Új Polgári Perrendtartás hatályon kivül helyezése

Tisztességes, fegyveregyenlőséggel megáldott Polgári Perrendtartást !  

Helyezzék hatályon kívül az új Pp-t !    

Nyilvános Petíció  

az Igazságügyi Minisztériumhoz, az Országos Bírói Tanácshoz  

Alulírott polgárok kérjük, hogy helyezzék hatályon kívül 2018.06.30-ával a szegényellenes, kisügyvéd-ellenes, középosztálybeli ill. hátrányos helyzetű fogyasztói csoportokhoz tartozó felek tömegeit sújtó, a tisztességes eljárást akadályozó, a bíróságok mindenhatóságát erősítő, önkényes döntéseket, a hatékony igazsághoz jutást megnehezítő eljárásokat generáló új Polgári Perrendtartást, a 2016. évi CXXX. törvényt.

Követeljük, hogy az Igazságügyi Minisztérium törvényjavaslatban kezdeményezze az Országgyűlés előtt az új Pp. hatályon kívül helyezését és az 1952. évi III. törvény (a régi Pp.) ismételt hatályba léptetését 2018.06.30-ával, végül hogy alkosson új Polgári Perrendtartást és valós állami jogsegélyről szóló jogszabályt széles társadalmi vita után 2020. január 1-i hatállyal.

A Pp. Mindannyiunké !

Mindezekre tekintettel alulírottak azonnali, érdemi a jogalkotás szintjén megjelenő lépéseket várunk legfeljebb néhány hetes májusi egyeztetést követően az Igazságügyi Minisztériumtól.

Kérjük a megújult Országos Bírói Tanácsot, hogy vegye napirendre és foglaljon állást petíciónkról. Az OBT nem csak a bíráké, hanem a népé is.

Követeléseinket az egyeztetésre, mérlegelésre szolgáló rövid türelmi időszak ideje alatt is sokféle módon népszerűsítjük.

2018 márciusa  

 

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom EBFF Mozgalom petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGYFizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...