Védjük meg József Attila szobrát a Duna parton!

Tiltakozunk az ellen a szégyenletes és barbár terv ellen, amely szerint a XX.sz. egyik, ha nem a legnagyobb, költőjének a szobrát el akarják távolítani a Kossuth térről. Akiben csak egy fikarcnyi tisztelet és alázat is van a magyar kultúránk és a nemzetük nagyjai előtt, az ilyen gyalázatot nem követhet el.
Pilinszky János: József Attila emlékkönyvébe: "Mikor meghalt nem volt semmije. És ma - költők tudják csak igazán! - az egész világ a birtoka: fűszálak és csillagok, sőt a szótár egyes szavai, miket büntetlenül senki többé el nem vehet tőle."
Ne engedjük, hogy szobrát, hatalom ittas hitvány senkik, méltó helyéről, a Duna partról bárhová is eltávolítsák! Marton László szobrász által alkotott, 3,5 méter magas, 3 kőlépcsőn ülő, kalapját kezében tartó József Attila-bronzszobrot 1980-ban állították fel a Duna partján. A szobor mellett ovális, írott, domború bronzbetűkkel a költő A Dunánál című verséből való idézet olvasható: "Mintha szívemből folyt volna tova zavaros, bölcs és nagy volt a Duna."