Védelmet a gyerekeknek a szexuális kizsákmányolás ellen – a Gyermekjogi Civil Koalíció aláírásgyűjtése a változásért

A Gyermekjogi Civil Koalíció aláírásgyűjtést kezdeményez olyan összkormányzati lépések sürgetésére, amelyek eredményeként minden gyermek valódi és hatékony védelmet kaphat, hogy ne váljon szexuális erőszak áldozatává, illetve megelőzze az újbóli áldozattá válást, valamint hatékony védelmet biztosítson az erőszakot már elszenvedett gyermekek számára. Mindez, szakmailag megalapozott módon, kutatásokon nyugodva és szakértői egyeztetéseket követően képzelhető el csak.

A szexuális erőszak és kizsákmányolás, amely gyakran együtt jár fizikai és mindig együtt jár érzelmi erőszakkal is, az egyik legsúlyosabb bántalmazás, amit egy gyermek elszenvedhet. Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének, valamint a magyar törvényeknek is megfelelően minden 18 év alatti személy gyermeknek minősül, és ekként különleges védelemre és gondoskodásra jogosult.

Az elmúlt hónapokban több hír és elemzés jelent meg gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről, azon belül is kiemelten a gyermekpornográfia és a gyermekprostitúció bűncselekményéről, mint korábban bármikor. Ezek megerősítették azt, amit a gyermekvédelmi szakma régóta mond: az áldozatok kiszolgáltatottsága, a körülöttük lévő védőháló hiánya aggasztó és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az internet a szexuális ragadozók egyik fő vadászterületévé vált.

A gyermekek szexuális bántalmazása, kizsákmányolása elleni fellépés a gyermekvédelem egyik legsürgetőbb, közös feladata. Mit tehetünk mi, felelős felnőttek?

Kezdeményezzük, hogy

1.    A Kormány, mint a Részes Állam képviselője gondoskodjon az Európa Tanács Lanzarote Egyezményének[1] mielőbbi végrehajtásáról, és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy megszűnjön Magyarországon a gyermekek szexuális kizsákmányolása, és megvalósuljon az áldozatok és családjaik teljes körű szakmai támogatásának és segítésének rendszere. A gyermekek szexuális kizsákmányolása (pl. prostitúcióban) az esetek kétharmadában direkt módon kapcsolatba hozható a gyermekek által elszenvedett szexuális erőszakkal, és a gyermekpornográfiával.

2.    A kormányzati szervek teremtsék meg az egyes esetek rendszerszintű kivizsgálását végző szakmaközi fórumok létrejöttének és rendszeres, valódi működésének feltételeit minden olyan kormányzati és nem kormányzati szereplő, intézmény részvételével, amelyek a gyerek jóllétéért és biztonságáért, valamint az erőszak és kizsákmányolás áldozatainak ellátásáért felelősek.

3.    Az Országgyűlés tartson vitanapot a gyermekbántalmazás és a gyermekekkel szembeni szexuális erőszak (ideértve a gyermekpornográfiát is) problémájáról, és dolgozzon ki egy stratégiát (intézkedési tervet) a megelőzésre és a gyermekek hatékonyabb védelmére és a gyermekek szexuális kizsákmányolását érintő bűncselekményekkel kapcsolatos bűnüldözés hatékonyságának javítására.

4.    A Kormány indítson tudatosságnövelő (felvilágosító, ismeretterjesztő)  kampányokat a széles nyilvánosság, valamint az elkövetők és áldozatok számára is, melynek keretében nyújtsanak tájékoztatást a gyermekek szexuális kizsákmányolásáról és szexuális, érzelmi és fizikai bántalmazásáról, valamint a rendelkezésre álló megelőző intézkedésekről, szolgáltatásokról.

5.    A Kormány biztosítsa, hogy a szexuális erőszak és kizsákmányolás  gyermek és felnőtt áldozatai megfelelő minőségű és ideig tartó ellátást és támogatást kaphassanak erre specializálódott országos, multidiszciplináris segítő rendszer keretében, amelynek forrásai folyamatosan biztosítottak. A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai számára legyen biztosítva kötelező szakképzés, melynek része az erőszak természetrajzának ismerete, az áldozatokra gyakorolt hatása, a trauma tüneteinek felismerése és a megfelelő áldozatsegítés.

6.    A Büntető törvénykönyv (Btk.) 204. § szerinti gyermekpornográfia bűncselekmény elnevezését a magyar kormány által is ratifikált és jogrendbe beültetett Lanzarote-i Egyezmény terminusának megfelelően gyermekek elleni szexuális bűncselekménynek tekintsék és ennek megfelelően a meghatározott bűncselekményeket hatásos, arányos és elrettentő szankciókkal büntessék, a nyomozást és a büntető eljárásokat a gyermekek legfőbb érdekében és jogaik tiszteletben tartásával végezzék, valamint az Interpol ajánlásának megfelelően változtassák meg “gyermekkel szembeni szexuális erőszakról készült felvétel”-re.

7.    A gyermekekkel szembeni szexuális erőszak elkövetőivel szemben legyen kötelező a foglalkozástól való eltiltás alkalmazása a Btk.  52.§ -a  szerint (ideértve a gyermekekkel közvetve vagy közvetlenül összefüggő foglalkozást is).

8.    A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a büntetőjogi szankciók mellett a szexuális erőszak elkövetői számára is, ha szükséges és indokolt,  biztosítsanak (önkéntes, vagy kötelező formában) orvosi, terápiás és más egyéb szolgáltatást, illetve álljon rendelkezésre olyan ingyenesen hívható zöldszám, amelyen keresztül segítséget kérhetnek, illetve szükség esetén továbbirányíthatóak  egy terápiás központba.

9.    A kormányzati szervek hívjanak össze egyeztetést a szaktárcák, társhatóságok, civil szervezetek és szakértők közreműködésével a gyermekekkel szembeni szexuális erőszak jogerősen elítélt elkövetők adatait tartalmazó elkülönült nyilvántartás kidolgozásáról. A nyilvántartásnak elsődlegesen a gyermekek védelmét kell céloznia, és meg kell felelnie a jogállamiság követelményeinek is. A széleskörű nemzetközi gyakorlat és a várható erős társadalmi hatás miatt hatástanulmány készítése és széleskörű szakmai egyeztetés mindenképpen javasolt.

 

A Gyermekjogi Civil Koalíció részéről egyetért:

Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelőszülőkért

Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület (CSAGYI)

Gyerekesély Közhasznú Egyesület (GYERE)

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

Igazgyöngy Alapítvány

Jogismeret Alapítvány

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

Közép-európai Mediációs Intézet

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Magyar Pedagógiai Társaság Gyermekérdekek Szakosztálya - Korczak Munkabizottság

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Női Érdek)

Magyarországi Terre des hommes Alapítvány

Nagy-Nádasdi Anita Rozália

Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület

Rosa Parks Alapítvány

Validity Alapítvány

Világszép Alapítvány

UNICEF Magyarország

Bíró Dalma

Cserey Miklós - - Szülőnek lenni program

Dr. Hegedűs Judit

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Lux Ágnes

dr. Rácz Andrea

Tománé Mészáros Andrea

 

Magánszemélyként Ön is csatlakozhat petíciónkhoz: https://www.peticiok.com/vedelmet_a_gyerekeknek_a_szexualis_a_kizsakmanyolas_ellen__a_gyermekjogi_civil_koalicio_alairasgyjtese_a_valtozasert

UN0149581.jpg

[1] 2015. évi XCII. törvény az Európa Tanácsnak a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás elleni védelméről szóló Egyezménye kihirdetéséről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról


Gyermekjogi Civil Koalíció    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Aláírásommal elfogadom, hogy Gyermekjogi Civil Koalíció láthatja az általam ezen az űrlapon megadott összes információt.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.


Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen űrlapon megadott adatokat a következő célokból feldolgozzák:
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...