Tisztességes bért, megfelelő munkafeltételeket az igazságügyi alkalmazottaknak, bírósági dolgozóknak !    

KIFEJEZETTEN ÁLLAMPOLGÁRI NEM BÍRÓSÁGI KÜLSŐS TÁMOGATÁST VÁRUNK ITT A PETÍCIO.COM-on !

Az érintettek már más módon aláírták.

KÖSZÖNJÜK !

Morcos Iaszos

 

 

Tisztességes bért, megfelelő munkafeltételeket, a bíróságok jogállami súlyához méltó életpályát az igazságügyi alkalmazottaknak, bírósági dolgozóknak !    

 

Nyilvános Petíció  

 

az Igazságyügyi Minisztériumhoz, az Országos Bírói Tanácshoz, az Országos Bírósági Hivatalhoz    

 

Alulírott igazságügyi alkalmazottak csalódottan tapasztaltuk, hogy a sok hangzatos nyilatkozat ellenére az Iasz. (1997. évi LXVIII. tv.) 2017. évi módosítása, az azzal járó bérrendezés összességében nem javított, hanem rontott az igazságügyi alkalmazottak jövedelmi viszonyain, munkafeltételein. A cafeteria és a pótlékok többségének elvonása/szűkítése, a ruhapénz nagy mértékű csökkentése (sokaknál 106 ezer Ft helyett 66 ezer Ft/év), a lassított előresorolási rendszer (3 éves időszakok helyett 5-6 éves)  súlyos csapást jelentett számunkra.

E hátrányokat és az illetményemelés alacsony mértékét sokaknál, különösen a tapasztaltabb, nagy tudású, a bírósághoz tartósan hűséges munkatársunk esetében elmaradását a hatálybalépéskor több hónapra nézve kifizetett illetménykülönbözet elfedni igyekezett, de 2018 elejére újra a jogos elkeseredés lett úrrá az igazságügyi alkalmazottak között és ismét felgyorsulni látszik az évek óta közismert pályaelhagyás. A cafeteria eltörlése még a valós, bár nem elégséges jövedelemnövekedést elért munkatársainknál is eliminálta az emelést, s a 2017. decemberi egyhavi jutalom nyári jogi kötelezettségvállalás nélküli felső vezetői ígérete sem teljesült. Az igazságügyi alkalmazotti pótlékok, így pl. a nyelvvizsga-pótlék és a jogi asszisztensi pótlék eltörlése, szubjektív, átláthatatlan, egyedül formális törvényességében perelhető, érdemében nem támadható értékelés időnként tapasztalt, nagy tudású igazságügyi alkalmazottakat megalázó rendje szakmai tudásunkat leértékelő szemléletet közvetít. Az elektronikus kapcsolattartás technikai gondjai, a dologi feltételek elégtelensége, a fluktuáció folytán időnként elviselhetetlen munkatehertől fáradtan, vészesen csökkenő stressztűrő képességgel kényszerülünk ellátni fontos feladatainkat.

A jogos elkeseredést jelzi, hogy a munkába járással kapcsolatos költségtérítésnél a bérletek árának 2018 januárjától az eddig szokásos előzetes térítés helyett az OBH által bevezetett utólagos kifizetése is óriási felháborodást váltott ki, mert sokunk anyagi helyzete miatt ez nem kis nehézséget okoz, s még inkább azért, mert a problémáinkra ennyire vak megközelítés sértő. A településeken belüli nem távolsági közlekedési bérletek árát a munkáltató részben sem téríti.

Követeljük ezért az igazságügyi alkalmazottak részére a cafeteria visszaadását, a ruhapénzünk összegének visszaállítását (2020-tól az emelését), az életpálya-szabályozás újragondolását, a szorzószámok növelését, a pótlékrendszer visszaállítását, az előresorolás kedvezőbb feltételeinek megteremtését az előresorolási idő csökkentésével, legalább 80 %-os azonnali 2018. szeptember 1-jei illetményemelést (a legkisebb bírói alapilletmény 80 %-os növelésével). Követeljük az objektív, igazságos, érdemben perelhető értékelés megteremtését, a bíróságon belüli szakmai, informatikai felhasználói és angol nyelvi képzés tartalmi és technikai modernizálását, a külső tanfolyamok, felsőoktatási tanulmányok támogatását, a tudás, képesítésünk elismerését, 2019. március végéig az igazságügyi alkalmazotti bírósági státuszok mintegy 100 %-os növelését. Kérjük a nem távolsági közlekedési bérletek árának 100 %-os, mindenfajta közlekedési költség előzetes megtérítését.

Alulírott más bírósági dolgozók már nagyon hosszú ideje elkeseredetten érzékeljük, hogy kísérlet sem történik a botrányosan rossz munkakörülményeinkkel, rendkívül alacsony keresetünkkel kapcsolatos gondok megoldása érdekében. Gyakran már az 1990-es években is elavultnak számító eszközökkel, szerszámokkal, munkavédelmi szempontokra is érzéketlen feltételek mellett a létszámhiány miatt rengeteget dolgozunk. Nemritkán közvetlen vezetőinknek a pénzínség miatt kényszerű tudomásával vállalunk felelősséget nem szabályos javításokért, karbantartási munkákért. Bíróságok között ingázó munkatársaink a településeken belüli közlekedési bérletre nem kapnak térítést.

Ezért mi bírósági dolgozók a cafeteria visszaadását, ruhapénzünk összegének visszaállítását (2020-tól az emelését), legalább 100 %-os azonnali 2018. szeptember 1-jei béremelést, 2019. március végéig a bírósági dolgozói státuszok mintegy 50 %-os növelését, az általunk használt eszközpark cseréjét, munkakörülményeink javítását követeljük. Belső és bíróságon kívüli szakirányú és angol nyelvi képzéseink támogatását is kérjük. Bírósághoz méltó megjelenésünk kellő összegű ruhapénzt érdemelne. Követeljük a nem távolsági közlekedési bérletek árának 100 %-os, mindenfajta közlekedési költség előzetes megtérítését.

Mindezekre tekintettel alulírott bírósági dolgozók és igazságügyi alkalmazottak azonnali, érdemi a jogalkotás szintjén megjelenő lépéseket várunk legfeljebb néhány hetes egyeztetést követően az Igazságügyi Minisztériumtól.

Várjuk e körben az Országos Bírósági Hivatal erélyes, a bírósági és a médianyilvánosság előtt is határozott, az elmúlt években érthetetlen módon elmaradt támogatását az Igazságügyi Minisztérium és a Kormány felé.

Kérjük a megújult Országos Bírói Tanácsot, hogy nyílt kiállással működjön közre jogos követeléseink érvényesítése érdekében, vegye napirendre és foglaljon állást petíciónkról. Feszültséget okoz a bíróságokon, hogy a reálértékben szintén lassan, de biztosan csökkenő jövedelmű bírák jogosan elégedetlenek a ritkán, de sok kezdő bírónál jobban kereső kevés bírósági titkár magasabb jövedelme tükrében, míg az összes igazságügyi alkalmazott irigykedhet a cafeteriát megőrző bírákra, a kezdő és tapasztaltabb igazságügyi alkalmazottak egyik-másik szempont alapján egymást, a bírósági dolgozók mindenkit. Petíciónk azonban nem esik bele abba a csapdába, hogy az egyes munkavállalói csoportokat ilyen periférikus részigazságok alapján elválasztja vagy egymásnak ugrasztja, ehelyett az „egy csónakban evezünk, egymás munkáját támogatjuk” szolidaritása jegyében követeljük az érdemi bírói legalább 80 %-os illetményemelést, a bírák munkafeltételeinek javítását. Köszönjük ezért, ha e petíció aláírásával bíró kollegáink is támogatják érdekvédelmi törekvéseinket. Követeléseinket az egyeztetésre, mérlegelésre szolgáló rövid türelmi időszak ideje alatt is sokféle módon népszerűsítjük.

Tárgyalási szándék esetén e-mail címen történő kapcsolatfelvétel után kijelölt képviselőink állnak a Tisztelt IM, OBT és OBH rendelkezésére. A (bírósági dolgozó, igazságügyi alkalmazott, bíró) aláírt (scannelt csatolt fájlban olvasható) petíció megküldhető a morcosiaszos...  e-mail-címre, onnan képviselőink továbbítják a címzettek felé.

Köszönjük a hatékonyan, időszerűen, pártatlanul működő bíróságokat kívánó „külsős” állampolgári támogatást a peticio.com-on történő aláírás útján 2018. február 19-étől.  

2018 februárja  

kelt:  

Olvasható név nyomtatott nagy betűkkel, státus (igazságügyi alkalmazott, bírósági dolgozó, bíró), szervezeti egység és aláírás,


Morcos Iaszos (Igazságügyi alkalmazottak)    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással engedélyezem Morcos Iaszos (Igazságügyi alkalmazottak), hogy az aláírásomat átadja azoknak, akik ebben a kérdésben hatáskörrel rendelkeznek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Facebook