Ultimátum

Alulírott magyar (civil) polgároknak két dologból van elegünk: egyrészt a hatalmon levő politikusok packázásaiból, másrészt az ellenzéki politikusok tehetetlenkedéseiből. Ezért adjuk az alábbi ultimátumot.  

Azt gondoljuk, hogy nincs keresnivalója a politikában azoknak, akik az országot az Európai Unióból kifelé, az európai értékektől egyre messzebb vezetik, de azoknak sem, akik képtelenek megérteni, hogy az ország jelenlegi, fasizálódó helyzetében csak az összes demokratikus pártok tényleges összefogása képes a baljóslatú tendenciákon fordítani. Az ellenzéki pártok azt mondják, hogy „ügyek mentén” hajlandók összefogni. Szerintünk, ha van olyan ügy, amiért érdemes és kell összefogni, az éppen a demokrácia alapértékeinek és intézményeinek védelme.     

Tisztában vagyunk vele, hogy egy, az összes ellenzéki párt összefogásából születő politikai erő a pártok által képviselt programok, értékek és érdekek különbözősége miatt hatalomra kerülése esetén aligha lenne képes olyan politikai kormányt alakítani, ami hosszú távon vagy akár csak egyetlen cikluson át az országot kormányozni tudná. De nem is ez a feladat. A feladat a demokrácia, a demokratikus politikai jogok megvédése a diktatúrával szemben, amit hagyományosan alkotmányozásnak szokás nevezni. A létrejövő parlamentnek a demokráciát kell alkotmányos védelem alá helyeznie: a választójogot, a sajtószabadságot, a gyülekezési szabadságot, a sztrájkjogot, a személyi szabadságjogokat, az önkormányzatok, a civil szervezetek és az oktatási intézmények jogait.

A létrejövő parlamentnek tehát alkotmányoznia kell. Nem mellesleg kineveznie egy szakértői kormányt. Ez nyilván nem könnyű, de ha a jelenlegi ellenzéki pártok erre képtelenek, akkor nincs keresnivalójuk a politikában, semmi értelme támogatni őket, semmi értelme rájuk szavazni.    

A parlamentáris demokrácia azt jelenti, hogy kénytelenek vagyunk politikusok (képviselők) kezébe adni az ország sorsát, de ennek a jelen helyzetben csak akkor van értelme, ha ők képesek megfelelni az alkotmányozás feladatnak, és csak akkor lesznek képesek erre, ha a létrejövő parlamentben kétharmados többségük lesz. Nem elég „bekerülni”, az alkotmányozáshoz kétharmadra van szükség. Ezért össze kell fogniuk.  

Az ultimátum pedig azt jelenti, hogy megvonjuk a támogatásunkat és szavazatunkat minden olyan politikai párttól és politikustól, aki egy ilyen összefogásba nem hajlandó vagy nem képes beleállni, és erre buzdítunk másokat is: ne szavazzanak olyan politikusokra és politikai pártokra, amelyek nem akarnak vagy nem képesek összefogni a többiekkel.  

Az, hogy kezünkbe vesszük a sorsunkat, most azt jelenti, hogy most mi diktáljuk azokat a feltételeket, amelyek teljesülése esetén a pártokat és jelöltjeiket támogatni hajlandók és készek vagyunk. 

1. Csak olyan egyéni jelöltre szavazunk, aki az egyesült ellenzék közös jelöltje.

2. Csak olyan párt listájára szavazunk, amely az összefogásban részt vesz és elfogadja a többi ellenzéki párt részvételét.  

3. Csak olyan jelöltekre és pártokra szavazunk, amelyek előzetesen (még a választások előtt) közösen nyilvánosságra hozzák egy választási győzelmük esetén felállítandó és általuk támogatandó szakértői kormány névsorát.    

4. Csak olyan jelöltekre és pártokra szavazunk, amelyek előzetesen (még a választások előtt) közösen nyilvánosságra hozzák egy olyan alkotmány tervezetét, amelyet választási győzelmük esetén beiktatnak, és amely a fent említett jogok érvényesülése számára intézményes garanciákat biztosít arra, hogy egy, a jelenlegihez hasonló kontrollálatlan hatalom-koncentráció, magyarul diktatúra soha többé ne alakulhasson ki ebben az országban.

5. Csak olyan jelöltekre és pártokra szavazunk, amelyek előzetesen (még a választások előtt) közösen nyilvánosságra hozzák egy olyan köztársasági elnök nevét, akivel győzelmük esetén a jelenlegit leváltanák.  

Amikor a politikusok azt mondják, ideje, hogy a nép kezébe vegye a sorsát, azt mindig úgy értik: ideje, hogy az ő kezükbe adják. Most azonban valóban mi, civilek (a nép) szeretnénk dönteni arról, hogy kinek legyen lehetősége hatalmat gyakorolni ebben az országban és kinek nem.  

Az, hogy most mi (civilek) diktáljuk a feltételeket csak annyit jelent, hogy a politikát végre a feje tetejéről a talpára állítjuk. Éppen ideje, hogy a politikusok ne biankó mandátumokat kapjanak, hogy ne azt csinálják, ami nekik tetszik, hanem azt, amivel mi megbízzuk őket. És most erre az öt pontra vagyunk hajlandók és készek mandátumot adni.  

A feladat nehéz, a munka komoly, de a választásokig hátralevő idő kevés. Ezért az öt feltétel teljesítésére (az összefogásra, az egyéni jelöltek állítására, a szakértői kormány tagjainak megnevezésére, az alkotmánytervezet elkészítésére és az új köztársasági elnök megnevezésére) 2017. december 15-ig adunk határidőt.    

-----------------------   

Ez a kezdeményezés csak akkor érheti el a célját, az ellenzéki pártok összefogását és a jelenlegi hatalom leváltását, ha e levél aláíróinak számát százezrekben, sőt, milliókban mérhetjük. Kérjük, ha egyetértesz az itt írottakkal és szeretnéd, ha ez az összefogás megvalósulna, írd alá, és hívj csatlakozásra másokat is, konkrétan: minden ismerősödet, akiről úgy gondolod, hogy neki is fontos, hogy mi fog történni velünk az elkövetkező időben!  

Fontos információkat, háttér- és segéd-anyagokat találsz itt: 
http://www.ultimatum-2018.hu/

És létrejött az ultimátum fb oldala is:
https://www.facebook.com/ultimatum2018/