát biztosított ?

4. Vajon hová tűnt el a sikkasztás tárgya, amikor az ott áll a maga anyagi valóságában Szima Judit lakásának szomszédságában, és a mai napig is, sőt a felek megállapodásának értelmében közel másfél évtizedig még a TMRSZ rendelkezésére áll ? ?

5. Ha történt sikkasztás, az ebből származó anyagi előnyöket ki, mikor, mire használta fel ?

6. Hogyan történhetett meg az, hogy az eljárás során egy nyilvánvalóan elfogult 
 tanut, szakértőt – aki a vádlottal előtte perben, haragban állt - egyáltalán meghallgassanak?

7. Hogyan volt lehetséges az, hogy két ellentétes tartalmú – a vádlott börtöntűrő képességére vonatkozó - orvos-szakértői vélemény közül a másodfokú hatóság az elfogult szakértő véleményét vette figyelembe ? (Szima Judit elmondása szerint ez az ember nem is vizsgálta őt meg ! Ebben az „orvos-szakértői” véleményben van-e egyáltalán olyan, csak vizsgálat alapján megismerhető mutató, adat, amely megegyezik az elítélt mutatóival, adataival ?)

8. Az elfogult orvos-szakértőnek volt-e a Bíróság előtti megnyilatkozását megelőzően olyan elkövetett cselekménye, mely bűnvádi eljárást vonhatott volna után, és vádalku lehetőségét felvethette volna ?

9. Az elítélt valóságos egészségi állapota ellenére miért kellett őt elzárni, miért nem maradhatott házi őrizetben mindaddig, amíg az ügyében a végső bírósági döntés, illetve kegyelmi kérvényének elbírálása meg nem született ?

10. Hogyan volt lehetséges az, hogy a vádlott kiskorú gyermekét az ítéletben név szerint megemlítették, mégpedig azért, mert a TMRSZ tulajdonában lévő, egyébként ingyenesen fogyasztható üdítőitalból állítólag ivott. 

11.Hogyan volt lehetséges az, hogy az elmúlt héten olyan törvényt „alkottak”, mely szerint a börtönbüntetésüket töltő rabok csak a közvetlen családtagjaikkal és az ügyvédjükkel tarthatnak fenn kapcsolatot? Milyen ország ez ?

Alulírottak kérjük, hogy a fenti, aggályos kérdések alapos átgondolásával szíveskedjen a Kúria az ügyet elbírálni.

Egyúttal kifejtjük azon véleményünket, miszerint semmi sem tart örökké. Még a fidesz-terror sem. Mindazok, akik ennek létrehozásában és fenntartásában részt vettek, egyszer felelni fognak vétkeikért, bűneikért.

Kérdéseinkre adott válaszát kérjük, hogy az alábbi címre szíveskedjen megküldeni : xxxxxx

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Következő tüntetés  2017. július 11-én (kedd).  Ez az időpont Szima Judit börtönbe kényszerítésének 2-ik hónapi  fordulója.  Helyszín, időpont  még nincs kijelölve.

 Arról tájékozodni fognak tudni a következő FB oldalon, ahol az eddigi tüntetések fényképeit is meg lehet nézni:

 https://www.facebook.com/groups/443550522647073/


dr. Fórizs Eszter

Május18-án ezt a petíciót kívánjuk átadni Áder János számára. Kérjük, hogy aki tud, jöjjön el a Sándor Palotához 14-19 h-kor

2017-05-17 12:22:57

Tisztelt Mindenki! Holnap május 18-án ezt a petíciót kívánjuk átadni Áder János számára.

Kérjük, hogy aki tud, jöjjön el, hogy a helyszínen alá tudja írni a petíciót 14 óra után átadás előtt (kb. 16 h 30-kor) csütörtökön a Sándor Palotánál fenn a  budai várban ( Köztársasági Elnöki Hivatal).

 

 

 Petíció a Köztársasági Elnök Úrhoz Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!                                                                                                                    

 Mi, Szima Judit védelmében szavunkat felemelő állampolgárok az igazságosság és az emberségesség elveinek figyelembevételét kérjük akkor, amikor Szima Judit kegyelemben részesítéséért fordulunk Önhöz. Szima Juditot sikkasztással és csalással vádolták meg és ezek miatt ítélték el, jelenleg a rá kirótt öt éves börtönbüntetését tölti a veszprémi börtönben. Szima Juditot, a Tettrekész Magyar Rendőrök Szakszervezetének (TMRSZ) elnöki posztjára akkor (2012. december 9-én) választotta meg a TMRSZ Rendkívüli Kongresszusa, amikor ezzel egy időben az ellene folytatott bírósági eljárásban súlyos vádakat fogalmaztak meg ellene. Olyan emberek – szakszervezeti, rendőri vezetők, rendőrök – erősítették Őt meg tisztségében, akiknek hivatásuk a törvények betartása, betartatása, a hatalomgyakorlás tisztaságának őrzése. A joggyakorlatban kevés olyan hasonló eset fordul elő, amelyben a vagyoni cselekmények „sértettjei” ennyire világossá tennék, hogy őket senki sem csapta be, senki sem károsította meg! Ilyen értelemben nyilatkozott az eljárás során mind a TMRSZ vezetősége, mind az érintett Coca-Cola cég, mind az Európai Szociális Alap képviselője! Szima Juditot olyan döntésekért, cselekményekért ítélték el, amelyekre magától a szakszervezet vezetőségétől kapott felhatalmazást, ilyen módon és értelemben magát a független rendőri érdekképviseletet és érdekvédelmet ítélték el. Szima Judit és a TMRSZ felújíttatta a TMRSZ elhelyezésére szolgáló ingatlant, ami egyébként Szima Judit magánlakása is. Hogy tiszta helyzetet teremtsenek, korrekt szerződést kötött egymással a két fél, amelynek feltételeit maradéktalanul be is tartották. Szima Judit az ingatlan felújításával egy fillérrel sem gazdagodott ! Ezzel szemben a magánlakását – és ezzel a magánéletét is – rendelkezésére bocsátotta illetve feláldozta azért, hogy a szakszervezet a mai napig is – eltérően sok más, székhelyéről kiebrudalt szakszervezettel – akadálytalanul működhessen. Míg Szima Judit a börtönben van, a lakását a TMRSZ használja. Eléggé el nem ítélhető módon már a vádirat is bűncselekmény elkövetésére hivatkozva adott leírást a TMRSZ megalakulásáról és rutinszerű működéséről, az ítélet pedig ugyanazt teszi azzal, hogy a szakszervezet általános bemutatásával kezdi a tényállás ismertetését, azt sugallva ezzel, mintha a szakszervezet egyenlő lenne egy bűnszövetkezettel. A bírósági eljárás során több durva eljárási hibát követtek el az eljáró hatóságok. Első fokon olyan bíró járt el, aki időközben felsőbb (eredetileg egyébként a fellebbezés elbírálására hivatott) igazságszolgáltatási szervhez került. Innentől kezdve a Szima Judit elleni eljárásra jogosult bírák között nem szerepelhetett volna. Másodfokon az egyik ülésen olyan személy távollétében (Szima Judit ügyvédje) tárgyaltak, akinek jelenléte elengedhetetlen lett volna. Előfordult, hogy az ügy fontos iratait nem bocsátották a vádlott rendelkezésére, így súlyosan sérült a védekezéshez való joga. Az egyik ülésen az egyik ülnök végigaludta az egész tárgyalást. A bíróság olyan igazságügyi szakértőt kért fel és hallgatott ki a vádlott börtöntűrési képességének megállapítására, aki Őt meg sem vizsgálta, ráadásul a bűnpert megelőzően perben állt a vádlottal, így elfogultságát meg kellett volna állapítani. Szima Judit lányát név szerint megemlítették a vádiratban, olyan összefüggésben, hogy Colát mert fogyasztani a szakszervezet tulajdonában lévő egyébként ingyen fogyasztható üdítő-készletéből ! (Amikor ez állítólag történt, a gyermek még nem is szerette a Colát.) Az ezt, és más vádpontokat is megerősítő tanúval Szima Judit szintén perben állt régebben, mivel az igazolhatóan sikkasztott a szakszervezet pénzéből. Nyilván vádalku révén maradhatott büntetlen. Szima Judit az utolsó szó jogán elmondta, hogy milyen konkrét politikai okai voltak az ellene lefolytatott eljárásnak, hogy egy koncepciós per áldozata, és hogy politikai ellenfélből bűnözőt csináltak belőle, ahogy azt a Rákosi- és Kádár-diktatúra évei alatt számos esetben megtették a hatalom birtokosai. Az eljárás embertelenségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a döntéshozók nagyon is tisztában voltak a vádlott személyes, szánandó körülményeivel. Tudták, hogy több, súlyos betegségben szenved (többek között cukorbetegség, hormonális problémák, szív- és vérkeringési rendellenességek, arcbénulás és annak további veszélye, súlyos ízületi elváltozások, depresszió), így börtöntűrő képessége minimális. Értesültek arról is, hogy a vádlottat több személyes és családi tragédia érte a múltban, férje tűzoltóként egy mentés során kislányuk három hónapos korában életét vesztette, több hónapos kóma után. Azóta Szima Judit egyedülállóként, nehéz körülmények között neveli kiskorú, most 17 éves lányát. Ezért az első fokon kiszabott 3 éves szabadságvesztésnek 5 évre történő szigorítása a Zalaegerszegi Törvényszék részéről szélsőségesen embertelen és kegyetlen, tudván azt, hogy a törvényi tényállás az elsőfokú eljárás óta nem változott meg. Kérjük, hogy a tisztelt Elnök Úr a fentiekben leírtak figyelembevételével a méltányosság, emberségesség és igazságosság szellemében fontolja meg döntését, és gyakoroljon kegyelmet Szima Judit ügyében. Budapest, 2017. május 18. Tisztelettel: az alábbi civil személyek:    (akik  holnap május 18-án a helyszínen aláírják).


dr. Fórizs Eszter

Szima Judit üzenete:

2017-05-16 13:36:59

https://tmrsz.hu/2017/05/16/szima-judit-uzenete/

 

„Igyekszem életben maradni a börtönben,

hogy ha kijövök, továbbra is tudjak a

magyar embereknek segítséget nyújtani”

Veszprém, 2017.05.11. Szima Judit megkezdi börtönbüntetésének letöltését. A Veszprém Megyei Bv. Intézet előtt videó anyag készült.

A riportban Szima Judit, a TMRSZ alapítója, örökös főtitkára, ny. rendőr alezredes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság egykori főnyomozója többek között így nyilatkozik:

„…Én azért bízom benne, hogy ennek, a törvénytelenség sorozatnak, és ebben nem csak a saját esetemet értem, hanem a magyar emberek nehéz, hányattatott sorsát is, előbb vagy utóbb vége kell, hogy legyen, ezt hosszú távon nem lehet csinálni. A történelem is igazolta, hogy azok, akik ilyen eszközöket használtak, hosszú távon nem tudták a hatalmat fenntartani. És azt üzenem az embereknek, hogy ne adják fel, mert igyekszem én is úgy életben maradni a börtönben, hogy ha kijövök, továbbra is tudjak a magyar embereknek segítséget nyújtani, akik arra rászorultak. Mindenkire szükség van ebben az országban, ki ezért, ki azért, de mindenki megteszi a magáét, és ezáltal tudunk csak előrébb jutni.”

Mint ismert, a TMRSZ örökös főtitkáráért a veszprémi börtön elé élőláncot szerveztek, hogy így tiltakozzanak az igazságtalannak, méltatlannak és törvénytelennek nevezett büntetés ellen.

Itt található az erről készült film, amelyet Tarczi István készített:

 

Fórizs Eszter és Kőszegi M. László év elején készült filmje pedig itt:

 

 

dr. Fórizs Eszter

Szima Judit számára a Köztársasági Elnöktől kegyelmet kérő tüntetés máj. 18-án, 14 és 19 óra között a Sándor Palotánál

2017-05-16 09:38:36

Tisztelt Mindenki, tisztelt érdeklődők!

 

Szima Judit kegyelmi kérvénye a Köztársasági Elnök elé került.

Annak érdekében, hogy Áder János kegyelemben részesítse Szima Juditot, várjuk a figyelemfelhívó, kegyelmet kérő összejövetelünkre május 18-án csütörtökön 14 és 19 óra között a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz, a várba a Sándor Palota elé mindazokat, akik tisztelik és szeretik Szima Juditot, azokat, akik nem tudtak eljönni május 11-én Veszprémbe Szima Judit börtönbe vonulására, és azokat is, akik Veszprémben a börtön előtt részt vettek az élőlánc alkotásában.

A rendőrség tudomásul vette a demonstrációt. A szervezők kérik, hogy mindenki ossza ezt a hírt az ismerősei között, hogy minél többen tudjunk együtt kiállni Szima Judit szabadságáért. 

Sára György, a rendőrségi bejelentést megtévő főszervező.

 Helyszín: http://www.keh.hu/index2.php

 

https://www.facebook.com/groups/443550522647073/  : Itt lehet a facebookon  követni a történéseket Szima Judittal kapcsolatosan.


dr. Fórizs Eszter

Legyünk szolidárisak Szima Judittal! Kérem, hogy kattintsanak a facebook esemény oldal "ÉRDEKEL" nevű gombjára!

2017-05-10 09:20:18

A Szima Judittal szolidaritást vállalókat kérem, hogy kattintsanak a facebook esemény oldal "ÉRDEKEL" nevű gombjára, ha  május 11-én nem is tudnak eljönni Veszprémbe reggel 8 órára a BV elé: 

https://www.facebook.com/events/665144843683175/

 

 Érthetetlen, hogy   Farkas Flórián 1 MILLIÁRD 600  millió Forinttal nem tud elszámolni, és  őt mégsem küldték még eddig börtönbe ( még gyanúsított kihallgatása se történt meg a 2017.márc. 8-ai állás szerint).   LÁSD: http://privatkopo.hu/WebArticleShow.aspx?AN=poltvalasz&MN=Kereses&LN=Hungarian

 

Szima Judit  meg 22 millió állítólagos sikkasztásért meg 5 év letöltendő börtönt kap?  

Vessük össze a 22 milliót  az ezer hatszáz millióval!  22 kontra 1600!      

 

 MILYEN ORSZÁG EZ?

 

Legyünk szolidárisak Szima Judittal! Kattintsunk az "ÉRDEKEL" gombra!

 

Itt: https://www.facebook.com/events/665144843683175/

 

 


dr. Fórizs Eszter

Élőlánc Szima Juditért május 11-én csütörtökön a veszprémi börtön előtt 8 és 10 óra között

2017-05-09 06:55:38

Szima Judit ellen, igazságtalan, méltatlan és törvénytelen (jelen közjogi helyzetben megváltoztathatatlan) ítéletet hoztak, mely őt jogerősen 5 év börtönbüntetés letöltésére kötelezte, e miatt  bejelentett és tudomásul vett élőláncot szervezünk a  börtönbe történő "behívásának" időpontjára. A cél jelen esetben az, hogy felhívjuk a közvélemény figyelmét, hogy koholt vádak alapján börtönbüntetésre ítélhetnek egy Édesanyát, aki számtalan betegséggel is küszködik. Börtöntűrő képessége  betegsége miatt NINCS! Kérjük, hogy akik együtt éreznek Szima Judittal és kiskorú gyermekével,  azok a jelenlétükkel  fejezzék ki csütörtökön május 11-én  8  és 10 óra között a veszprémi börtön előtt, hogy erkölcsileg elítélik ezt a jogtalan és szégyenteljes ítéletet. Ne felejtsétek el Kedves Barátaim, hogy Szima Judit volt az egyetlen szakszervezeti vezető, aki a végsőkig harcolt a volt és az aktív egyenruhás állományért, Ő volt az egyetlen aki nem tárgyalt visszamenőleges törvénykezésről! Már akkor felhívta a civilek figyelmét, hogy mindenki sorra kerül, ami be is következett! "Ma Ő, holnap Te", ha győz a közöny és a félelem!

Az esemény szervezője és bejelentője: Szabó Sarolta Éva, aki nincs regisztrálva facebook-on.

 

 Helyszín: Veszprém, Külső-Kádártai út 12, 8200 Magyarország

  https://www.google.com/maps/place/Veszpr%C3%A9m+Megyei+B%C3%BCntet%C3%A9s-v%C3%A9grehajt%C3%A1si+Int%C3%A9zet/@47.110782,17.934921,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x512c5bc9ce5a2f75!8m2!3d47.1105386!4d17.935376?hl=hu

 

 Az esemény facebook linkje : https://www.facebook.com/events/665144843683175/


dr. Fórizs Eszter

Szima Judit lakásáról és vele egy légtérben lévő,bővítésen is átesett TMRSZ irodáról készült film, jogi magyarázattal, 2017.

2017-01-13 17:08:40

Tisztelt  Szima Judit ügyében  petíciót aláírók!

 

Kérem, hogy a  jogi helyzet tisztázása érdekében frissen készült filmet (2017.jan.9.) nézzék meg, és ismerőseiknek továbbítsák a petíció linkjével együtt, annak érdekében, hogy  még többen írják alá a petíciót. Íme a film linkje:

 https://www.youtube.com/watch?v=f4pb5MLpADE&feature=youtu.be

 

Üdvözlettel: dr. Fórizs Eszter

 

 


dr. Fórizs Eszter

Kérem szépen, hogy akik eddig aláírták a petíciót, azok osszák meg az ismerőseik között a petíció linkjét!

2017-01-10 20:20:39

Kérem szépen, hogy akik eddig aláírták a petíciót, azok osszák meg az ismerőseik között, mert most 200 aláírást elérve átmenetileg megfeneklett a hajó! A facebookon úgy lehet hatékonyan megtalálni a támogatókat, hogy az ismerőseik chat ablakjába rakják be a petíció linkjét, kedves kísérő mondattal felvezetve az ügyet. E-mailen is el lehet küldeni ismerőseiknek a petíció linkjét, hogy újra fellendüljön a támogatási kedv, és a hajó újra elinduljon. Hogy Szima Judit ügye biztonságos révbe juthasson! A TMRSZ tagok jó volna, ha felbátorodnának, hiszen anonim módon is alá lehet írni a petíciót, és végül is, nekik a legfontosabb, hogy főtitkáruk sorsa miként alakul.


dr. Fórizs Eszter

Kérem szépen az eddigi aláírókat, hogy a 2015-ben Szima Judit ügyében írt petíciót is mindenki írja alá! " Igazságot, Egyenlőséget, Tisztességes eljárást és Szabadságot kérünk a politikai fogollyá tett, meghurcolt Szima Judit asszonynak, a Tettrekész Mag

2017-01-08 13:02:19

Kérem szépen az eddigi aláírókat, hogy a 2015-ben Szima Judit ügyében írt  petíciót is mindenki írja alá! A szerzőjét, Kiss Erzsébetet megkértem, hogy  a mi petíciónkt is küldje ki az ővét aláíróknak ( 488-an voltak). Az összefogás eredményesebbé teszi küzdelmünket!

" Igazságot, Egyenlőséget, Tisztességes eljárást és Szabadságot kérünk a politikai fogollyá tett, meghurcolt Szima Judit asszonynak, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete főtitkárának!"

Itt lehet aláírni a 2015-ben írt petíciót:

http://www.peticiok.com/szabadsagot_szima_judit_ftitkarnak_a_tmrsz-nek#form

 

A Magyar Állam legfőbb közjogi méltóságai részére, a vétkesek közt cinkos aki néma elv alapján a Magyar Nép, a Magyar Nemzet állampolgárai a jelen petíciót aláíró tagjai, valamint szervezetei részéről

Dr. Áder János Köztársasági Elnöke,

 Dr. Orbán Viktor Miniszterelnök,

 Dr. Kövér László Országgyűlés Elnöke,

 Dr. Darák Péter Kúria Elnöke,

 Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész részére!

Tisztelt Excellenciás Urak!

Minden jogállam természetes része a jól működő rendőrség. A rendőrségi dolgozók, akik munkavállalók felelősségteljes munkát végeznek.

Munkájuk nehéz és fáradságos , a tisztességes és magas színvonalú munkavégzésük az állampolgárok érdeke, melyhez szükséges egy biztonságos, jogállami keretek között alkotott jogszabályokkal körbebástyázott munkáltatói háttér, a rendőrök korlátozott jogait figyelembe vevő, igazságos munkáltatói bánásmód.

Ezt képviseli a TMRSZ, mely szervezetnek a főtitkárát ennek érdekében tett lépései miatt három év börtönbüntetéssel kívánják sújtani.

Kérjük, hogy vizsgáltassák ki Szima Judit és a szakszervezet ellen a büntetőeljárás során elkövetett törvénytelenségeket, a felelősöket vonják felelősségre, mivel az eljárás kezdetétől fogva az ügyészek a nyomozási és bizonyítási szabályok törvényességét megsértették, hivatali visszaélések sorozatát követték el a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete és főtitkára Szima Judit sérelmére!

Az eljárásban résztvevőként törvényes jogaikat nem gyakorolhatták, a főtitkárt törvénytelenül két alkalommal is előzetes letartóztatásba helyezték, közel 8 hónapig fogva tartották, előtte meg lakóhelyéről 5 hónapra száműzték!

A Szekszárdi Járásbíróság ezeket nem volt hajlandó vizsgálni, sőt törvénytelen eljárásban el nem követett bűnökért 3 évre elítélte, közügyektől eltiltotta, vagyonelkobzás kiszabásával földönfutóvá akarja tenni Őt is és a szakszervezete is! Ezzel a több éve húzódó koncepciós eljárással a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete és főtitkára , Szima Judit sérelmére az állam direkt módon beavatkozott a társadalmi szervezet belügyeibe!


Kérjük, hogy indítsanak vizsgálatot, mert megengedhetetlen országunk, nemzetünk biztonsága érdekében, amikor olyan nagy a kiszolgáltatottság, és csak magunkra számíthatunk, hogy a rendvédelmi dolgozókat tisztességgel és becsülettel képviselő magyar asszony ellen és a rendvédelmi dolgozókat képviselő szakszervezet ellen továbbra is koncepciós eljárás folyjék!


Igazságot, Egyenlőséget, Tisztességes eljárást és Szabadságot kérünk a politikai fogollyá tett, meghurcolt Szima Judit asszonynak, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete főtitkárának!


Szima Judit munkássága számunkra reményt ad, akit a rendőrök melletti kiállása, érdekvédelmi munkája miatt köztörvényes bűnözőként kívánnak beállítani, elítélni, és aki ebben a helyzetében is bátran , példát adva helytáll a nemzetünkért, országunkért, a munkavállalókért.

Kérésünk figyelemfelhívó, mert az elmaradt intézkedések esetén a következmények politikai, köztörvényes és morális felelőseivé is válunk mindahányan, kivétel nélkül, mert tudjuk jól: „vétkesek közt cinkos aki néma”.

2015.július havában

Aláírók: Erzsébet Kiss    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

 


dr. Fórizs Eszter

Bíró leleplező elszólása az ítélethirdetésből

2017-01-05 02:38:33

Időutazást kínálunk olvasóinknak díj- és költségmentesen, csak egy kattintásba kerül. Az ötvenes évek stílusa, mint velünk élő történelem 2016-ban. Nem virtuális utazás, nem Kunmediátoros, ez a valóság ma a bíróságon , ha koncepciós perről van szó.

Helyszíni tudósításunk a Zalaegerszegi   Törvényszékről.

Időutazás az ötvenes évek tárgyalótermi milliőjébe. A szenvedélyes vadász és területi vadászkamara etikai bizottságának elnöke Dr. Mesterházy István és törvénytelenül , golyóstollal kijelölt bírói tanácsa az ítélete indokolásakor lényeges tényállási elemet mondott ki az ötéves letöltendő börtönbüntetés büntetési tételt alátámasztó körülményként, úgy is fogalmazhatnánk, hogy véletlenül igazat mondott 30 másodpercig.

Ez a körülmény az, hogy a sikkasztás vádjává tett “cselekmény” azért bűncselekmény, mert noha a beszámolókat a TMRSZ valamennyi döntéshozó testülete – így a Vezetői Testület, a Küldöttértekezlet és a Kongresszus is – elfogadta, a beruházás megvalósulásáról hozott beszámolókat pedig úgyszintén elfogadta (mint az egy önkormányzatisággal bíró szuverén belügyekkel bíró civil szervezetnél megkövetelt és magától értetendően is belügy) éppen ezért   a vádlottak azért követték el a bűncselekményt a bíróság szerint, mert demokratikusan, a jogszabályok betartásával jártak el.

Korábban feltett anyagunkban hivatkoztunk erre a bírósági megnyilvánulásra, momentumra, mint a bíráskodás XXI. századi szégyenfoltjára, azaz az ítélet kihirdetésekor elhangzott eme veretes mondatra.  Azért, mert jogszerű volt a működés öt év letöltendő börtönbüntetés jár egy valódi érdekvédelmi szervezet képviselőjének noha a legfőbb döntéshozó szerv szabályszerűen hoz döntéseket, az nem tetszik a hatalomnak, akkor megrendelésre mindig akad egy szenvedélyes és etikai etalonként felkent bírói talárba öltöztetett valaki , aki az elvárt ítéletet hozza . Úgy tűnik, mintha az ötvenes években lennénk.  Ismét lemészároltunk, halálba küldtünk egy demokratikusan és szabályszerűen működtetett szervezeti vezetőt.

Itt láthatóak az árulkodó mondatok, melyek egyértelműen leleplezik, hogy koncepciós ítéletet hoztak a tisztességes, pártatlan eljárás látszatára sem adtak, amit még tetéz az is, hogy  mindezidáig sem bírálta el a Pécsi Ítélőtábla a 3 darab elfogultsági kifogásunkat , holott az ítélet már több, mint egy hónapja megszületett és „jogerős”.

link: A video

A bírói hadarás miatt a szöveg: „Beszámolókat a TMRSZ kongresszusa is elfogadta. Az elsőfokú bíróság így ezen tényállási pontok tekintetében törvényes és logikus bizonyíték értékelő tevékenység eredményeként állapította meg, hogy a vádlottak elkövették a terhükre rótt bűncselekményt. „

Zalaegerszeg, 2016.11.29.


dr. Fórizs EszterPetíció megosztása

Segítsd ezt a petíciót, hogy több aláírást érjen el.

Hogyan lehet népszerűsíteni egy petíciót?

  • Ossza meg a petíciót a Facebook oldalán és a petíció témájához kapcsolódó csoportokban.
  • Vegye fel a kapcsolatot a barátaival.
    1. Írjon egy üzenetet, melyben részletezi, miért írta alá ezt a petíciót. Ez segít másoknak megérteni, hogy milyen fontos ez a téma, így valószínűbb, hogy ők is aláírják a petíciót.
    2. Másolja ki és illessze be a petíció webcímét az üzenetbe.
    3. Küldje el az üzenetet e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram és LinkedIn használatával.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...