Uniós jogok és ítéletek betartatása a magyar bankoknál

Petíciónk célja, hogy Dr. Léhmann György ügyvéd úr által Viviane REDING-nek (Európai Bizottság alelnöke, a jogérvényesülésért, alapvető jogokért és uniós polgárságért felelős biztosa) írt levelét végre komolyan vegyék.

Kérek mindenkit, írja alá ezt a petíciót, ha egyetért azzal, hogy az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárásában, C-472/10. számú ügyben ("tisztességtelen fogyasztói szerződési feltételek") hozott ítélet szerinti uniós jogokat a magyar kormány által is betartassák!

 

Idézet az ügyvéd úr leveléből:

"Ebből kiindulva előttem nem kétségesen most kell eldönteni azt, hogy hazám marad egy olyan hazug világban, ahol a bankok az EU Intézményeket, Európa Bírósági ítéleteket, és mindenféle alapvető erkölcsi alapszabályokat semmibe véve megtarthatják-e a jogtalanul, tisztességtelenül elszedett, vagy még elszedni kívánt, magyar emberek millióinak anyagi helyzetét, életét tönkre tevő pénzt, vagy


** **
mégsem üres maszlag egy Európa Bírósági ítélet, vagy EU Irányelv hazámban még számukra sem, és ezért
** **

* k é r e m   *

T. Professzor Asszonyt arra, hogy a Magyar Kormányt vegye rá arra, hogy felvállalva azt a következményt, hogy a bankok gazdasági összeomlással rémisztgetnek - az Európa Bíróság ítéletét úgy tartassák be elsősorban a bankokkal, ahogy az elő van írva:

1. Előzetes döntéshozatali eljárás
Az egyes uniós tagállamokban a nemzeti bíróságok feladata annak biztosítása, hogy az uniós jogot az adott országban megfelelően alkalmazzák. Fennáll azonban annak a kockázata, hogy más-más ország bíróságai másképpen értelmezik az uniós jogot.
Ennek megakadályozását szolgálja az előzetes döntéshozatali eljárás. Ha valamely nemzeti bíróságnak kételyei vannak egy uniós jogszabály értelmezését vagy alkalmazandóságát illetően, tanácsot kérhet - egyes esetekben kell kérnie - a Bíróságtól. Ezt a tanácsot előzetes döntéshozatalnak nevezik."

 

.

.

.

Valamint arra is

*k é r e m *

T. Professzor Asszonyt, hogy az Európa Bíróság által hozott ítélet alapján indítandó több ezer bírósági peres eljárást fokozottan kísérje figyelemmel azért, hogy még csak a látszata se merülhessen annak fel, hogy a magyar kormány a gazdasági összeomlástól való félelmében, vagy egyéb oknál fogva a bíróságot tisztességtelen módszerekkel ráveszi az EU-s jogszabályokkal és ítéletekkel, illetve belső jogszabályokkal ellentétes döntésre."