Valós Gyermekjogokat!

Kedves barátaim, ismerősök és ismeretlenek!

Az alábbiakban leírtam egy petíciót a Belügyminiszter úrnak címezve!

A gyermekek, a gyermekeink jogaira és érdekeire,  illetve ezek figyelmen kívül hagyásának problémáira próbálom felhívni a figyelmet.

Ha egyet értesz az általam leírtakkal, írd alá Te is!

Együtt sikerülhet! Csak együtt sikerülhet!

 

PETÍCIÓ!

Tisztelt Dr. Pintér Sándor úr!

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye világos és egyértelmű törvényeket alkot a gyermekek jogait illetően!

Azonban társadalmi problémaként és általánosan jelenik meg napjainkban, hogy a gyermekek jogai sok esetben, csak "papíron" léteznek!

A gyermekek védelmét törvényi kötelezettséggel ellátó szervek - lásd: Gyámhivatalok, gyermekjóléti szolgálatok, bíróságok stb. - sokszor nem állnak a hivatásuk magaslatán!

Egyes eljárásokban- és ez általános észrevétel,- a gyermekek valós és hosszútávú érdeke, a gyermekek jogai nem jutnak érvényre.

A bírói gyakorlat a gyermekek sorsát érintő perekben elavult. Erre már több esetben rámutattak a jogi egyetemek, de maguk a bíróságok is.

Ritka kivételektől eltekintve, a gyermekvédelmi rendszerben dolgozók nem a gyermek érdekeit tartják szem előtt, sajnos sokszor még az eljárásokhoz kapcsolódó jogszabályok ismerete is hiányos, vagy figyelembe sem veszik az eljárásokban!

A JÖVŐNK ZÁLOGA A GYERMEK!

Ez a társadalom legfőbb érdeke is!

A szülői elidegenítés, a kapcsolattartások akadályozása, a gyermekek eszközként való felhasználása egy válás után, negatívan hat a gyermek minden irányú fejlődésére és mentális problémákhoz vezethet!

A beteg gyermek pedig beteg jövőt hordoz magában!

Ennek véget kell vetni, mert ha nincs gyermek, nincs jövő!

A gyermekvédelmi rendszer, szinte kontroll nélkül dolgozik, sokszor a gyermekek kárára. A rendszerben dolgozók hibáit felsőbb szinten sokszor eltussolják. Kéz - kezet mos alapon teszik. Szakértői vélemények tucatjai készülnek, bizonyos érdekek mentén és ezek a szakértők sok gyermek sorsát pecsételik meg sokszor egy életre.

Átfogóan kellene felülvizsgálni a jelenlegi gyermekvédelmet, valamint a gyermeki jogok és érdekek érvényesülését!

Jól tudjuk, hogy nem kis feladat, de az elmúlt időszak tragédiái- ahol gyermekek haltak meg- rámutattak arra, hogy valami nincs rendben!

Tisztelettel felkérjük Önt és a Belügyminisztérium munkatársait, hogy a társadalmi érdekre való tekintettel a gyermekvédelmi rendszert egy átfogó vizsgálatnak vessék alá - gyámhatósági, bírósági eljárásokban a jogszabályok gyermeket érintő megfelelő alkalmazása, stb. - a jog megfelelő ismerete, azok alkalmazása,  a gyermekvédelemben dolgozók alkalmassága terén!

Segítségét a gyermekek érdekében megköszönve, 

Tisztelettel:

Domokos Dániel 

Tóth Anikó 

Tóth Norbert

 

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Tóth Norbert petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...