ÚJBUDA ZÖLD, KÖRNYEZETBARÁT, ÖKOLOGIKUS, HOSSZÚTÁVÚ FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI JAVASLAT!

 Újbudán jelentős fejlesztések történnek, melyek általában a közlekedési, felújítási és esztétikai elvárásoknak felelnek meg, viszont sok esetben a zöld környezet kialakításának szempontjai csak másodlagosak, vagy fel sem merülnek.

Élő példa Gazdagréti tér esete, ahol sajnálatos módon nem kérték ki a lakosság, a civilek véleményét, tájékoztatásukra is csak a beruházás megkezdése után került sor. Ezért várható volt, hogy a nagyméretű térkőburkolat megépítése és az azon belüli szórványosan kialakított faültetési helyek elégedetlenséget fognak kiváltani. Ez be is következett. A megkérdezett helyi lakosok (350 fő) 97%-a kevesebb térkövet, több zöldfelületet szeretne látni. A maradék 3%-nak tetszett a jelenlegi kialakítás.

A helyi lakosok egyértelműen kifejezték akaratukat, zöldebb környezetet szeretnének látni környezetükben! Az egészséges élethez való jog biztosítása alkotmányos jog,  ám gyakorlásának alapfeltétele az együttműködés!

A helyi közösségeknek igénye van a közösségi tervezésre, mint ahogy ilyen tervezési folyamatra a kerületben jelenleg is van élő példa (Budafoki út)!

„Az egészséges környezethez való jog épp azzal a két alapjoggal áll összefüggésben, méghozzá kölcsönös függésben, amelyek korlátozhatatlanok: az élethez való joggal és az emberi méltósághoz fűződő joggal. Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint is „a környezethez való jog valójában az élethez való jog objektív, intézményi oldalának egyik része: az emberi élet természeti alapjainak fenntartására vonatkozó állami kötelességet nevesíti külön alkotmányos jogként.” A környezet védelmének igényét éppen az emberi élet- és egészségvédelemhez illesztve emelte be elsőként a magyar Alkotmányba az 1972-es alkotmánymódosítás, melyet egyebek mellett az emberi környezet védelmével valósít meg ettől kezdve az állam.” (Horváth Gergely: Az Alaptörvény környezetjogi előírásai)

Az alkotmányosan biztosított jog és a helyi lakosság igényeinek figyelembevételével a VÉDEGYLET Egyesület kéri Újbuda városrész önkormányzatának vezetését, hogy a további fejlesztések megkezdése előtt kérje ki az éríntett lakosság véleményét a tervezett beruházásokkal kapcsolatosan, biztosítsa a közösségi tervezés lehetőségét, továbbá kérjük, a jelenleginél zöldebb tervezési szemlélet előtérbe helyezését.

Maradva a példánál (Gazdagrét), a majdani térkőburkolatok kialakításánál kérjük, hogy csak a szükséges, a használati igényeknek megfelelő burkolat kerüljön megvalósításra, oly módon, hogy többek között a csapadékvíz helyben tartása is megvalósuljon.

Kérjük, hogy a mesterségesen burkolt területeken zöldszigetek kialakításával biztosítsák a természetes (fák telepítésével történő) árnyékolást.

Kérjük a tervezési szempontoknál kiemelt prioritásként előírni, hogy az adott zöld környezethez kell alkalmazkodni már a tervezéskor is, mivel egy meglevő faállomány áttelepítése köztudottan több mint 60%-os pusztulási rátát mutat az átültetett egyedek kapcsán. (Közvetlen átültetés után 15-30% a pusztulás, a későbbi elhalások (30%) a gondozás hiányának tudhatók be!)

Igen sarkalatos probléma a parkolás kérdése fővárosi szinten, így Gazdagrét teljes területén is! A parkolás megoldásának szándéka nem eredményezheti a zöldfelületek csökkenését! Ezért szükséges a helyi lakosok elsődleges parkolásának biztosítása, oly módon, hogy az agglomerációból érkező autós P+R használat visszaszorításra kerüljön.

Gazdagrét környezetében, Madárhegy, Pösingermajor, Rupp-hegy jelentős része védett terület, Rupp-hegy 7,7 hektáros területe 1977 óta áll fővárosi védettség alatt. Ezen területek biztosítják a főváros és így Gazdagrét friss levegőjének jelentős hányadát. Kérjük, hogy a forgalomszervezésnél, valamint a beépítéssel kapcsolatos távlati terveknél tartsák szem előtt, hogy a terület növekvő urbanizációjából adódó, a jelenleginél nagyobb megterhelés a terület nővény és élővilágának pusztulását eredményezné.

A jelentős környezetszennyezés, a környezeti károkon túl, súlyos egészségkárosodást is okozna a lakosság körében, ezért az építési szabályok zöld szempontoknak megfelelő szigorítását kérnénk!

A fentiekben leírtaknak megfelelően az Építési Szabályzatban a beépítési százalékokat, a homlokzat magasságokat, a meglevő, már kialakult környezethez kérjük igazítani, mely intézkedéssorozat környezetvédelmi célokat szolgálhatna! Sok esetben ezért homlokzatmagasság csökkentés szükségszerű (pl. apartman szálló környezete, 1522/7 hrsz-ú ingatlan)!

IMG_20181204_1242374.jpg

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Újbuda VÉDEGYLET petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudja megerősíteni az aláírását az erre az üzenetre való válaszadással.
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...