Veszélyben a Tiszántúl védett ásványgyűjteménye

A Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszékének különleges, és ma már a Kulturális Örökségvédelem által is védetté nyilvánított gyűjteménye egy olyan muzeális értékű komplex geológiai kollekció, amely egyedülállómódon integrálja egymásra épülő rendszerben az ásványokat, kőzeteket, nyersanyagokat, az ősi környezet és élővilág maradványait, általános és szerkezeti földtani ismereteket, vulkanológiát, a Föld és az élet fejlődését bemutató képződményeket. Az alapokat még a Református Kollégium keretében rakták le már az 1700-as évek végétől, majd bővítették az első ős-tanszékkeretében 1823-tól, s ugrásszerűen bővült a Szőnyi Pál ajándékozta hatalmas kollekció anyagával. Ezekből látták el a térség iskoláit, ennek egy részéből képződött a református kollégium 1965-től védettséget élvező bemutatóanyaga, s ebből született meg a tanszéki gyűjtemény első magrésze is. Az idén 100 éves Debreceni Egyetem az idők során sok változáson ment keresztül, 1932-ben költözött be az ismert Egyetem téri főépületbe, ahol helyet kapott az akkor még Ásvány- és Földtani Intézet is. A Természettudományi Kar létrehozásakor 1949-ben a Tanszék a főépület keleti szárnyának földszinti részén, a belső díszudvar oldalán nyert elhelyezést,ahol egységben van (volt) a Tanszék, az oktatói szobák, a könyvtár, a laboratóriumok és maga a csodálatos gyűjtemény, amely sok-sok formálódás után, méltán vívta ki az ide látogató hazai és külföldi vendégek, köztük neves szakemberek elismerését. Diákok, köztük igen sok tanár szakos, sok generációja nőtt fel e gyűjtemény megismerésével, s jutott közelebb a bennünket körülvevő természet alkotóinak rendszertani, anyagismereti és egyéb megismeréséhez. Az itt szerzett hasznos és érdekes ismeretek elkísérték őket sokfelé ívelő pályájuk útjain, és mindenki szeretettel gondolt erre a tanulmányi környezetre és az itt szerzett tudásra. Mindezt most nagyon komoly veszély fenyegeti. Egy máig megindokolatlan középvezetői döntés (TEK elnöksége) értelmében a Tanszék 3különböző épületbe, 6 felé darabolva kellene, hogy megfeleljen – nagyon kedvezőtlen körülmények között - az európai szintű kutató egyetemi elvárásoknak. Az egészhez nem készült áttelepítési terv, az új terekben nincs mindennek helye, s aminek van, azok is egymástól elszakítva, csak külön felügyelet mellett válnak nehézkesen hozzáférhetővé. A több mint 15000 darabos védett gyűjteményrész kb. 20%-ának nincs befogadó környezete, miként az oktatáshoz leginkább használható papírmodellek és rácsszerkezetek számára sem. Már most látható, különösebb szakmai felkészültség nélkül is, hogy az oktatás színvonala csökkenni fog, a gyűjtemény a hallgatóság számára napi szinten (ahogy eddig) praktikusan hozzáférhetetlen lesz, múzeumi funkcióit pedig különösen nem fogják tudni hasznosítani az ide látogató iskolák tanulói és az érdeklődő turisták, akik számára gyakran ez volt az egyik legnagyobb vonzerő a természettudományi érdeklődés felkeltéséhez. Mindezt azért, hogy homogénekké váljanak az épületek, amit soha, sehol, senki nem írt elő, és csupán egy nagyon tizedrangú, formális szempont. Érthetetlen, hogy a szakmai érveket, a várható súlyos gondokra vonatkozó figyelemfelkeltő észrevételeket nem vették figyelembe az intézkedők, holott e méltán védett, különleges érték nem csak az egyetemnek egyik kitüntetett, patinás gyöngyszeme, hanem különösen fontos egy alföldi terület és régió nagyvárosának és az idelátogatóknak egyaránt.

.Kérjük, hogy minden valaha itt tanult diák, a gyűjteményt a maga egységében megtekintő látogató, természetet kedvelők, ásványgyűjtők,lokálpatrióták és bárki, aki nem ért egyet a fent leírt értékrombolással,együtt emeljük fel szavunkat és tiltakozzunk e nagyon átgondolatlan változtatások ellen, amelyek a Debreceni Egyetem Egyetem téri főépületének legvonzóbb látványosságát, a földtudományi oktatás bázisát, Debrecen egyik különleges értékét hozná használhatatlan állapotba, alapjaiban veszélyeztetve mindazt, amiért született, és amiért annyi generáció építette bele sok-sok áldozat árán tudását és nem kevés anyagi erejét is! Kérjük, hogy e felhíváshoz kapcsolódva írják alá a mellékelt tiltakozást, hogy az utolsó utáni pillanatban próbáljuk megmenteni, amit néhányan felelőtlenül tönkretennének.

 

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Erzsébet Zilahi-Sebess petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudja megerősíteni az aláírását az erre az üzenetre való válaszadással.
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...