Víziközmű Jánoshalma

KÖZVETLEN DEMOKRÁCIÁT A CSATORNA MEGVALÓSÍTÁSBAN !!

Városunk vezetői ismét azt bizonyították, hogy semmibe veszik a lakosság érdekeit és javaslatait. Szolgaian alkalmazzák a hatalom azon rendelkezéseit, amelyek a lakosságot mély szegénységbe és függőségbe taszítják. A könnyítési lehetőségektől mereven elzárkóznak. Ezért térjünk vissza a közvetlen demokráciához és követeljük a lakásonkénti egy szavazat elve szerint működő közgyűlés összehívását. A közgyűlésen mindenki lahetőséget kap, hogy kiálljon saját érdekeiért.

 

Előzmények:

A Jobbik Jánoshalmi Szervezete 2013. március 07-én lakossági fórumot szervezett a csatorna beruházás ügyében. A fórumon megfogalmazott megoldási javaslatokkal fordultunk a város önkormányzatához és a víziközmű-társulat vezetőségéhez. A levélben megfogalmaztuk a lakossági terhek csökkentésének lehetőségeit.

Jánoshalma város vezetői a fórumon hangoztatták, hogy a hozzájárulás mértéke jelentősen csökken, sőt kedvező esetben ez az összeg o.- forint is lehet. Ezért kértük, hogy amíg a tényleges hozzájárulás mértéke nem tiszázódik függesszék fel az adók módjára történő behajtásokat, végrehajtásokat.

Tettük mind ezt annak ismeretében, hogy az 1997. évi LXXVIII. törvény 28. §. (2) bekezdésében megfogalmazottak szerint : csak a megvalósult közmű beruházás után lehet költséget áthárítani a lakosságra.

Leveleinkre minezideig választ nem kaptunk. de a folytatódtak a letiltások, végrehajtások.

Tisztelettel kérek minden együttérzőt és érintettet, amennyiben egyetért a közvetlen demokráciára szóló felhívásunkkal, aláírásával támogassa kezdeményezésünket!

Köszönettel:Jobbik Magyarországért Mozgalom Jánoshalmi Alapszervezete

 


Nagy István Jobbik elnök    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével