BUDAPEST XII. KER., TÖRPE U. 2. SZ. ALATTI VILLA MEGTARTÁSÁÉRT

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS
A BUDAPEST XII. KERÜLET, TÖRPE UTCA 2. SZ. ALATTI VILLAÉPÜLET MEGTARTÁSÁÉRT

Az aláírásgyűjtő ívet aláírók kérjük, hogy az Önkormányzat az itt lakókkal együtt gondolja át a Törpe u. 2. sz. alatti ingatlan helyére tervezett beruházást, egyben mérje fel a lakossági igényeket, ennek alátámasztásául aláírásunk célja, hogy:

rögzítsük, hogy mint itt lakók szeretjük a jelenlegi épületet, megtartásáért kiállunk. Az épület tömegében, léptékében és szellemiségében illeszkedik és tükrözi a szomszédos lakóterület múlt századi jellegét, hegyvidéki villa-hangulata kedves, arányai szépek. Sajnos az ilyen jellegű épületek kerületünkben egyre fogynak, így minden eredeti állapotában megőrzött vagy helyreállítható épületet védendő értéknek gondolunk.

kifejezzük, hogy az Önkormányzat határozott, hangsúlyos megjelenésű épületének közvetlen szomszédságába tervezett, ugyancsak erőteljes, ám attól eltérő hangulatú épület vetekedni fog az Önkormányzat már meglévő épületével. Ezt nem tartjuk előnyösnek.

jelezzük, hogy a kulturális szalon programjának megfogalmazásánál, a megpályázott fejlesztés előkészítése során az Önkormányzat és a kerületi lakók között valós párbeszédre nem volt alkalom, tájékoztatás a döntések meghozatala után, az épület tervezési folyamatának befejeztével, kizárólag szűk körben, a szomszédos utcák lakóinak címezett fórumokon volt. Úgy gondoljuk, hogy a Hegyvidék központját ilyen jelentősen érintő ingatlan-beruházásról mindenképpen a kerület tágabb nyilvánosságával egyeztetve kellett volna dönteni.

rögzítsük, hogy a tervezett 500 nm-es épület programja, későbbi üzemeltetésének lehetősége számunkra nem érthető.  A fórumon elhangzottak szerint az új épület a kerület nyugdíjasainak szeretne ingyenes kulturális elfoglaltságot kínálni, a közönség gyalogos érkezésére számítva, ezen célhoz ugyanakkor a tervezett épület mindenképpen túlzó.

kifejezzük, hogy egyetértünk a kerületi kulturális szalon gondolatával, de azt eredeti "polgári" értelmében, találkozó helyként képzeljük el. Erre a célra akár a mostani villaépület is megfelelő lehetne, annak 2x80 nm-e elegendő, hiszen a nagyobb programok lebonyolításához nagyterem a közeli MOM Kulturális Központban is van. Amennyiben a jelenlegi Böszörményi úti  80 nm-es helyiség továbbra is rendelkezésre állna, a programok befogadására közel háromszoros terület adna lehetőséget.

felvessük, hogy a meglévő, Törpe u. 2. sz. alatti villában méltó helye lehetne akár a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteménynek is, amely jelenleg, két jelentősen magasabb épület közé ékelődött "házikóban" működik. Honlapján a következő mottó olvasható: "Szilárdan hiszünk abban, hogy egy jól kialakított, és a nagyközönség elé színvonalas kiállításokkal lépő helytörténeti gyűjtemény képes a kerületben élők lokálpatriotizmusát erősíteni, a Hegyvidékhez való kötődést szorosabbra fűzni. A történészek, muzeológusok munkája mellett a lakosság, a hegyvidéki polgárok támogatására is szükség van, hiszen az ő visszaemlékezéseik, használati tárgyaik azok, amelyekből kerületünk történelme valójában felépül és bemutathatóvá válik." (Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény honlapja) Ez közös célunk az Önkormányzattal és a Gyűjteménnyel, szeretnénk színvonalas kiállításokkal, ehhez illő épületben kerületünk történelmét újból felépíteni (és nem tovább bontani), bemutatni, a lokálpatriotizmust erősíteni. A gyűjtemény jelenlegi, Beethoven utcai területe lehetőséget kínál magasabb beépítésre, jobban befogadná a Kulturális Szalon programját, a tervezett épület hangvételét hordozó, akár kulturális célú, új fejlesztést, több időseket ellátó kerületi intézményhez közel.

kijelentsük, hogy a szomszédos utcák lakóiként, valamint az Önkormányzat és a tervezett létesítmény esetleges vendégeiként, ügyfeleiként tartunk a parkolási problémák megoldatlanságától. Jelenleg sem egyszerű itt parkolóhelyet találni, ez a probléma a Manna éjjel-nappali bolt megnyitása óta fokozódott, a keddi piacnapokon, illetve a karácsonyi vásár ideje alatt pedig csak a néhány tömbbel messzebb lévő utcákat terhelve lehetséges a parkolás. Egy közel 500 nm-es kulturális intézmény mindenképpen növeli a gépkocsiforgalmat, további jelentős parkolóterületet igényel. Erre az Önkormányzat nem kínált megoldást. A tervezett lezárás mértékéről sem kapott az érintett lakosság elegendő tájékoztatást.

rögzítsük, hogy az itt lakók egy nagy közönséget befogadó fejlesztés esetén tartanak a nyugalmukat zavaró zajhatástól, amely a MOM Kulturális Központ hangos koncertjei, vagy már a Manna éjjel-nappali bolt előtt italozók esetén is megjelenik és zavaró. Mivel ingyenes nyugdíjas rendezvények nem járulnak hozzá egy ekkora épület üzemeltetési költségeihez, a meghirdetett program várhatóan bővítésre kerül a későbbiekben – koncertek, előadóestek, bankettek és érettségi találkozók számára kínál majd helyszínt – várható zajhatással.

Adatvédelmi tájékoztatás

Jelen aláírásgyűjtés személyes adtok kezelésével jár. Az adatkezelést az aláírásgyűjtést szervező Hajba Vince Péter (1126 Budapest, Böszörményi út 31.) végzi. Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentésre került, nyilvántartási száma: NAIH-83212/2015. Az adatkezelés célja a Törpe. u. 2. sz. alatti villaépület megmentése. A kezelt és továbbított adatok fajtája: név, lakcím, aláírás, emellett az érintettek külön íven megadhatják az email címüket (nem kerül továbbításra), annak érdekében, hogy az adatkezelő a Törpe u. 2. sz. alatti villaépület sorsának alakulásáról tájékoztatni tudja őket. Az adatkezelés és továbbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény. 5.§ (1) bekezdés a) pont). Az adatkezeléssel érintettek köre: elsősorban Budapest XII. kerületi lakosok, illetve aki az aláírásgyűjtéshez történő csatlakozási szándékát kifejezi. Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett adatok. Adattovábbítás címzettje: Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.). Az adatok törlésének határideje: az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb 5 évig. A személyes adatokról tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését, zárolását az érintett az adatkezelőhöz eljuttatott nyilatkozatával bármikor kezdeményezheti. Amennyiben az érintett az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve bírósághoz fordulhat, a jogorvoslati eszközöket részletesen a 2011. évi CXII. törvény (különösen annak 13-17. és 30. alfejezetei) tartalmazza.

Alulírottak, aláírásunkkal kifejezzük, hogy a jelen aláírásgyűjtő íven – a XII. kerület, Törpe. u. 2. sz. alatti villaépület megtartása érdekében – megfogalmazott nyilatkozatban foglaltakkal egyetértünk, azt aláírásunkkal támogatjuk. Emellett aláírásunkkal a személyes adataink kezeléséhez és továbbításához is kifejezetten hozzájárulunk és tudomásul vesszük a fenti adatvédelmi tájékoztatásban foglaltakat.